Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy 1979-1988

1979

Stála expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, vydaný katalóg

Stála expozícia slovenského výtvarného umenia 20. storočia

Stála expozícia výtvarníkov trenčianskeho regiónu

Andika Beráková - sochárska tvorba, 19.1.-19.2., Trenčianske múzeum v Trenčíne, v spolupráci s Považskou galériou v Žiline

Anna Goliášová - Drobná - sochy a kresby 1973-78. 5.2.-20.2., Kúpeľná dvorana v Trenčianskych Tepliciach

Pedagógovia AVU a VŠVU, 5.3.-2.5.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach, vydaný katalóg

Miloš Alexander Bazovský - kresby, 5.3.-23.3., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci so SNG v Bratislave

Božena Augustinová - Poďte so mnou do rozprávok, 23.3. -3.5.,Trenčianske múzeum v Trenčíne a grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Paľo Tóth - sochy a kresby 1967-1979, 6.5.-3.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Edmund Gwerk 1895-1956 - pastely a kresby, 6.5.-4.6., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici

Božena Augustinová - Rozprávkový svet, 1.6.-14.6.. Múzeum SNR v Myjave

Národný umelec Karel Svolinský - výber z diela. 6.6.-2.7.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach

Ernest Rákosi 1881-1973. 6.6.-2.7.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach

Božena Augustinová - Poďte so mnou do rozprávok, 12.6.-31.8.. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti

Ľudia a krajina socialistického Slovenska, 24.6.-22.7., Bernburg (NDR)

ZSSR očami detí, jún, Saratov (ZSSR), v spolupráci s Domom ČSSP v Bratislave

Fero Kráľ - výber z diela. 3.7. -23.7.. GMAB v Trenčíne

Národný umelec Ladislav Čemický - výber z diela. 3.7. -23.7., grafický kabinet GMAB v Trenčíne

Pedagógovia AVU a VŠVU. 12.7. -29.7„ Krajská galéria v Nitre

TRENČÍN XI. - maľba, grafika, plastika, 27.7.-27.8., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Národný umelec Karel Svolinský - výber z diela, 1.8.-12.8., Krajská galéria v Nitre

Národný umelec Jozef Kostka - výber z celoživotnej tvorby. 31.8.-1.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

SNP v slovenskej grafike. 31.8.-1.10., grafický kabinet GMAB v Trenčíne

Pedagógovia AVU a VŠVU, 31.8.-7.10., Oravská galéria v Dolnom Kubíne

VIII. pioniersky výtvarný a literárny Trenčín, 8.9.-8.10., Delová bašta Trenčianskeho hradu, v spolupráci s ODPM v Trenčíne a ďalšími inštitúciami, vydaný katalóg

Národný umelec M. A. Bazovský - kresby. 27.9.-16.10., Národné múzeum v Štetine (Poľsko)

Ladislav Berger - Štefan Prokop - obrazy - sochy, 5.10.-5.11.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Národný umelec Jozef Kostka - výber z celoživotnej tvorby, 17.10.-18.11., Krajská galéria v Nitre

Božena Augustinová - Poďte so mnou do rozprávok, 1.11.-5.12.. Východočeská galéria v Pardubiciach

Ján Šandora - obrazy, 9.11.1979-3.1.1980. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Laco Zdvíhal - kresby a grafiky, 13.11.-30.11., Závodný klub ROH n.p. Merina v Trenčíne, vydaný katalóg

Ján Halaša - fotografie, 16.11.-14.12.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Marián Polonský - Ivan Polonský - keramika. 19 12.1979-16.1.1980, grafický kabinet GMAB v Trenčíne

1980

Miloš Alexander Bazovský, január - február. KIS ČSSR Havana (Kuba)

Miloš Alexander Bazovský, január - marec, Katowice, Slupsk. Walbrzych, Kolobrzeg (Poľsko)

Miloš Alexander Bazovský, január - marec, Katowice, Slupsk. Walbrzych, Kolobrzeg (Poľsko)

Miloš Alexander Bazovský, január - marec, Katowice, Slupsk. Walbrzych, Kolobrzeg (Poľsko)

Miloš Alexander Bazovský, január - marec, Katowice, Slupsk. Walbrzych, Kolobrzeg (Poľsko)

Ladislav Gandl - výber z komornej tvorby, 11.1. -12.2., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

