Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Plán výstav Galérie M. A. Bazovského v roku 2014

Plán výstav Galérie M. A. Bazovského v roku 2014


Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pozýva  priaznivcov výtvarného umenia do svojich priestorov aj v roku 2014. V priestoroch galérie je naplánovaná realizácia desiatich výstavných projektov. Ďalšie výstavné projekty sú plánované v iných kultúrnych inštitúciách na Slovensku. 
Jozef Bajus – Vzdialené volania

14. marec – 27. apríl 2014
Kurátor výstavy:  PhDr. Ivan Jančár

Jozef Bajus

Jozef Bajus vychádza z textilnej tvorby, ale jej hranice prekračuje aj k iným médiam: experimentuje s objektmi a inštaláciami, využíva ready-mades, predmety každodenného života (noviny, kancelárske potreby, pracuje s technikami fortáže, koláže, asambláže, perforovaním či knihou ako objektom. Často reaguje na aktuálne politické či ekologické témy a aj udalosti zo svojho života, ktoré svojou tvorbou komentuje.


Marek Ormandík – Výber z tvorby

2. máj  -  15. jún  2014
Kurátor výstavy:  PhDr. Danica Lovišková

Marek OrmandíkMarek Ormandík sa venuje maľbe, kresbe, soche, grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Pravidelne sa zúčastňuje individuálnych a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. V Galérii M. A. Bazovského doposiaľ ešte nevystavoval, pôjde teda o jeho premiérovú prezentáciu v trenčianskej galérii. Vo svojich maliarskych začiatkoch osciloval Marek Ormandík medzi dvomi polohami – realistickou a expresívnou. Hľadal svoje vlastné umelecké vyjadrenie, ktoré ho posunie vpred na jeho tvorivej ceste. Intenzívnosť vrstvenia farieb, široké ťahy štetca sú príznačné a charakteristické pre jeho tvorbu, v ktorej nájdeme množstvo figúr – ľudských, anjelských, mytologických, ako by sám autor hľadal v človeku to pozemské a zároveň nadzemské, reálne i bájne. Ormandíkova príznačná technika maľby  nevychádza zo striktných kánonov umenia, no je prejavom expresívneho svedectva, ktoré autor cez svoje obrazy smeruje k divákovi.

Jana Prekopová Hlavenková – Tomáš Hlavenka – Podivný priestor

2. máj  -  15. jún  2014
Kurátor výstavy:  PaedDr. Elena Porubänová

Jana PrekopováCharakteristickým atribútom veľkoformátových malieb Jany Prekopovej je aj v dlhodobom horizonte príklon ku groteske, nadsázke, irónii a persifláži. Deje sa tak v prostredí klasickej maľby, kde významným znakom jej tvorby je nielen výrazné plastické cítenie figúr ale niekedy až surreálne  zobrazovanie  priestoru založené na realistickom a precíznom remeselnom základe a profesionálne zvládnutej monumentálnej obrazovej ploche. Pre výstavu v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne pre rok 2014 pripravuje zaujímavý výstavný projekt nadväzujúci na jej ďalšie výtvarné smerovanie, ktoré prezentuje inšpiráciou  prírodou, dedinským prostredím, záhradkárčením, chatárčením, teda prostredím, v ktorom ako dieťa dlhodobo vyrastala. Keďže autorka sa vyjadruje v dvojrozmernom priestore, k výstavnej prezentácii simulujúcej akýsi „podivný priestor“, si pozvala svojho partnera, výtvarného umelca Tomáša Hlavenku, (kurátor, tiež asistent Ateliéru Maľby na FaVU VUT v Brne),  ktorý tému prírodných motívov rozvíja priestorovými objektmi predstavujúcimi rôzne prírodniny – huby, konáre i celé stromy, ktoré tvorí z netradičných prírodných ( zvieracích kostí, kameňa, spáleného dreva), ale i umelých (železa, polyuretánovej peny) materiálov, tak, aby do nich mohol čo najpresvedčivejšie zhmotniť pripravený námet.

