Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pracovníci galérie

Mgr.art. Barbora Petríková
riaditeľka

tel.: 032/7436858
mobil služ.: 0901 918 800
e-mail: barbora.petrikova@gmab.sk

Ing. Janka Bielová
ekonóm

tel.: 032/7436858
e-mail: janka.bielova@gmab.sk

Zuzana Uhrinová
mzdár, účtovník

tel.: 032/7436858
e-mail: zuzana.uhrinova@gmab.sk

PaedDr. Elena Porubänová
kurátor

tel.: 032/7436858
e-mail: ela.porubanova@gmab.sk

Mgr. Monika Drocárová
galerijný pedagóg

tel.: 032/7436858
e-mail: monika.drocarova@gmab.sk

Blanka Špačková
správca zbierok

tel.: 032/7436858
e-mail: blanka.spackova@gmab.sk

Mgr. Radka Nedomová - materská dovolenka
kurátor, dokumentátor

tel.: 032/7436858
e-mail: radka.nedomova@gmab.sk

Mgr. Lucia Mošková 
kurátor

tel.: 032/7436858
e-mail: lucia.moskova@gmab.sk

Mgr. art. Kristína Mičová
grafik

tel.: 032/7436858
e-mail: kristina.micova@gmab.sk

Mgr. Alexandra Mutala (Porubčanová)
asistent, výstav, lektor, knižnica

tel.: 032/7436858
e-mail: alexandra.porubcanova@gmab.sk

Ján Dohňanský
technický pracovník, vodič

tel.: 032/7436858

Zuzana Chmelinová
recepcia

tel.: 032/7436858

Dozorná služba:

Michal Berec

Michal Liener

Renáta Zubčeková