Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Publikácie 1980-1989

1980

Peter Lehocký - Z designu a voľnej tvorby. Ľ. Belohradská

Marcel Dúbravec - grafika, maľba 1975-1980. Kol. autorov

Jozef Franko - keramika. M. Kvasnička

Ladislav Zdvíhal - kresby. D. Lovišková

Milan Chovanec - obrazy a kresby 1970-1980. M. Kvasnička

Václav Jirů - výber z fotografickej tvorby. D. Lovišková

Ludwik Korkoš - sochárska tvorba. D. Lovišková

Viera Žilinčanová - maľba. P. Mikloš

TRENČÍN XII.- Výtvarní umelci Západoslovenského a Juhomoravského kraja k 35. výro­čiu oslobodenia. D. Lovišková

Karol Hučko - výber z diela. D. Lovišková

Irena Slavinská. A. Hejlová

Klára Patakiová - plastika. K. Kahoun

Viera Gergeľová - grafika. A. Hejlová

Stotridsaťtri prác Albína Brunovského. F. Kriška

Ilja Holešovský - keramika. Kol. autorov

 

1981

Ján Kudlička - Mikuláš Palko - výber z tvorby. B. Bachratý

Rudolf Moško - kresby. D. Lovišková

Ever Púček - výber z diela. A. Hejlová

Národný umelec Ján Želibský - výber z diela. A. Hejlová

Igor Rumanský - výber z diela. A. Hejlová

Výber zo súčasnej slovenskej komornej plastiky. D. Lovišková

Karol Kállay - fotografie z domova i zo sveta. Ľ. Hlaváč

Vodcovia robotníckeho a revolučného hnutia v slovenskom a českom výtvarnom umení. D. Lovišková

Marcel Haščič - grafika. A. Hejlová

Juraj Deák - grafika. A. Hejlová

TRENČÍN XIII.- Výber zo súčasného maliarskeho zátišia. D. Lovišková

Ján Mikuška - obrazy, Milan Struhárik - sochy. A. Hejlová

 

1982

 

Lýdia Jakubíková - čipka, tapiséria. D. Lovišková

Rudolf Moško - Peter Lehocký - selección de su obra (výber z tvorby). Ľ. Belohradská, D. Lovišková

Viera Kraicová - výber z tvorby. D. Lovišková

Národný umelec Ladislav Čemický - maliarska tvorba v roku 1981. D. Lovišková

Ferdinand Hložník - výber z tvorby. D. Lovišková

Jaroslav Taraba - sklo. M. Kvasnička

Ota Janeček - výber z diela. M. Kvasnička, J. Vobrázek

Milan Chovanec - výber. J. Janči

Bernardína Lunterová - keramika. D. Lovišková

Textil, keramika, sklo, fotografie juhomoravských výtvarných umelcov. Z. Čubrda

Milan Rašla - obrazy. M. Kvasnička

 

1983

Erna Masarovičová - kovové plastiky. Ľ. Belohradská, A. Hejlová

Lýdia Boríková - výber z maliarskej tvorby. M. Kvasnička

Ladislav Zdvíhal - výber z tvorby. A. Hejlová

Alexander Szabó - maľba v krajine z okolia Piešťan 1980-1983. A. Hejlová

Teodor Baník - výber z tvorby. M. Kvasnička

František Jurík - akvarely. A. Hejlová

Súčasný československý umelecký šperk - výber. V. Vokáčová, M. Kvasnička

Československá komorná plastika - výber 1970-1983. M. Kvasnička

Albín Brunovský - grafika. M. Kvasnička

Mária Bartuszová - premeny tvaru. M. Kvasnička

21 slovenských krajinárov. Kol. autorov

Jozef Šturdík - výber z diela. M. Kvasnička

Rudolf Krivoš. M. Kvasnička

Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umení. M. Kvasnička

 

1984

Alexander Vika - plastiky - plakety - medaily. A. Hejlová

Stanislav Harangozó - pastel - kresba - grafika. M. Kvasnička

Stanislav Koreň - výber z tvorby. A. Hejlová

Životné prostredie súčasníka. A. Hejlová

Leningrad - mesto hrdina fotoobjektívom Petra Hajducha. M. Kvasnička

Milan Laluha - maľba - pastel - kresba 1956-1984. M. Kvasnička

Ladislav Snopek - sochárska tvorba. A. Hejlová

Mikuláš Galanda - obrazy a kresby. M. Kvasnička

Návraty do Nového Mesta nad Váhom. A. Hejlová, M. Kvasnička

Súčasná grafická a sochárska tvorba - D. Kállay, K. Ondreička, J. Sapara. K. Štanclová, J. Vančo. A. Hejlová

Kultúra stolovania. D. Lovišková

Ladislav Kobza. M. Kvasnička

SNP vo výtvarnom umení. M. Jankovský, M. Kvasnička

Fotografie Ireny Blühovej. Ľ. Hlaváč

 

