Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Publikácie 1969-1979

1969

TRENČÍN III. - Výber zo súčasnej slovenskej grafiky. F. Kriška, J. Polakovič

Hugo Gross - obrazy. Ľ. Medvecký, L. Moško

 

1970

Výtvarníci z Kragujevca. L. Moško

Trenčianski výtvarníci k 25. výročiu oslobodenia. L. Moško, E. Linhartová

Anton Štubňa - fotografie, koláže. Kol. autorov

TRENČÍN IV. - Výber zo slovenskej gobelínovej tvorby. F. Kriška, J. Polakovič

Irena Slavinská. G. M. Medvecký, L. Moško

 

1971

Bedřich Hoffstädter - obrazy. Ľ. Medvecký

Ladislav Zdvíhal - obrazy. Kol. autorov

Ivan Dulanský - obrazy. R. Trojanová

 

1972

I. celoslovenská výstava výtvarných prác pionierov. R. Trojanová, J. Lacová

TRENČÍN V. - Výtvarné umenie v architektúre. R. Trojanová, V. Luxová

Josef Jelínek. R. Trojanová

Jozef Kurjak - ART PROTIS. R. Trojanová

 

1973

Ján Matejko - kresby a akvarely z Považia. R. Trojanová

Trenčianski výtvarníci - Ján Mikuška, Milan Struhárik. Marián Sučanský. Kol. autorov

TRENČÍN VI. - Výber zo súčasnej slovenskej krajinomaľby. F. Kriška

Trenčiansky hrad vo výtvarnom umení. R. Trojanová, M. Šišmiš

II. celoslovenská výstava výtvarných prác pionierov. R. Trojanová, J. Lacová, Ľ. Korytárová

 

1974

III. pioniersky výtvarný a literárny Trenčín. J. Lacová, L. Lauko

TRENČÍN VII. - Slovenskí národní umelci pri príležitosti 30. výročia SNP. J. Lacová

Čapek- Špála - obrazy. M. Plánka

Marián Mokwa - obrazy. Kol. autorov

Gáboríková - Kudláčová. R. Trojanová

 

1975

Česká realistická maľba 20. storočia zo zbierok Galérie výtvarného umenia v Roudnici nad Labem. M. Saxl

František Jiroudek - obrazy. J. Kotalík, V. Řeřucha

Desať slovenských krajinárov. A. Lohnert

IV. pioniersky výtvarný Trenčín. J. Lacová, J. Bódiová

TRENČÍN VIII. - Slovenská krajinárska fotografia. Ľ. Hlaváč

Slovenská grafika s tematikou boja za slobodou. Kol. autorov

Božena Augustinová - súčasný politický plagát. V. Budská

Eva Trizuljaková - art protisy. Ľ. Peterajová

Marián Polonský - keramika. A. Kmošková

Holečko - Kollárik - art protis. B. Bachratý

Bildende Kunst der Westslowakei (Výtvarné umenie Západoslovenského kraja). Kol. autorov

 

1976

Július Jakoby. P. Moško

Ján Berger. R. Fila

Kazimír Cebula. P. Moško

TRENČÍN IX. - Zátišie v súčasnej slovenskej maľbe. F. Kriška

Ferdinand Hložník. P. Moško

Rudolf Moško. P. Moško

Ján Šandora. P. Moško

Komorná tvorba - výber z tvorby výtvarníkov ZS kraja. F. Kriška

 

1977

Nyugat - szlovákiai képzömüveszek kiállitása (Prezentácia umenia ZS kraja). F. Salamon

VI. pioniersky výtvarný a literárny Trenčín. K. Lacová

TRENČÍN X. - Výber zo súčasnej slovenskej parkovej a záhradnej keramiky. D. Lovišková

Ján Blažek - obrazy. P. Moško

Alexander Trizuljak - sochy 1945-1977. K. Vaculík

Ľudovít Cziráki. F. Salamon

Rudolf Altrichter - z tvorby 1945 - 1976. O. Bakoš

Austellung aus dem westslowakischen Bezirk der ČSSR - Malerei - Plastik (Prezentácia umenia ZS kraja ČSSR - maľba, plastika). Kol. autorov

 

1978

Ľudo Lehen - Art-Protisy. R. Trojanová

Julián Filo - obrazy 1972-1977. F. Kriška

Ladislav Berák - Marián Sučanský. D. Doricová

M. A. Bazovský - výber z diela. Kol. autorov

VII. celoslovenská výstava výtvarných a literárnych prác pionierov. K. Lacová

Jozef Vrtiak - obrazy. O. Bakoš

Anna Goliášová - Drobná - sochy a kresby 1973-1978. Kol. autorov

 

1979

Stála expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. D. Lovišková

Pedagógovia AVU a VŠVU. O. Bakoš

Božena Augustinová - Poďte so mnou do rozprávok. B. Augustinová

Paľo Tóth - sochy a kresby 1967-1979. F. Kriška

TRENČÍN XI. - maľba, grafika, plastika. Kol. autorov

Národný umelec Jozef Kostka - výber z celoživotnej tvorby. B. Bachratý

Ladislav Berger - Štefan Prokop - obrazy - sochy. B. Bachratý, D. Doricová

Ján Šandora - obrazy. M. Kvasnička

Laco Zdvíhal - kresby a grafiky. Kol. autorov

Ján Halaša - fotografie. M. Kvasnička