Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy 2009 - 2018

2009

Miloš Alexander Bazovský: Výber z diela, 16. január  2009, Obecný úrad Turany nad Váhom, autorská koncepcia : PhDr. Alena Hejlová

Rudolf Uher, Michal Uher, 27. január -  16. február 2009, Galéria Fontána – Piešťany, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Trenčín 2008: Výber zo súčasného slovenského sochárstva, 22. január – 29. marec 2009, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, autorská koncepcia : PhDr. Danica Lovišková,  PhDr. Alena Hejlová, PaedDr. Elena Porubänová

Miloš Alexander Bazovský: Výber z tvorby, 5. marec – 29. marec 2009, Slovenský inštitút v Budapešti, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta, 12. marec – 10. máj 2009, Liptovská galéria Petra Michal Bohúňa, autorská koncepcia:  PhDr. Danica Lovišková          

Michal Gabriel, Súsošia 5, 12. marec – 10. máj 2009, Liptovská galéria Petra Michal Bohúňa, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

České a slovenské výtvarné umenie 20. storočia, 17. marec – 26. apríl 2009, Galéria výtvarného umenia v Ostrave, autorská koncepcia:  Eva Trojanová, Klára Kubíková, Danica Lovišková, Ludvík Ševeček

Otis Laubert: Omrvinky z Knulpovej kapsy, 20. marec - 10. máj 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Zuzana Gažíková

Detský výtvarný a literárny Trenčín, 29. ročník, 20. marec - 10. máj 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, technická spolupráca: Mgr. Monika Drocárová, PaedDr. Elena Porubänová

Jiří Mezřický – JIRKA, Anonymita ľudského mraveniska, 31. marec – 24. apríl 2009, Dom umenia Piešťany - Národné osvetové centrum, autorská koncepcia : PhDr. Alena Hejlová

Jiří Mezřický - JIRKA, Anonymita ľudského mraveniska, 2. apríl - 10. máj 2009, Galéria Umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, autorská koncepcia: PhDr. Alena Hejlová  

Dagmar Mezricky: Memoáre na krídlach motýľov, 5. apríl – 30. apríl 2009, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, autorská koncepcia: PaedDr: Elena Porubänová

Kreslený humor a karikatúra na Slovensku, 7. apríl – 26. apríl 2009, Mestská galéria v Trenčíne, autorská koncepcia: PaedDr: Elena Porubänová

Alojz Petráš: Čas a svetlo, 15. máj 2009  -   21. jún 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Alena Hejlová

Dagmar Mezricky: Memoáre na krídlach motýľov, 15. máj 2009  -   21. jún 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Stretnutia, (výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne) pri príležitosti 60. výročia založenia školy, 15. máj 2009  -   21. jún 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: pedagógovia ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

Hugo Gross , Výber z tvorby, 19. jún - 20. jún 2009, Základná škola - obec Svinná, autorská koncepcia : PhDr. Alena Hejlová

Božena Augustínová-Rochovanská: 66 zím, 3. júl 2009 – 6. september 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Juraj a Matej Čutek: Socha, maľba, grafika, 3. júl 2009 – 6. september 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Oto Bachorík: socha, Zuzana Rabina Bachoríková: maľba, 11.september 2009 - 18.október 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Alena Hejlová

Miloš Balgavý: Myslenie v skle II. 1989-2009 (od Trenčína po Trenčín), 11. september 2009 - 18. október 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: Danica Lovišková  

Rudolf Moško, Slovak Landscape, European Comission, Berlaymont, Brusel, 16. september 2009 –  30. september 2009, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Novomestský osteň 2009, 18. september – 16. október 2009, Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu II., Umelci narodení od roku 1920 do roku 1950, zo zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, 6. október – 27. október 2009, Základná umelecká škola, Imra Weinera Krála v Považskej Bystrici, autorská koncepcia: PhDr. Alena Hejlová

Rudolf Uher – Michal Uher: Post Scriptum – Záverečný akord, 23. október – 6. december 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Juraj Krajčo: Maľba 1999-2009, 23. október – 6. december 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Pavla Pádivá: Z denníka č.651, Lucia Černayová: Diery, 23. október – 6. december 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Igor Kalný: Vstup do ticha, 6. november – 6. december 2009, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: Mgr. Daniela Čarná