Peter Lehocký - z designu a voľnej tvorby, 18.1.-12.2., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Marcel Dúbravec - grafika, maľba 1975-1980. 15.2.-17.3.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Jozef Franko - keramika, 15.2.-14.4., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Ladislav Zdvíhal - kresby. 21.3.-16.4.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Milan Chovanec - obrazy a kresby 1970-1980. 18.4.-19.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Václav Jirú - výber z fotografickej tvorby, 18.4.-19.5., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Ludwik Korkoš - sochárska tvorba. 30.5.-30.6.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Ľubomír Kellenberger - výber z diela. 30.5.-30.6., grafický kabinet GMAB v Trenčíne

Viera Žilinčanová - maľba, 2.7 -4.8., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Maja Dusíková - Stano Dusík - grafika, 2.7.-4.8.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne

Maľba - plastika - grafika (Prírastky OG MAB v Trenčíne za roky 1975-1980). 22.7.-28.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu

TRENČÍN XII.- Výtvarní umelci Západoslovenského a Juhomoravského kraja k 35. výročiu oslobodenia, 8.8.-8.9., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Novomestskí výtvarníci, august. Dom osvety v Novom meste nad Váhom 243.-246.

Rudolf Moško - Marián Sučanský, august- október. Walbrzych. Katowice, Slupsk, Swiebodzin (Poľsko)

Rudolf Moško - Marián Sučanský, august- október. Walbrzych. Katowice, Slupsk, Swiebodzin (Poľsko)

Rudolf Moško - Marián Sučanský, august- október. Walbrzych. Katowice, Slupsk, Swiebodzin (Poľsko)

Rudolf Moško - Marián Sučanský, august- október. Walbrzych. Katowice, Slupsk, Swiebodzin (Poľsko)

Karol Hučko - výber z diela, 12.9 -6. 10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Irena Slovinská, 12.9.-6.10., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Trenčín XII. - Výtvarní umelci Zs kraja k 35. výročiu oslobodenia, 26.9.-13.10., Halle (NDR)

Klára Patakiová - plastika, 10.10.-10.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Viera Gergeľová - grafika, 10.10.-10.11., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Kamil Lhoták - obrazy. 14.11.-7.12.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Oblastnou galériou výtvarného umenia v Gottwaldove

Sovietska grafika a knihy o výtvarnom umení, 14.11.-7.12., grafický kabinet GMAB v Trenčíne

Stotridsaťtri prác Albína Brunovského, 12., 12.1980-12.1.1981. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

Iľja Holešovský - keramika, 12.12.1980-12.1.1981, grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

1981

Ján Kudlička - Mikuláš Palko - výber z tvorby. 16 1.-15.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Rudolf Moško - kresby, 16.1.-15.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Rudolf Moško - obrazy, 4.2.-28.2.. Kultúrny dom v Piešťanoch
Albín Brunovský -111 grafických prác, 10.2.-1.3., Východoslovenská galéria v Košiciach
Ladislav Medňanský - výber z diela, 20.2.-22 3., GMAB v Trenčíne, v spolupráci so SNG v Bratislave
Ever Puček - výber z diela, 20.2.-22.3., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec Ján Želibský - výber z diela. 27.3.-25.4., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Igor Rumanský - výber z diela, 27.3. -25.4., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výtvarné umenie bojujúce. 15.4.-12.5., Kultúrny dom v Piešťanoch
Výber zo súčasnej slovenskej komornej plastiky, 30.4. -31.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Karol Kállay - fotografie z domova i zo sveta, 30.4.-31.5., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Milan Struhárik - plastiky, kresby. 29.5.-15.8., Kultúrny dom v Třebízi
Vodcovia robotníckeho a revolučného hnutia v slovenskom a českom výtvarnom umení, 4.6.-5.7.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Marcel Haščič - grafika, 4.6.-5.7.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Klára Patakiová - plastiky. Albín Brunovský - grafiky. 18.6.-10.7., Kultúrny dom v Piešťanoch
František Kudláč - výber z tvorby 1960-1980. 10.7.-9.8.. GMAB v Trenčíne
Juraj Deák - grafika, 10.7.-9.8., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec Ján Kulich - sochy, 10.7.-10.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu, v spolupráci so ZSVU v Bratislave
Národný umelec Ján Želibský - pastely. 14.7.-12.8.. Dom kultúry v Piešťanoch
Národný umelec M. A. Bazovský - výber z diela, 19.7.-30.9., Považská galéria v Žiline
Ladislav Berger - maľba, júl - august. KIS ČSSR Varšava (Poľsko)
TRENČÍN XIII.- Výber zo súčasného maliarskeho zátišia. 14.8.-13.9.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ján Mikuška - obrazy, Milan Struhárik - sochy. 18.9.-18.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Dušan Grečner - obrazy a grafiky. 18.9.-18.10. graficky kabinet GMAB v Trenčíne
Výber zo súčasného slovenského maliarskeho zátišia, 7.10.-1.12.. Považská galéria v Žiline
Nová tvorba výtvarníkov trenčianskeho regiónu, 7.10.1981-6.1.1982, Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti
Pieseň a práca - slovenské maliarstvo zo zbierok galérií a múzeí ČSSR, 23.10 -23.11.. GMAB v Trenčíne
Kveta Gandlová - výber z tvorby, 25.11.-20.12., GMAB V Trenčíne, v spolupráci s Krajskou galériou v Nitre
Moldavská knižná grafika a ilustrácia, 25.11.-20.12.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, 66 ^ spolupráci s Domom ČSSP v Bratislave a Trenčíne
Neprakta - výstava kresleného humoru a ilustrácií, 18.12.1981-17.1.1982. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy

