Pracovníci galérie

Mgr.art. Barbora Varga Petríková

riaditeľka

tel.: 032/7436858
mobil služ.: 0901 918 800

e-mail: barbora.petrikova@gmab.sk

Ing. Janka Tretinárová

ekonóm

tel.: 032/7436858

e-mail: janka.tretinarova@gmab.sk

Zuzana Uhrinová

mzdár, účtovník

tel.: 032/7436858

e-mail: zuzana.uhrinova@gmab.sk

PaedDr. Elena Porubänová

kurátor

tel.: 032/7436858

e-mail: ela.porubanova@gmab.sk

Mgr. Monika Drocárová

galerijný pedagóg

tel.: 032/7436858

e-mail: monika.drocarova@gmab.sk

Blanka Špačková

správca zbierok

tel.: 032/7436858

e-mail: blanka.spackova@gmab.sk

Mgr. Radka Nedomová

kurátor, dokumentátor, knižnica

tel.: 032/7436858

e-mail: radka.nedomova@gmab.sk

Soňa Mosná

výtvarník

tel.: 032/7436858

e-mail: sona.mosna@gmab.sk

Ján Dohňanský

technický pracovník, vodič

tel.: 032/7436858

 

Zuzana Chmelinová

recepcia

tel.: 032/7436858

Bc. Natália Markovičová

Dušan Tretinár

Michal Berec

dozorná služba