Návraty 2009, 30. október – 30. november 2009, Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Jiří Mezřický – JIRKA, 13. november – 31. december 2009, Výstavné priestory kníhkupectva Kosmas, Kutná Hora, autorská koncepcia : PhDr. Alena Hejlová

Juraj Oravec: O pocitoch III. 3. december 2009 – 14. február 2010, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1969-2009, 11. december 2009 - 14. marec 2010, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková, PhDr. Alena Hejlová

 

2010

Miloš Balgavý: Myslenie v skle III., 25. február -  2. máj 2010, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Juraj Oravec: O pocitoch IV., 5. marec -  18. apríl 2010, Tatranská galéria v Poprade, kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Monika Pavlechová / Matej Lacko: Otázky a odpovede, 19. marec 2010 – 2. máj 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: PaedDr. Elena Porubänová 

Alojz Drahoš: Hľadanie tvaru, 19. marec 2010 – 2. máj 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Juraj Oravec: Brána nádeje, od 8. apríla 2010, Západná terasa Bratislavského hradu, kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Žena v tvorbe návratistov, 11. apríl -  7. máj 2010, Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Ateliér maľby Koceľova 23, (absolventi prof. Jána Bergera), 7. máj – 20. jún 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: Mgr. Xénia Lettrichová

Život a doba spisovateľa Karla Čapka, 7. máj – 20. jún 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: Mgr. Kristina Váňová

Monika Pavlechová / Matej Lacko: Otázky a odpovede, 13. máj – 25. jún 2010, Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Za dverami ateliéru, 15. máj   -   20. jún 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: Mgr. Monika Drocárová

Miloš Alexander Bazovský (1899-1969), 17. jún -  12. september 2010, Galéria Jána Koniarka v Trnave, kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Ján Koniarek: Pro Patria, 25. jún   -   5. september  2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: Mgr. Miroslav Zajac

Petra Jureňová Vlhová: Posolstvo svetla, 25. jún   -   5. september  2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

 „Dobrá kresba pochádza zo skrinky ducha“ (Tintoretto), Kresba v zbierkovom fonde Galérie M. A. Bazovského, 10. september – 13. október  2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Marián Komáček: Návrat (maľba, grafika), 10. september   -   13. október  2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Slovenský kreslený humor a satira (15. ročníkov Novomestského ostňa), 17. september – 18. október 2010 ), Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Miloš Alexander Bazovský: Tempery a gvaše, 5. október – 31. október  2010, Galéria Zuška pri Základnej umeleckej škole IWK v Považskej Bystrici, kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Křehká setkání/Krehké stretnutia, 22. október   -   28. november 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: PaedDr. Elena Porubänová, Mgr. Martin Beníček

Oľga Šarinová: Cestou svetla, 22. október – 28. november 2010, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: PhDr. Alena Hejlová

Jaroslava Šicková-Fabrici a Ján Fabrici: Medzi nebom a zemou, 5. november – 30. november 2010, Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom, kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Svetlo v umení, svetlo v nás, 10. december – 13. februára 2011, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne,kurátor: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

2011

Michal Jakabčic / Viera Žilinčanová: Ostrovy imaginácie, 18.2. - 3.4. 2011, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: Ľubomír Podušel

Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968) – výber z tvorby – zo zbierky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, 8.3. - 11.4. 2011, Galéria Slovenského inštitútu v Prahe, kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Jaroslava Šicková-Fabrici / Ján Šicko: Sochy medzi nebom a zemou, 8.4. - 15.5. 2011, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: PaedDr. Ela Porubänová

Slovenský kreslený humor a karikatúra - 15 ročníkov Novomestského ostňa, 8.4. - 15.5. 2011, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, kurátor: PaedDr. Ela Porubänová

Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne

od 13.5.2011, 15:00 do 29.5.2011, 17:00

 

Detský výtvarný a literárny Trenčín - 30. ročník

od 20.5.2011, 17:00 do 03.7.2011, 17:00

 

Miloš Balgavý - keramika

od 20.5.2011, 17:00 do 03.7.2011, 17:00

 

Súčasná ukrajinská grafika (výber autorov tvoriacich v technike lept)

od 08.7.2011, 17:00 do 04.9.2011, 17:00

 

Igor Kitzberger - sochy

od 08.7.2011, 17:00 do 04.9.2011, 17:00

 

Jiří Kubový - Vo vzduchu

od 09.9.2011, 17:00 do 16.10.2011, 17:00

 