1982

Národný umelec Dezider Milly - výber z tvorby, 22.1.-28.2., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne
Lýdia Jakubíková - čipka, tapiséria, 22.1.-28.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec M. A. Bazovský - výber zo zbierok OGMAB. 1.2.-28.2., Dom umenia SF v Piešťanoch
Rudolf Moško - Peter Lehocký - výber z tvorby, 1.2.-28.2., KIS ČSSR v Havane (Kuba), katalóg vydaný v španielskom jazyku
Viera Kraicová - výber z tvorby, 5.3.-11.4., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec Ladislav Čemický - maliarska tvorba v roku 1981. 5.3.-11.4., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výber zo súčasnej slovenskej krajinomaľby zo zbierok OG MAB. 12.3. -31.3., Dom umenia SF v Piešťanoch
Ferdinand Hložník - výber z tvorby, 17.4.-16.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Jaroslav Taraba - sklo, 17.4.-16.5., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ota Janeček - výber z diela, 22.5.-21.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Krajinomaľba v slovenskom výtvarnom umení zo zbierok OGMAB, 1.6.-15.6.. Okresné múzeum v Topoľčanoch
Národný umelec Ján Želibský - pastely, jún - júl, KIS ČSSR Havana (Kuba), katalóg vydaný v španielskom jazyku
TRENČÍN XIV. - Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umení, 9.7.-15.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu
Ignác Koičák - Běla Kolčáková, 30.7.-29.8., GMAB v Trenčíne
Výber zo slovenského maliarskeho zátišia zo zbierok OG MAB. 1.8. -30.8., Oblastné podunajské múzeum v Komárne
Karol Kállay - fotografie, august - september. KIS ČSSR Sofia (Bulharsko), v spolupráci so SZKZ FMZV v Prahe
Milan Chovanec - výber, august - september, KIS ČSSR Havana (Kuba), katalóg vydaný v španielskom jazyku
Jaroslav Taraba - sklo, 27.8.-15.9., Agrokomplex v Nitre
Bohuš Záboj Kuľhavý - výber z tvorby. 3.9. -3.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Bernardína Lunterová - keramika, 3.9.-3.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Textil, keramika, sklo, fotografie juhomoravských výtvarných umelcov, 8.9.-3.10., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg
Rudolf Moško - výber z diela, 8.9 -8.10.. Oblastné podunajské múzeum v Komárne
Portrét u súčasnom výtvarnom umení - výber, 1.10.-31.10., Okresná galéria v Nových Zámkoch
Ivan Dulanský - Ladislav Moško - maľba. 1.10.-31.10.. Závodný klub ROH n.p. Skloobal v Nemšovej
Národný umelec Tibor Bartfay - sochárske dielo. 8.10.-7.11., GMAB v Trenčíne
Miroslav Cipár - znaky, symboly a tak ďalej.... 8.10.-7.11.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
ZsKO ZSVU - členská výstava - výber. 1.11.-30.11., KPŠ v Modre - Harmónii
Milan Rašla - obrazy, 12.11.-12 12., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Sovietska grafika, 12.11.-12.12.. GMAB v Trenčíne
Miroslav Cipár - znaky, symboly, atď:..., 2.12.-12.12.. SŠUP v Bratislave
Portrét v súčasnom výtvarnom umení - výber, 15.12.1982-15.1.1983, Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti
Július Barta - výber z tvorby, 17.12.1982-16.1.1983. GMAB v Trenčíne, v spolupráci so ZSVU v Bratislave
Prírastky zbierkového fondu OG MAB 1977-82, 17.12.1982-16.1.1983. grafický kabinet GMAB v Trenčíne

