Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Lektorský sprievod

 

Odborné lektorské sprievody pre deti materských a základných škôl, študentov stredných škôl a skupiny návštevníkov k stálym expozíciám a k aktuálnym výstavám galérie. Ide o informačné a interpretačné sprevádzanie životom, tvorbou a dielami vystavujúcich autorov, ktoré podporuje kreatívne vnímanie výtvarných diel. Návštevníci sa dozvedia základné informácie o histórii a poslaní galérie, ale predovšetkým o aktuálne nainštalovaných výstavách. Odbornosť lektorského výkladu je primeraná veku návštevníka. Na lektorský sprievod je potrebné prihlásiť sa vopred !

Bližšie informácie:

Mgr. Lucia Mošková, lucia.petrovicova@gmab.sk, tel.: 032/743 68 58
Mgr. Alexandra Mutala, alexandra.porubcanova@gmab.sk, tel.: 032/743 68 58
 
komentovana_prehliadka