Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavná činnosť

Galéria sa popri zbierkotvornej činnosti v priebehu celej svojej histórie orientuje predovšetkým na výstavnú prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia s akcentom na tvorbu Miloša Alexandra Bazovského a na mapovanie výtvarného umenia rozvíjajúceho sa v regionálnych kontextoch. V priebehu svojej štyridsaťročnej existencie pripravila galéria 1107  individuálnych a kolektívnych výstav  vo   svojom   sídle,   na   Slovensku i v zahraničí (v galérii 567, mimo galérie 378 a v zahraničí 162 výstav), čo predstavuje v priemere 27 výstav ročne. Rámec jej pôsobenia nesporne prekročili pravidelné prehliadky jednotlivých    výtvarných   disciplín a tematických okruhov (Trenčín III. – Trenčín XIV.: grafika, gobelínová tvorba, výtvarné  umenie v architektúre, krajinomaľba, fotografia, záhradná a parková keramika, zátišie, portrét), objavné výstavy aktu,  ex libris, hračky, šperku, odevu, skla, keramiky, bábkarskej scénografie, dizajnu a od roku 1981 konané česko-slovenské prehliadky komorného sochárstva bilancujúce súčasný stav a situáciu sochárstva (ďalšie sa uskutočnili v rokoch 1985, 1987, 1989, 1995, 1998, 2008), individuálne profilové výstavy mnohých významných osobností slovenskej a českej výtvarnej scény (M. Benka, M. Galanda, Ľ. Fulla, V. Chmel, V. Kompánek, A. Jasusch, J. Jakoby, J. Kostka, J. Želibský, I. Weiner-Kráľ, E. Zmeták,  A. Brunovský, A. Eckerdt, V. Žilinčanová, M. Jakabčic, M. Cipár, M. Paštéka,  D. Kállay, A. Slavíček, J. Čapek – V. Špála, J. Lada, J. Jíra, J. Anderle, F. Jiroudek, F. Tichý, K. Lhoták, A. Born, O. Janeček a ďalší).


Výstava Monika Pavlechová a Matej Lacko

Neoddeliteľnou súčasťou výstavného programu sú aj prezentácie mladých      začínajúcich výtvarníkov s cieľom dokumentovať výtvarný program  nastupujúcej mladej generácie,  a to nielen v kontexte trenčianskeho kraja, ale v rámci umeleckého diania na Slovensku (M. Haščič – 1981, Salón mladých slovenských výtvarníkov – 1988, E. Olexíková – 1994, P. Pádivá a L. Černayová – 2009). V snahe podávať ucelený pohľad na výtvarné umenie, galéria realizovala aj viacero výstav približujúcich vývoj výtvarnej kultúry minulých  storočí (Slovenská krajinomaľba 18. a 19. storočia zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave – 1973, Portrétna tvorba 18. a 19. storočia na Slovensku, Ladislav Medňanský - 1981, Historické portréty na Slovensku zo zbierok   slovenských   múzeí – 1984,   Maľba na Slovensku z I. polovice XIX. storočia – 1984,  Maliarstvo zo zbierok Galérie hlavného mesta SSR Bratislavy (1850-1920) – 1985, Výtvarné umenie 19. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe – 1990, Carl Croll a česká krajina 19. storočia - 1991, Staré   umenie  v  zbierkach Šarišskej galérie v Prešove – 1993, Barok – Ex officio ad populum - 1993).               
Vďaka vysoko hodnoteným a kvalitným výstavám   galéria získala výborný profesionálny kredit a realizáciou progresívnych, odvážnych výstav aj v čase normalizácie (individuálne výstavy V. Kraicovej, V. Gažoviča, M. Laluhu, A. Sigetovej, P. Tótha, R. Krivoša) sa pozitívne zapísala do výtvarného  diania aj v celoslovenských súvislostiach. Prirodzenou súčasťou jej výstavných aktivít bolo aj je výtvarné umenie trenčianskeho regiónu  prezentované samostatnými, profilovými výstavami, ako aj spoločnými prehliadkami výtvarných umelcov, pôsobiacich v trenčianskom regióne (Horizonty súčasnosti I. - III.).

      
Miloš Balgavý - výstava

Nový priestor pre prezentáciu vrcholných hodnôt českého výtvarného umenia sa otvoril  na základe obnovenej partnerskej spolupráce  s  Galériou  výtvarného umenia v Zlíne a Českým múzeom výtvarných umení v Prahe. V roku 2006 sa uskutočnila jedna z najúspešnejších výstav – Klenoty českého moderného       maliarstva         1907 - 1939   zo zbierok Českého múzea výtvarných umení v Prahe a Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. Jedným z najnáročnejších projektov bolo České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý bol prezentovaný v rokoch 2008-2009 okrem Trenčína v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne a v Galérii výtvarného umenia v Ostrave.              

Výstavy 2009 - 2018

Výstavy 1999-2008

Výstavy 1989-1998

Výstavy 1979-1988

Výstavy 1969-1978