1983

Erna Masarovičová - kovové plastiky, 21.1.-27.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Lýdia Boríková - výber z maliarskej tvorby, 21.1.-27.2., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ladislav Zdvíhal - výber z tvorby, 4.3.-3.4., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec Ľudovít Fulla - výber z tvorby. 4.3.-3.4.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou Ĺ. Fullu v Ružomberku
Lýdia Boríková - výber z maliarskej tvorby, marec- apríl, KIS ČSSR Bukurešť (Rumunsko)
Alexander Hečko - sochárska tvorba, marec-apríl, KIS ČSSR Bukurešť (Rumunsko)
Národný umelec Jozef Šturdík - výber z diela, 8.4.-9.5., GMAB v Trečíne
Milan Struhárík - plastika a kresba, apríl, KPŠ v Modre-Harmónii
Oslobodenie a súčasnosť, máj, Závodný klub ROH n.p. Skloobal v Nemšovej
Alexander Szabó - maľba v krajine z okolia Piešťan 1980-1983, 13.5.-19.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Teodor Baník - výber z tvorby. 13.5.-19.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec M. A. Bazovský - výber zo zbierok OG MAB, máj-jún, KIS ČSSR Sofia (Bulharsko), v spolupráci so SZKZ FMZV v Prahe
Národný umelec Jozef Šturdík - výber z diela, máj-jún, KIS ČSSR Berlín (NDR), v spolupráci so SZKZ FMZV v Prahe
František Jurík - akvarely. 24.6.-31.7., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Eugénia Lehotská - ilustrácie, 24.6.-31.7., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou hlavného mesta SSR Bratislavy
Súčasný československý umelecký šperk - výber, 4.8.-4.9., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Umeleckopriemyselným múzeom v Prahe, vydaný katalóg
Národný umelec Miloš Axman - sochárska tvorba, 4.8.-10.8., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Oblastnou galériou výtvarného umenia v Gottwaldove
Margita Štrbíková - výber z tvorby, august-september. KIS ČSSR Havana (Kuba), v spolupráci so SZKZ FMZV v Prahe
Fotografická tvorba - P. Hajduch, L. Kobza, E. Košúthová. 1.9.-15.10., KPŠ v Modre - Harmónii, vydaný katalóg
Československá komorná plastika - výber 1970-1983. 9.9.-9.10.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Albín Brunovský - grafika, september-december, KIS ČSSR Bukurešť (Rumunsko), vydaný katalóg
Alexander Eckerdt - výber z diela, 14.10.-6.11., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach
Mária Bartuszová - premeny tvaru, 14.10.-6.11.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Peter Matejka, október, Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, v spolupráci so SNG v Bratislave
Peter Hajdúch - Leningrad - mesto hrdina, 1.11.-30.11., Dom ČSSP v Trenčíne
Rudolf Krivoš - výber z diela, 11.11.-12.12., GMAB v Trenčíne, vydaný bulletin
Ilustrácie ruskej a sovietskej literatúry, 11.11.-12.12., grafický kabinet GMAB v Trenčíne
21 slovenských krajinárov, 16.12.1983-22.1.1984., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

