Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Stála expozícia

V priestoroch galérie môžete vidieť stálu expozíciu zostavenú z výberu diel Miloša Alexandra Bazovského, ktorá sa reinštalovala v roku 2019. Autorom koncepcie dizajnu je doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., prorektor VŠVU a vedúci Ateliéru Priestor na Katedre vizuálnej komunikácie.  
ilustracna foto

Miloš Alexander Bazovský patrí k najvýznamnejším a najznámejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Svojou tvorbou, obsahovo spätou so Slovenskom a výrazovo orientovanou na širšie európske kontexty, sa rozhodujúcou mierou podieľal na konštituovaní slovenskej výtvarnej moderny.

Stála expozícia približuje prostredníctvom známych osobností (L. Medňanský, Š. Straka, I. Slavinská, T. Mousson, J Šandora, J. Holoubek, H. Gross a ďalší) v nevšedných portrétnych figurálnych, krajinárskych a žánrových kompozíciach a zátišiach mnohé dnes už zabudnuté a neexistujúce podoby a zákutia mesta i blízkeho...

Za viac ako štyri desaťročia odborne profilovanej činnosti Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa podarilo zozbierať vývojovo významné sochárske diela takmer všetkých – teraz už historicky petrifikovaných výtvarných generácií, predovšetkým 20. storočia.