Melita Gwerková - Marián Vida: Maliarska tvorba

20. jún – 7. september  2014
Kurátor výstavy:  PhDr. Alena Hejlová

Melita Gwerková a Marián VidaMelita Gwerková a Marián Vida patria medzi jedinečné osobnosti slovenskej maľby. Svojou tvorbou sa prezentujú na domácej výtvarnej scéne, ale ich dielo je známe tiež v zahraničí, kde získali viacero prestížnych ocenení. Obaja výtvarníci – manželia prezentujú svoju tvorbu spoločne, keďže sú si obsahovo aj formálne veľmi blízki a vzájomne sa dopĺňajú aj obohacujú.  Melita Gwerková vo svojej tvorbe preferuje snovú, krehkú poetiku zážitku. Necháva diváka nazrieť do vlastnej duše. Citlivosť a zraniteľnosť ženskej duše vníma cez nostalgické stvárnenie zašlých čias. Rada pri tom používa artefakty navodzujúce sentimentálnu náladu. Spomína na detstvo necháva sa unášať vlastnými asociáciami. Oduševnenie, nadšenie mnohorakými podobami života, obdiv k starým civilizáciám, najmä ku gotike, to všetko vtláča jej obrazom kultivovaný tvar a dáva nový rozmer. Tvorbu Mariána Vidu definuje hľadačstvo, intenzívne nazeranie do tajomných, záhadných sfér. Jeho výtvarná výpoveď je výsostne pocitová, ale vystavaná je s jasnou logickou štruktúrou. Svet Mariána Vidu je teda fantazijný a racionálny zároveň. Je jedinečný vo svojich štruktúrach, vrstveniach, nedefinovateľnej tajomnosti a mystickom pátose. Veci nedopovedané a naznačené, umožňujú divákovi slobodne rozvinúť fantáziu a nachádzať v kompozíciách najrôznejšie výpovede. Pre autora je typická zemitá farebnosť len s občasným akcentom výraznej červenej a bielej.

Peter Oriešek: Plastiky a kresby

20. jún – 7. september  2014
Kurátor výstavy:  PhDr. Alena Hejlová

Peter OriešekSochár Peter Oriešek je pôvodom zo Slovenska. Narodil sa neďaleko Trenčína v obci Dolná Súča. Štúdiá a životné osudy ho zaviali so Prahy, kde žije a pôsobí aj v súčasnosti. K Slovensku a predovšetkým k rodnej obci ho viažu rodinné väzby a spomienky. Peter Oriešek patrí k popredným osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby. Okrem voľnej sochárskej tvorby (monumentálna a komorná plastika, reliéf), medailérstva, kresby a fotografie, venuje sa tiež pedagogickej činnosti. Pôsobil na Akadémii výtvarných umení a na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Oriešek je brilantný modelár. Jeho plastiky a reliéfy sú dokonalé a do detailov prepracované. Vždy z nich  priam hmatateľne vyžarujú napätie a emócie, či už sú to voskové modely, alebo diela odliate do bronzu, prípadne do epoxidu. V diele sa objavuje najčastejšie ľudská alebo zvieracia figúra. Podobne ako plastiky aj sochárove kresby zapĺňajú zvieratá, často neskutočné, mystické. Diela Petra Orieška sú zastúpené v mnohých dôležitých verejných zbierkach a galériách.

Katarína Vavrová: Vyznanie otcovi

12. september – 19. október  2014
Kurátor výstavy:  PhDr. Danica Lovišková

Katarína VavrováKatarína Vavrová, významná a výrazná predstaviteľka generácie vstupujúcej na slovenskú výtvarnú scénu začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia,  sa  v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predstaví výhradne svojou maľbou, konkrétne dielami najmä z posledných troch rokov, hoci jej tvorba  je podstatne širšia – okrem maľby zahŕňa aj kresbu a grafiku.  Hlavnými aktérmi väčšiny maliarskych príbehov Kataríny Vavrovej sú ženy. Krehké, zranené i zraniteľné.  Snívajúce svoj sen o tajomstvách života. Bezbranne schúlené do ulity mlčania i smelo sa týčiace ako gotické katedrály, priťahujúce pohľady nás všetkých. Fascinuje nás až renesančná krása,  týchto melancholických, smutno-vrúcnych solitérnych ženských postáv, záhadných, príťažlivých madon 21. storočia, introvertne zahĺbených do svojich snov a predstáv, ukrytých za hradbami intenzívnych pocitov.