1984

21 slovenských krajinárov, 9.1.-15.3.. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Maľba na Slovensku z I. polovice XIX. storočia, 27.1.-26.2., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou hlavného mesta SSR Bratislavy
Jaroslav Svoboda - úžitkové a dekoratívne sklo, 27.1.-26.2.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne
Alexander Vika - plastiky - plakety - medaily, 2.3.-1.4., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Stanislav Harangozó - pastel - kresba - grafika. 2.3.-1.4.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Žena. dieťa, kvet. 4.3.-11.3.. Závodný klub ROH n.p. Skloobal v Nemšovej
Stanislav Harangozó - serigrafie. 5.3.-30.4., kino Moskva v Trenčíne
21 slovenských krajinárov. 5.4.-15.6.. Spišské múzeum v Levoči
Národný umelec Jozef Fabíni - výber z tvorby. 10.4.-ó.5., GMAB v Trenčíne, v spolupráci so Spišským múzeom v Levoči
Stanislav Koreň - výber z tvorby, 10.4.-6.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
357 Národný umelec Orest Dubay - výber z grafickej tvorby, 1.5.-30.6., kino Moskva v Trenčíne
Životné prostredie súčasníka, 10.5.-10.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Leningrad - mesto hrdina fotoobjektívom Petra Hajducha, 10.5.-10.6., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
M. A. Bazovský ■ výber z tvorby. 11.5.-29.6., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Milan Laluha - maľba - pastel - kresba 1956-1984, 15.6.-15.7.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Mária Želibská - grafika-ilustrácie. 28.6.-30.7.. KIS ČSSR Sofia (Bulharsko)
SNP v grafike zo zbierok OG MAB. 30.6.-20.9., kino Moskva v Trenčíne
Ladislav Kobza - fotografie, 2.7. -30.7.. KIS ČSSR Havana (Kuba)
Irena Blúhová - sociálna fotografia 1930-1984, 20.7.-19.8., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou hlavného mesta SSR Bratislavy
SNP v súčasnom slovenskom výtvarnom umení, 20.7.-19.8., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou hlavného mesta SSR Bratislavy
Leningrad - mesto hrdina - fotografie Petra Hajducha, júl-august. KPŠ v Modre - Harmónii
Ferdinand Hložník - obrazy a kresby. 1.8.-1.9 . KIS ČSSR v Berlíne (NDR)
Julián Filo - obrazy a grafika, august, KIS ČSSR Havana (Kuba)
Ladislav Snopek - sochárska tvorba, 24 8 -23.9., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Mikuláš Galanda - obrazy a kresby, 24.8.-23.9., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci so SNG v Bratislave, vydaný katalóg
Technické motívy, 20.9.-1.11., kino Moskva v Trenčíne
Súčasná slovenská krajinomaľba, 20.9.-4.10., KIS ČSSR Havana (Kuba)
Historické portréty na Slovensku zo zbierok slovenských múzeí, 28.9. -28.10., 58 GMAB v Trenčíne
Návraty do Nového Mesta nad Váhom, 5.10,-21.10., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, vydaný katalóg
Leningrad - mesto hrdina - fotografie Petra Hajducha, 19.10.-14.12., Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach
Výstava k VOSR a Mesiacu ČSSP, 1.11.-20.12., kino Moskva v Trenčíne
Juraj Hovorka - sochárska tvorba, 1.11.-15.11. KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko)
D. Kállay, K. Ondreička, J. Sapara. K. Štanclová, J. Vančo - súčasná grafická a sochárska tvorba, 7.11.-2.12., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
František Studený - výber z tvorby, 7.12.1984-6.1.1985, GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Galériou F. Studeného v Nitre
Kultúra stolovania. 7.12.1984-6.1.1985, grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Miroslav Cipár - grafická značka, 20.12.-31.12.. kino Moskva v Trenčíne

1985

Ján llavský - jubilejná výstava komornej maľby, 9.1.-3.2.. GMAB v Trenčíne
Svetozár Králik - ilustrácie kníh pre deti, 9.1-3.2.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Miroslav Cipár - znaky, symboly, január, kino Moskva v Trenčíne
Karol Ondreička - grafická tvorba, január-apríl, KIS ČSSR Bukurešť. Ploješť. Nadľak (Rumunsko)
Karol Ondreička - grafická tvorba, január-apríl, KIS ČSSR Bukurešť. Ploješť. Nadľak (Rumunsko)
Karol Ondreička - grafická tvorba, január-apríl, KIS ČSSR Bukurešť. Ploješť. Nadľak (Rumunsko)
Slovenská krajinomaľba, 6.2.-14.4., Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti, vydaný katalóg
Národný umelec Jaroslav Grus - výber z celoživotného diela, 8.2.-10.3., GMAB v Trenčíne, v spolupráci s Východočeskou galériou v Pardubiciach
Juraj Krén - výstava k nedožitému jubileu, 8.2.-10.3.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ladislav Zdvíhal - kresby, február, kino Moskva v Trenčíne
Slovenské umenie XX. storočia zo zbierok OG MAB. 3.3.-8.4.. Okresné vlastivedné múzeum vo Vsetíne
SNP a oslobodenie v slovenskom výtvarnom umení. 14.3.-14.4.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Z tvorby výtvarníkov SUPŠ v Uherskom Hradišti, 14.3.-14.4., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Milan Struhárik - jubilejná výstava, 15.3.-15.4., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Maďarský politický plagát, marec-apríl, kino Moskva v Trenčíne
SNP a oslobodenie vo výtvarnom umení. 14.4.-28.4., Dom umenia SF v Piešťanoch
Výber zo súčasného maliarskeho zátišia z majetku OG MAB, 18.4. -5.5.. KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko), vydaný katalóg
Maliarstvo zo zbierok Galérie hlavného mesta SSR Bratislavy (1850-1920). 19.4.-19.5., GMAB v Trenčíne
Juraj Krén, 19.4.-8.5., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Dušan Kállay - grafická tvorba, 16.5.-30.5., KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko)
Slovenský maliarsky akt XX. storočia, 24.5.-23.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Športové motívy v umení, 24.5.-23.6., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Spoločne sme bojovali, spoločne sme zvíťazili, spoločne budujeme socializmus, 25.5.-30.5., Saratov (ZSSR)
Iľja Holešovský - keramika, 28.6.-28.7., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Súčasné kubánske výtvarné umenie, 28.6.-28.7., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ivan Dulanský - kresby, jún - júl. kino Moskva v Trenčíne
Na oslavu práce, júl-október. KIS ČSSR Varšava, Planetárium Olsztyn (Poľsko)
Na oslavu práce, júl-október. KIS ČSSR Varšava, Planetárium Olsztyn (Poľsko)
Nikolaj Feďkovič - maľba, 1.8.-1.9.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Český granát, 1.8.-1.9., GMAB v Trenčíne v spolupráci s Umeleckopriemyselným múzeom v Prahe
Poľnohospodárska téma v našom umení. 7.8.-9.9., JRD ČSSP v Čachticiach
Ľudia a krajina povstania v diele M. A. Bazovského. 8.8.-9.10.. Galéria F. Studeného v Nitre
Malé grafické formy, august-september, kino Moskva v Trenčíne
Milan Dobeš - výber z kinetickej a optickej tvorby, 20.8. -20.9., KIS ČSSR Havana (Kuba), vydaný katalóg
M. A. Bazovský - výber z diela. 22.8.-20.10.. Galéria Dimitrovec pri CHZJD v Bratislave
Vladimír Gažovič - drámy, zápasy, vášne. 6.9.-6.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ondrej Zímka - plagát, 6.9.-6.10.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Od včerajška k dnešku, september, Narodni muzej v Kragujevci (Juhoslávia)
Výber zo súčasného československého komorného sochárstva, 11.10.-24.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ruská krajinomaľba v reprodukciách, november-december, kino Moskva v Trenčíne
Ivan Vychlopen - variácie, 29.11.1985-5.1.1986, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Jozef Zelný - výber z tvorby. 29.11.1985-5.1 1986, grafický kabinet GMAB v Trenčíne
Nikolaj Feďkovič - výber z tvorby, december, KIS ČSSR Havana (Kuba)

