Hlavná stránka / Aktuality / Výstava: Božena Augustínová-Rochovanská: 66 Zím

Výstava: Božena Augustínová-Rochovanská: 66 Zím

Výstava: Božena Augustínová-Rochovanská: 66 Zím
Maliarske, grafické a textilné diela Boženy Augustínovej prezentované na výstave hovoria o vrúcnosti, pokore a nehe jej pozoruhodného komorného i monumentálneho výtvarného prejavu, ktorý nesporne tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného slovenského výtvarného umenia.

Nedožité sedemdesiate výročie narodenia Boženy Augustínovej sa stalo podnetom k realizácii retrospektívnej výstavy, bilancujúcej umelecký prínos tejto úspešnej a všestrannej výtvarnej umelkyne. Výstava v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ku ktorej ju vždy viazali úprimné priateľské väzby, prináša aspoň čiastočný prehľad jej obdivuhodne široko koncipovanej tvorby siahajúcej od ilustrácie, plagátu cez úžitkovú grafi ku, maľbu až po špecifi cké netkané textilné techniky – artprotis a arttech. Najmä jej textilné diela, plné farieb, tvarov štruktúr, detailov ,v ktorých sa invenčne vrstvia materiály a myšlienky, sú významným umeleckým prínosom v širšom ako celoslovenskom kontexte. Bohato rozvrstvenú tvorbu Boženy Augustínovej charakterizujú fantázia, jemná poézia, harmónia a snivosť. Cez prizmu láskavosti, lásky a empatie pristupuje ku všetkému, čo ju obklopuje, aby vytvorila diela, ktoré sú oslavou krásy, ušľachtilosti, ľudskosti , každodennosti i nevšednosti. Autorka nesmierne senzitívne pristupuje k ľudskému i prírodnému svetu, aby do typicky „augustínovskej“ ornamentálnej arabesky bravúrnej charakterizačnej línie a farby zhmotnila dávne i súčasné príbehy plné citu, poézie, jemnej melanchólie i tajuplnosti. Maliarske, grafi cké a textilné diela Boženy Augustínovej prezentované na výstave hovoria o vrúcnosti, pokore a nehe jej pozoruhodného komorného i monumentálneho výtvarného prejavu, ktorý nesporne tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného slovenského výtvarného umenia.