Martin Lettrich - Lettrospektíva

od 09.9.2011, 17:00 do 16.10.2011, 17:00

 

Imro Weiner Kráľ (1901-1978) pri príležitosti 110. výročia narodenia

od 21.10.2011, 17:00 do 04.12.2011, 17.00

 

Ján Halaša: Fotografie

od 21.10.2011, 17:00 do 04.12.2011, 17:00

 

Grafika zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

od 09.12.2011, 17:00 do 05.2.2012, 17:00

 

Miloš Šimurda: Obrazy 1958-2009

od 09.12.2011, 17:00 do 05.2.2012, 17:00

 

Radosti života II., alebo v každom z nás je umelec...

od 12.1.2012, 17:00 do 05.2.2012, 17:00

 

Robert Szittay: Anatómia ľudskosti

od 10.2.2012, 17:00 do 25.3.2012, 17:00

 

Igor Cvacho: Labyrint života

od 10.2.2012, 17:00 do 25.3.2012,17:00

 

Neprestane

od 30.3.2012, 17:00 do 20.5.2012, 17:00

 

Indefinite Scenery

od 30.3.2012, 17:00 do 20.5.2012, 17:00

 

Oleg Denysenko: Medzi Leonardom Da Vinci a Don Quijotom

od 30.3.2012, 17:00 do 20.5.2012, 17:00

 

Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne (propagačné výtvarníctvo)

od 18.5.2012, 17:00 do 03.6.2012, 17:00

 

Ivan Riabič: In Vitro Alter Ego

od 25.5.2012, 17:00 do 24.6.2012, 17:00

 

Jaroslava Pešicová/František Štorek: Opojenie životom

od 25.5.2012, 17:00 do 24.6.2012, 17:00

 

Náš svet

od 31.5.2012, 17:00 do 24.6.2012, 17:00

 

3. trienále textilu - Bez hraníc 2012-2013

od 29.6.2012, 18:00 do 02.9.2012, 17:00

 

Igor Piačka: V polčase

od 07.9.2012, 17:00 do 14.10.2012, 17:00

 

Ján Ťapák: Upojenie

od 07.9.2012, 17:00 do 14.10.2012, 17:00

 

Dizajn nábytku a interiéru: výber z projektov medzinárodnej študentskej sútaže o Cenu prof. Jindřicha Halabalu

od 11.9.2012, 17:00 do 26.9.2012, 17:00

 

Ilja Holešovský: Sonda do ateliéru

od 19.10.2012, 17:00 do 02.12.2012, 17:00

 

Gabriela Gáspárová-Illéšová: Frekvencia ticha

od 19.10.2012, 17:00 do 02.12.2012, 17:00

 

Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960 - 2012

od 19.10.2012, 17:00 do 02.12.2012, 17:00

 

Zbierka Bohumila Hanzela 1990-2012

od 07.12.2012, 17:00 do 03.3.2013, 17:00

 

Kontexty RGB (Výstava prác pedagógov a študentov KPVU Pd F TU v Trnave)

od 15.3.2013, 17:00 do 28.4.2013, 17:00

 

Xénia Bergerová: Maľba

od 15.3.2013, 17:00 do 28.4.2013, 17:00

 

Milan Chabera: Domluvíme se/Dohovoríme sa

od 03.5.2013, 17:00 do 16.6.2013, 17:00

 

Jan Šafránek: Svět lidí/Svet ľudí

od 03.5.2013, 17:00 do 16.6.2013, 17:00

 

Ondrej 4. Zimka: Podvod(ný) svet

od 21.6.2013, 17:00 do 01.9.2013, 17:00

 

Vodné hladiny – Hladiny duše

od 21.6.2013, 17:00 do 01.9.2013, 17:00

 

Erik Šille: Stratégia

od 05.9.2013, 17:00 do 13.10.2013, 17:00

 

Slovenská keramika dnes VI.

od 05.9.2013, 17:00 do 13.10.2013, 17:00

 

Peter Grísa: Hmyz

od 18.10.2013, 17:00 do 01.12.2013, 17:00

 

Jan Pohribný

od 18.10.2013, 17:00 do 01.12.2013, 17:00

 

Horizonty súčasnosti IV. - Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja

od 06.12.2013, 17:00 do 02.3.2014, 17:00

 