1986

Viliam Chmel - výber z maliarskej tvorby, 10.1.-9.2.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výber zo súčasného slovenského výtvarného umenia zo zbierok OG MAB, 17.1.-20.1., Športová hala v Trenčíne
Socialistické tendencie v maďarskom výtvarnom umení medzi dvoma svetovými vojnami, 21.1.-9.2.. GMAB v Trenčíne, v spolupráci s MK SSR v Bratislave a Múzeom MRH v Budapešti (Maďarsko)
Z tvorby slovenských výtvarných umelcov zo zbierok OG MAB, 12.2.-21.2., JRD ČSSP v Čachticiach
Imro Weiner-Kráľ- výber z celoživotnej tvorby, 14.2.-9.3., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Slovenský exlibris. 14.2.-9.3.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výtvarné diela venované umelcami Trenčianskeho okresu OV KSS v Trenčíne na počesť XVII. zjazdu KSČ, 13.3.-16.3.. priestory ONV v Trenčíne
Politický plagát a politická karikatúra v slovenskom výtvarnom umení, 14.3.-16.4., grafický kabinet GMAB v Trenčíne
Miloš Balgavý - keramika, 14.3.-16.4., GMAB v Trenčíne
Božena Augustinová - plagát, marec-apríl. kino Moskva v Trenčíne
Jana-Helena Ivičičová - tapisérie. Milan Struhárik - plastiky, marec. máj. Erfurt, Wismar (NDR)
Jana-Helena Ivičičová - tapisérie. Milan Struhárik - plastiky, marec. máj. Erfurt, Wismar (NDR)
Slovenský exlibris, 4.4.-30.4., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Mladá slovenská grafika a plastika, 8.4. -30.4.. KIS ČSSR Sofia (Bulharsko)
Národný umelec Orest Dubay - výber z grafickej tvorby, 11.4.-11.5.. GMAB v Trenčíne
Juraj Marth - výber z tvorby, 11.4.-11.5., GMAB v Trenčíne
Vladimír Gažovič - drámy, vášne a zápasy, apríl-jún, Varšava, Przemysl (Poľsko)
Vladimír Gažovič - drámy, vášne a zápasy, apríl-jún, Varšava, Przemysl (Poľsko)
M. A. Bazovský - výber z diela, 28.4.-16.5., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Výtvarné diela venované umelcami Trenčianskeho okresu OV KSS v Trenčíne na počesť XVII. zjazdu KSČ, 8.5.-15.6., grafický kabinet GMAB v Trenčíne
Pavol Choma - filmový plagát, máj-jún, kino Moskva v Trenčíne
Umenie bojujúce, máj. august. Varšava, Štetín (Poľsko)
Umenie bojujúce, máj. august. Varšava, Štetín (Poľsko)
Socialistické Slovensko vo výtvarnom umení, 16.5.-15.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Rudolf Moško - Istoty domova, 20.6.-20.7., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Askold Žačko - sklenené objekty, 20.6.-20.7., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Marcel Dúbravec - výber z tvorby. 20. . 6.-20.7., Dom Polónie v Krakove (Poľsko)
Ján Šicko - Jaroslava Šicková - plastika, 21.6.-18.7., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Slovenský exlibris. 10.7.-24.8., Galéria d v Prahe, v spolupráci so SČVU
Akt v sochách a kresbách slovenských sochárov XX. storočia. 25.7.-24.8., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Srbské maliarstvo a grafika zo zbierok Národného múzea v Kragujevci, 27.8. -28.9.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec František Studený, august-september. KIS ČSSR Havana (Kuba)
Tamara Kolenčíková - Vojtech Kolenčík - výber z tvorby. 5.9.-28.9.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Protifašistická solidarita Kuby. september. Okruhový dom armády v Trenčíne, v spolupráci s MK SSR a Domom kubánskej kultúry v Prahe
Rudolf Moško - Istoty domova, 2.10.-3.11., Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy
Magdaléna Robinsonová - fotografie, 3.10.-2.11., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Nadá Rappensbergerová-Jankovičová - grafika, 3.10.-2.11., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Peter Dobiš - Človek zostáva, 31.10.-21.11..Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Ernest Zmeták - Talianska krajina. 7.11.-7.12.. GMAB v Trenčíne
Juraj Hovorka - sochy. 7.11.-7.12.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výber zo slovenskej krajinomaľby. Sochy Kláry Patakiovej, 9.11.-9.12., VÚŽV v Nitre
Jana Helena Ivičičová - tapisérie, Jarmila Veľká - maľba. 25.11.-31.12.. Radnica v Štetine (Poľsko)
Akt v sochách a kresbách slovenských sochárov XX. storočia. 3.12.-31.12.. Východoslovenská galéria v Košiciach
Ivan Dulanský, december 1986-jdnuár 1987. kino Moskva v Trenčíne
Adolf Bom - ilustrácie a grafika, 12.12.1986-11.1.1987, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Jindra Viková - keramika, 12.12.1986-11.1.1987, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

