Hlavná stránka / Aktuality / Slovenská krajina v Bruseli

Slovenská krajina v Bruseli

Slovenská krajina v Bruseli

Významná osobnosť trenčianskej výtvarnej scény akademický maliar Rudolf Moško predstavil diela zo svojej najnovšej tvorby na výstave v budove Európskej komisie v Bruseli. Na príprave výstavy sa podieľala aj Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Záštitu nad podujatím prevzali: Ján Figeľ - komisár Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a Maroš Šefčovič, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Európskej únii.

V Rudolfovi Moškovi sa šťastne prepája výtvarník, ktorý bravúrne ovláda kresbu, kompozíciu, mágiu farebnej skladby a výstižnú definíciu tvaroslovia s turistom, ktorému je krajina celoživotným programom. Autor má zmapované celé Slovensko, aby nám priniesol priliehavú definíciu slovenskej krajiny, jej základu a prapodstaty, odhalil jej dušu. Krajina Rudolfa Mošku priťahuje svojou magickou atmosférou, typicky „moškovským“ koloritom – akordom žiarivých modrých, zelených doplnených červenou či žltou, príťažlivou skladbou hmôt oprostených od nadbytočných detailov.


Fotogaléria