Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Hry v galérii

Spoznávame umenie cez hru, hru na detektíva. Rôzne kreatívne úlohy, hry s umeleckým dielom, výstavou a galériou pre deti materských a prvého stupňa Spoznávame umenie cez hru, hru na detektíva. Rôzne kreatívne úlohy, hry s umeleckým dielom, výstavou a galériou pre deti materských a prvého stupňa základných škôl. Riešenia úloh, hľadanie prepojení, hry s detailom, odhaľovanie tajomstiev, výtvarná tvorba, spoznávanie.
Stretnutie pozostáva z niekoľkých hrových aktivít, zameraných nielen na rozvoj motorických, či intelektových schopností žiakov, ale predovšetkým na spoznávanie výtvarného umenia cez hru. Hľadanie súvislostí medzi dielami, dopĺňanie chýbajúcich častí, odkrývanie tajomstiev pomôžu žiakom nenásilným spôsobom vniknúť do tajomstiev výtvarného umenia.

Na podujatie je potrebné prihlásiť sa vopred !

 

Bližšie informácie:

Mgr. Monika Drocárová , galerijný pedagóg (tel.: 032/743 68 58)


hry v falerii