Jozef Bajus: Vzdialené volania

od 14.3.2014, 17:00 do 27.4.2014, 17:00

 

Marek Ormandík: VL

od 02.5.2014, 17:00 do 15.6.2014, 17:00

 

Tomáš Hlavenka - Jana Hlavenková Prekopová: Päť minút za mestom

od 02.5.2014, 17:00 do 15.6.2014, 17:00

 

Peter Oriešek: Súkromná mytológia

od 20.6.2014, 17:00 do 07.9.2014, 17:00

 

Melita Gwerková – Marian Vida: Paralelné svety

od 20.6.2014, 17:00 do 07.9.2014, 17:00

 

Petra Némethová: Čiara v nekonečne

od 12.9.2014, 17:00 do 19.10.2014, 17:00

 

Katarína Vavrová: Vyznanie môjmu otcovi

od 12.9.2014, 17:00 do 19.10.2014, 17:00

 

Gudrun Bartenberger-Geyer: "Felt Space"

od 24.10.2014, 17:00 do 30.11.2014, 17:00

 

Anton Štubňa: Fotografické metafory

od 24.10.2014, 17:00 do 30.11.2014, 17:00

 

TRENČÍN 2014 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva

od 5.12.2014, 17:00 do 8.2.2015, 17:00

 

Nové Mosty / New Bridges: 11:11

od 13.2.2015, 17:00 do 22.3.2015, 17:00

 

Vladimír Gažovič: Dobrodružstvá mysle

od 27.3.2015, 17:00 do 10.5.2015, 17:00

 

Jana Hýbalová Ovšáková: Nádych

od 27.3.2015, 17:00 do 10.5.2015, 17:00

 

Jozef Kostka: Výber zo sochárskeho diela

od 15.5.2015, 17:00 do 28.6.2015, 17:00

 

Karol Felix – maľba, grafika, objekty

od 15.5.2015, 17:00 do 28.6.2015, 17:00

 

Andrea Uváčiková: Hommage a Flusser

od 03.7.2015, 17:00 do 02.8.2015, 17:00

 

10 rokov v POHODE

od 03.7.2015, 17:00 do 02.8.2015, 17:00

 

Miroslav Knap: Raj fantázie a labyrint snov

od 07.8.2015, 17:00 do 20.9.2015, 17:00

 

Robert Bielik: Radostné dni

od 07.8.2015, 17:00 do 20.9.2015, 17:00

 

Jozef Hobor: Socha, Jaroslava Hoborová: Smaltované šperky

od 25.9.2015, 17:00 do 01.11.2015, 17:00

 

Michael Rittstein: Orba je třeba

od 25.9.2015, 17:00 do 01.11.2015, 17:00

 

Veronika Markovičová: Krasohľad

od 06.11.2015, 17:00 do 06.12.2015, 17:00

 

Igor Mosný: XXX

od 06.11.2015, 17:00 do 13.12.2015, 17:00

 

Rudo Prekop: ZÁTIŠIA 1990-2015

od 06.11.2015, 17:00 do 13.12.2015, 17:00

 

Duša slovanská

od 11.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00

 

Eva Olexíková: Medzi nebom a zemou

od 11.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00

 

Ivan Patúc: Fúzia kovu

od 18.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00

 

Nikolaj Feďkovič Tour

od 18.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00

 

Prvé desaťročie

od 04.2.2016, 16:00 do 13.3.2016, 17:00

 

Milan Struhárik

od 05.2.2016, 17:00 do 13.3.2016, 17:00

 

Július Činčár: Všetko čo mám rád...

od 05.2.2016, 17:00 do 13.3.2016, 17:00

 

Začiatok konca

od 18.3.2016, 17:00 do 24.4.2016, 17:00

 

Ivona Žirková: od detailu .... k ilúzii

od 29.4.2016, 17:00 do 05.6.2016, 17:00

 

Marko Vrzgula

od 29.4.2016, 17:00 do 05.6.2016, 17:00

 

Glassmovement /sklárske hnutie

od 10.6.2016, 17:00 do 24.7.2016, 17:00

 

Erna Masarovičová - Kata Kissoczy

od 10.6.2016, 17:00 do 24.7.2016, 0:00

 

Helena Zmatlíková

od 10.6.2016, 17:00 do 04.9.2016, 17:00

 

