Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pre jednotlivcov

Galeria ponúka rôzne typy vzdelávacích programov pre verejnosť. Od detí, cez študentov, dospelých až po seniorov. Cieľom kultúrno-vzdelávacej činnosti je približovať výtvarné umenie, čo možno najširšiemu spektru návštevníkov.

Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov a ich rodičov.

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvorivé stretnutia pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Na jednotlivých stretnutiach sa bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.