1985

Svetozár Králik - ilustrácie kníh pre deti. D. Lovišková

Slovenská krajinomaľba. M. Kvasnička

Juraj Krén - výstava k nedožitému jubileu. A. Hejlová

SNP a oslobodenie v slovenskom výtvarnom umení. D. Lovišková

Z tvorby výtvarníkov SUPŠ v Uherskom Hradišti. A. Hejlová

Slovenský maliarsky akt XX. storočia. M. Kvasnička

Športové motívy v umení. M. Kvasnička

Ilja Holešovský - keramika. A. Hejlová

Súčasné kubánske výtvarné umenie. Kol. autorov

Nikolaj Feďkovič - maľba. M. Kvasnička

Milan Dobeš - výber z kinetickej a optickej tvorby. M. Kvasnička

Vladimír Gažovič - drámy, zápasy, vášne. D. Lovišková

Ondrej Zimka - plagát. A. Hejlová

Súčasná československá komorná plastika. M. Kvasnička, D. Lovišková

Ivan Vychlopen - variácie. M. Kvasnička

 

1986

Viliam Chmel - výber z maliarskej tvorby. A. Hejlová

Imro Weiner-Kráľ- výber z celoživotnej tvorby. D. Lovišková

Slovenský exlibris. D. Lovišková

Socialistické Slovensko vo výtvarnom umení. A. Hejlová

Rudolf Moško - Istoty domova. D. Lovišková, F. Kriška

Askold Žačko - sklenené objekty. D. Lovišková

Akt v sochách a kresbách slovenských sochárov XX. storočia. M. Kvasnička

Srbské maliarstvo a grafika zo zbierok Národného múzea v Kragujevci. A. Hejlová

Tamara Kolenčíková - Vojtech Kolenčík - výber z tvorby. M. Kvasnička

Magdaléna Robinsonová - fotografie. Kol. autorov

Naďa Rappensbergerová-Jankovičová - grafika. A. Hejlová

Adolf Bom - ilustrácie a grafika. D. Lovišková, M. Horníček

Jindra Viková - keramika. D. Lovišková

Jana Helena Ivičicová - Gewebte Tapisserie (Tkaná tapiséria), Milan Struhárik - Holzplastik (Drevená plastika). M. Kvasnička

 

1987

Ján Šandora - obrazy. M. Kvasnička

Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu. D. Lovišková

Štefan Straka - obrazy. M. Kvasnička

Dušan Zapletal - grafika. E. Jakúbková

Národný umelec Ignác Bizmayer - keramika. D. Lovišková

Národný umelec Josef Lada - výber z tvorby. M. Kvasnička

Josef Jíra - obrazy, grafika, objekty. M. Kvasnička

Ladislav Kobza - fotografie. M. Kvasnička

Výtvarné umenie dneška. M. Kvasnička

Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk - výber. M. Kvasnička, D. Lovišková

Emil Venkov - sochy. D. Lovišková

Jozef Fizel - sochy. M. Kvasnička

Výber zo súčasnej československej komornej plastiky. D. Lovišková, M. Kvasnička, A. Hejlová

Leningrad - mesto umenia a revolúcie v tvorbe nár. umelca Jozefa Šturdíka. D. Lovišková

Vladimír Kompánek. D. Lovišková

 

1988

Marián Sučanský - výber z tvorby. M. Kvasnička

Ľudovít Bránsky - výber z tvorby. D. Lovišková

Mladí trenčianski výtvarní umelci. M. Kvasnička, D. Lovišková

Peter Matejka- výber z maliarskej tvorby. E. Jakúbková

Štefan Roskoványi - výber z tvorby. D. Lovišková

Sylva Lacinová - sochy. M. Kvasnička

Národný umelec Jozef Kostka - sochárska tvorba z rokov 1938-1945. M. Kvasnička

Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe. J. Rýz

Peter Lehocký. D. Lovišková, Ľ. Belohradská

Prírastky zbierkového fondu OG MAB 1968-1988. M. Kvasnička

Salón mladých slovenských výtvarníkov. M. Kvasnička, D. Lovišková

Ladislav Zdvíhal. M. Kvasnička

Jiří Váp - keramika. D. Lovišková

Božena Augustinová - maľba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát. M. Kvasnička

František Hauskrecht - Šľapaj v blate. M. Kvasnička

Výtvarní umelci ZS kraja 40. výročiu víťazného februára. D. Lovišková

 

1989

Akt v slovenskej grafike. M. Kvasnička

Jozef Drozd - kresba. M. Kvasnička

Výtvarní umelci Saratovskej oblasti. A. Hejlová

Výtvarní umelci ZS kraja 45. výročiu SNP a bojov na Dukle. D. Lovišková

Premeny maľby a grafiky - výber zo súčasného československého výtvarného umenia. M. Kvasnička, D. Lovišková

Národný umelec Jan Habarta - výber zo sochárskej tvorby. Jiří Habarta - výber zo sochárskej tvorby. A. Hejlová

Šperk a odev v tvorbe súčasných slovenských výtvarných umelcov. A. Hejlová

Miloslav Stibor - fotografia. M. Kvasnička

Stanislav Tropp - konštrukcie, kresba, grafika. A. Hejlová

Miloš Balgavý - sklo. M. Lovišková

TRENČÍN'89 - Bienále súčasnej československej komornej plastiky. M. Kvasnička, D. Lovišková