Petra Némethová: Výber z tvorby

12. september – 19. október  2014
Kurátor výstavy:  PhDr. Danica Lovišková


Petra Némethová, pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, sa venuje kresbe, serigrafii a kombinovaným technikám, vytvoreným zaujímavým spojením kresby a koláže. Prvotným impulzom a inšpiráciou je fotografia – jej detail či fragment, ktorý musí mať svoj jedinečný výraz, aby ho potom kresliarsky rozvíjala. V epicentre jej záujmu je človek – zachytený v celku, v detailoch či fragmentoch, naliehavo vypovedajúci o svojich snoch, túžbach i bolestiach. Bravúrnou a istou linkou ľahko, len v náznaku, splieta pavučiny svojich vnútorných pocitov, aby nám priblížila široké spektrum reflexií o ľudskej existencii. Jej pocity, to sú vlastne šepoty a výkriky, zhmotňujúce nám silu osudu, znamení i tajuplných esencií života.

Anton Štubňa: Fotografické metafory

24. október – 30. november  2014
Kurátor výstavy:  PaedDr. Elena Porubänová

Anton ŠtubňaAutorskou výstavou  ďalšieho, už nežijúceho trenčianskeho fotografa Antona Štubňu, si chce Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripomenúť okrúhle životné jubileum umelca (80-te výročie narodenia),  ktorý svojou tvorbou významne ovplyvnil vývoj  slovenskej fotografie 60 a 70. rokov. Ako jediný z významnej skupiny trenčianskych výtvarníkov je uvedený aj v reprezentatívnej publikácii Roky šesťdesiate, ktorú vydala Slovenská národná galéria v roku 1995, ešte za života umelca. Jeho diela, ktoré boli viackrát ocenené nielen na Slovensku ale najmä v zahraničí, sú zastúpené  v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave , Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, v zbierkach  Moravskej galérie v Brne, v zbierkach Trenčianskej fotografickej skupiny M

éta pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne a v súkromných zbierkach.

Gudrun  Bartenberg  Geyer: Výber z textilnej tvorby

24. október – 30. november  2014
Kurátor výstavy:  PaedDr. Elena Porubänová

Rakúska výtvarníčka Gudrun  Bartenberg  Geyer sa v Galériii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne predstavila na kolektívnej výstave III. Trienále textilu - Bez hraníc 2012-2013. Za svoje dielo „Ovčia svadba“ si zo Slovenska odniesla Cenu Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Súčasťou ocenenia bola i možnosť prezentovať sa na pôde trenčianskej galérie.  Gudrun  Bartenberg  Geyer navrhuje a tvorí vlnené, textilné diela z prírodných a recyklovateľných materiálov. Spracúva kúsky plsti, z ktorých vznikajú originálne šatky, obojky, šaty, bundy, šperky, či dekoračné interiérové doplnky. Pri experimentovaní s rôznymi materiálmi a textilnými technikami sa rodia zaujímavé diela, ktoré oslovujú divákov svojou invenčnosťou a kreatívnym spracovaním.

TRENČÍN 2014 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva

12. december – I. pol. marca  2015
Kurátor výstavy:  PhDr. Danica Lovišková a kol.

sochaGaléria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, v rámci svojej dlhodobej dramaturgickej koncepcie vytvorila v rokoch 1981 – 1989 tradíciu pravidelných bienálnych komorných sochárskych prehliadok. Galéria zrealizovala sochársku prehliadku  ešte v rokoch 1995 a 1998. Potom túto tradíciu prerušili existenčné problémy spojené s reštitúciou jej sídla, hľadaním, rekonštrukciou a sťahovaním sa do nových priestorov. S odstupom času galéria opäť obnovuje kontinuitu tohto celoslovenského podujatia. Uvedená výstava a k nej vydaný katalóg budú prostredníctvom viac ako osemdesiat autorov v najširšom spektre prezentovať sochársku tvorbu, aby tematicky, materiálovo, vekovo, či teritoriálne neobmedzovali autorov. Ambíciou projektu je konfrontácia rôznorodých námetov, individuálnych sochárskych programov a pohľadov na svet. Výstava TRENČÍN 2014 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva, je jedinečným celoslovenským výstavným projektom, ktorý komplexne mapuje celé spektrum tvorivých názorov a tendencií.