Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Večerný ateliér pre dospelých

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvorivé stretnutia pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Na jednotlivých stretnutiach sa bližšie venujú rôznym výtvarným technikám. Oživením stretnutí je úcast niektorého z výtvarníkov trenčianskeho regiónu, ktorý na stretnutí predstaví svoju tvorbu a priblíži niektorú z výtvarných techník.

Myšlienka vytvoriť tvorivé podujatie pre dospelých sa stretla na verejnosti s veľkým záujmom a tak sa raz za dva týždne v priestoroch galérie stretávajú všetci priatelia výtvarného umenia, ktorí sa "nezľaknú" verejne prejaviť svoju tvorivosť. Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa práve kvôli pracovným povinnostiam nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších podujatiach organizovaných galériou. Pre mnohých návštevníkov je stretnutie s umením v galérii istým druhom relaxu, cibrením ich talentu, či jednoducho aktívnym využitím voľného času.
Podujatie prebieha v pravidelných štrnásťdňových intervaloch. Stretnutia sú situované do podvečerných hodín, kedy si už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na tvorivé dotyky s výtvarným umením. Obsahom stretnutí je základné oboznamovanie sa s jednotlivými výtvarnými technikami, tradičnými i netradičnými výtvarnými materiálmi. Mnohokrát je práca inšpirovaná vystavenými umeleckými dielami, na základe, ktorých sa návštevníci tvorivých stretnutí inšpirujú k novým pohľadom na spracovávané témy. Príležitostne pripravujeme aj špeciálne tvorivé dielne s výtvarníkom, kde návštevníci môžu tvoriť priamo pod jeho vedením.

Bližšie informácie

Mgr. Monika Drocárová , galerijný pedagóg (tel.: 032/743 68 58)

Večerný 
ateliér pre dospelých

viac fotografií