Dominik Monček

od 29.7.2016, 17:00 do 04.9.2016, 17:00

 

Black and White or Die!

od 29.7.2016, 17:00 do 04.9.2016, 17:00

 

Rudolf Moško

od 14.9.2016, 17:00 do 23.10.2016, 17:00

 

Juraj Oravec - OSTVORENÍ

od 28.10.2016, 17:00 do 04.12.2016, 17:00

 

Eva Mišáková Abelová / Eva jablkom uhryznutá

od 09.12.2016, 17:00 do 29.1.2017, 17:00

 

Petra Lajdová - Slovenská renesancia ... keď krása vychádza na svetlo

od 2.2.2017 do 26.3.2017

 

Sedemdesiat sukieň mala

od 2.2.2017 do 26.3.2017

 

TEODOR SCHNITZER: „MUŽ Z DIVOKÉHO VÝCHODU “

od 30.3.2017 do 21.5.2017

 

Jarmila Dicová Ondrejková / Maja Dusíková Ondreičková: Vo svete rozprávok a snov

od 30.3.2017 do 21.5.2017

 

RE-KREÁCIA V TRENČÍNE - Pedagógovia, absolventi a študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach

od 01.6.2017, 17:00 do 23.7.2017, 17:00

 

Ján Mathé

od 01.6.2017, 17:00 do 23.7.2017, 17:00

 

Jozef Baus - Pohľad z druhej strany

od 27.7.2017, 17:00 do 10.9.2017, 17:00

 

Juraj Jaroš - pár minút obyčajného súkromia

od 27.7.2017, 17:00 do 10.9.2017, 17:00

 

Diana Cencer Garafová - Ako sa mám dostať dnu?

od 3.8.2017, 17:00 do 31.8.2017, 17:00

 

Ilona Németh / Gabriela Zigová

od 21.9.2017, 17:30 do 12.11.2017, 17:00

 

Budúcnosť textilu - Future of Textile

od 12.10.2017, 17:00 do 05.11.2017, 17:00

 

Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

od 23.11.2017, 17:00 do 21.1.2018, 17:00

 

Kamil Varga - Súkromný vesmír

od 23.11.2017,17:00 do 21.1.2018, 17:00

 

Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

od 25.1.2018, 17:00 do 4.3.2018, 17:00

 

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

od 25.1.2018, 17:00 do 4.3.2018, 17:00

 

Zoltán Agócs - Domček z karát.

od 01.3.2018, 17:00 do 01.4.2018, 0:00

 

ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ /ženy v zbierkovom fonde GMAB/

od 08.3.2018, 17:00 do 29.4.2018, 17:00

 

July Haluzová: V KVETINOVOM ODTIENI

od 08.3.2018, 17:00 do 29.4.2018, 17:00

 

Paulína Halasová: ABSENCIA REALITY

od 05.04.2018, 17:00 do 04.05.2018, 17:00

 

JÁN H. BLICHA 1939 – 1999

od 10.5.2018, 17:00 do 24.6.2018, 17:00

 

Spoza katedry - pedagógovia SUŠ Trenčín

od 31.5.2018, 17:00 do 24.6.2018, 17:00

 

Výstava absolventských prác Základnej umeleckej školy Karola Pádivého

od 01.6.2018, 17:00 do 01.7.2018, 17:00

 

Martina Rötlingová, Simona Papšová SELFIE YOURSELF!

od 28.6.2018, 17:00 do 12.8.2018, 17:00

 

Miroir Noir MRB

od 28.6.2018, 17:00 do 12.8.2018, 17:00

 

Natália Okolicsányiová: Populus

od 04.07.2018, 17:00 do 02.08.2018, 17:00

 

Boris Németh, Ján Viazanička KRAJINA

od 24.8.2018, 17:00 do 30.9.2018, 17:00

 

Filip Sabol, Michal Turkovič PROTI VŠETKÝM

od 24.8.2018, 17:00 do 30.9.2018, 17:00

 

Peter Župník ANIMÁLIA

od 04.10.2018, 17:00 do 25.11.2018, 17:00

 

Vasil Stanko, Rudo Prekop, Kamil Varga, Peter Župník, Jiří Víšek NÁVRATY V ČASE

od 04.10.2018, 0:00 do 25.11.2018, 17:00

 

Fotograf Bazovský

od 06.12.2018, 17:00 do 31.3.2019, 17:00