1987

Rudolf Moško - Istoty domova, 8.1.-20.2., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Ján Šandora - obrazy. 16.1.-15.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, 16.1.-15.2., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Umenie bojujúce, február. KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko)
Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, 17.2.-31.3., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Štefan Straka - obrazy. 20.2.-22.3., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
České maliarstvo 20. storočia zo zbierok OGVU v Gottwaldove, 20.2. -22.3., GMAB v Trenčíne
Jarmila Veľká - obrazy. Jana Helena Ivičičová - tapiséria, marec. Nowa Huta, Krakov (Poľsko)
Jarmila Veľká - obrazy. Jana Helena Ivičičová - tapiséria, marec. Nowa Huta, Krakov (Poľsko)
Dušan Zapletal - grafika, 23.3.-12.4., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Slovenská grafika zo zbierok OG MAB, apríl. KIS ČSSR Varšava (Poľsko)
Magdaléna Robinsonová - fotografie, 8.4.-3.5., Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy
Národný umelec M. A. Bazovský - výber z diela , 10.4.-17.5., Východoslovenská galéria v Košiciach
Rudolf Moško - Istoty domova, 10.4.-17.5., Východoslovenská galéria v Košiciach
Národný umelec Ignác Bizmayer - keramika, 16.4.-22.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec Josef Lada - výber z tvorby, 16.4.-22.5.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
M. A. Bazovský - výber z tvorby, 28.4.-31.5.. Múzeum ZNB v Prahe
Milan Struhárik - výber zo sochárskej tvorby, máj, KIS ČSSR Varšava (Poľsko)
Josef Jíra - obrazy, grafika, objekty, 29.5.-28.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Čestmír Pechr - divadelný a spoločenský plagát 1956-86, 3.7.-2.8.. GMAB v Trenčíne
Ladislav Kobza - fotografie, 3.7.-2.8., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, 16.7. - 4.10., Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti
Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk - výber, 6.8. -ó. 9., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Čaro a krása ľudového umenia v slovenských krojoch, 6.8.-6.9., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, v spolupráci so SZZ v Bratislave
Národný umelec M. A. Bazovský - výber z tvorby, 6.8.-6.9., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Emil Venkov - sochy, 10.8.-3.9.. Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg
Exteriérová a interiérová plastika. 12.8. -30.9., VÚVŽ v Nitre
Jozef Fizel - sochy, 11.9.-18.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Pocta zátišiu - zo zbierok OG MAB. 30.9.-15.11., VÚVŽ v Nitre
Leningrad objektívom Petra Hajducha, 22.10.-29.11., Múzeum vo Vsetíne
Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, 22.10-6.12., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Pozdrav Októbru - Zs výtvarní umelci 70 výročiu VOSR, 29.10. -30.11., Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Čaro a krása ľudového umenia v slovenských krojoch, november, Le Museé Marc-Auréle Fortin, obchodný dom Eaton v Montreali (Kanada)
Jozef Fizel - sochárska tvorba, 4.11.1987-10.1.1988, Turčianska galéria v Martine
Ján Mikuška - maľba, kresba, 6.11.-30.11.,Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Leningrad - mesto umenia a revolúcie v tvorbe nár. umelca Jozefa Šturdíka, 13.11.1987 - 10.1.1988, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Grafická škola Vincenta Hložníka. december, KIS ČSSR Havana (Kuba)
Vladimír Kompánek, 11.12.1987-17.1.1988, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg

1988

Národný umelec Albín Brunovský. január, KIS ČSSR Štetín (Poľsko)
Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, 14.1.-14.2., výstavná sieň Mánes v Prahe
Marián Sučanský - výber z tvorby. 22.1.-21.2., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Ľudovít Bránsky - výber z tvorby. 22.1-21.2.. grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Rudolf Moško - výber z tvorby, 10.2.-28.2., VÚVŽ v Nitre
Mladí trenčianski výtvarní umelci, 26.2.-27.3., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Peter Matejka- výber z maliarskej tvorby. 26.2. -27.3., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výstava výtvarných umelcov Zs kraja na počesť 40. výročia Víťazného februára, 29.2. - 20.3., Dom politickej výchovy v Prahe
Vladimír Kompánek, 11.3.-17.4.. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Rudolf Moško, apríl, Narodni muzej v Kragujevci (Juhoslávia)
Národný umelec Albín Brunovský, apríl, Stargrad Szczecinski (Poľsko)
Štefan Roskoványi - výber z tvorby. 1.4.-9.5.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Sylva Lacinová - sochy, 1.4.-9.5., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec M. A. Bazovský, 21.4.-15.5., Kysucká galéria v Čadci - Oščadnici
Súčasná mladá slovenská tvorba. 21.4.-18.5.. KIS ČSSR Budapešť (Maďarsko)
Vladimír Kompánek, 26.4.-22.5., Východoslovenská galéria v Košiciach
Ivan Vychlopen - variácie, 29.4.-27.5., Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Národný umelec Jozef Kostka - sochárska tvorba z rokov 1938-1945, 13.5.-19.6., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výber zo súčasného slovenského zátišia, 17.5 -2.6., Dom kultúry ROH v Púchove
Štefan Roskoványi - výber z tvorby, 19.5.-26.6., Galéria výtvarného umenia v Prešove
Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, 24.6. -31.7.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Peter Lehocký. 29.7.-23.8., Delová bašta Trenčianskeho hradu, vydaný katalóg
Ladislav Berger - maliarska tvorba, august. KIS ČSSR Havana (Kuba)
Národný umelec Albín Brunovský. august. KIS ČSSR Varšava (Poľsko)
Prírastky zbierkového fondu OG MAB 1968-1988. 5.8.-11.9.. GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Národný umelec Albín Brunovský - grafika, 5.8.-24.9., Magdeburg (NDR)
Juraj Hovorka - plastika, 5.8.-24.,9., Magdeburg (NDR)
Milan Struhárik - sochárska tvorba, Róbert Haček - maliarska tvorba, 26.8.-30.9., KPŠ v Modre - Harmónii
Salón mladých slovenských výtvarníkov, 16.9.-30.10., GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Mladá slovenská grafika, október, Bialystok (Poľsko)
Viktor Bilčík - obrazy, 28.10. -28.11.. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom
Grafická škola Vincenta Hložníka, november. KIS ČSSR Bukurešť (Rumunsko)
Ladislav Zdvíhal, 3.11.-4.12., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Výtvarní umelci Zs kraja. 4.11.-4.12.. GMAB v Trenčíne
Albín Brunovský a jeho žiaci, 8.11.-27.11.. Mestské múzeum dejín vo Wismare (NDR)
Jiň Váp - keramika. 9.12.1988-8.1.1989, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
Božena Augustinová - maľba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát, 9.12.1988-8.1.1989, GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg
František Hauskrecht - Šľapaj v blate, 9.12.1988-8.1.1989., grafický kabinet GMAB v Trenčíne, vydaný katalóg