Hlavná stránka / Pozvánky na výstavy / Petra Jureňová Vlhová - Posolstvo svetla

Petra Jureňová Vlhová - Posolstvo svetla

09.7.2010
Petra Jureňová Vlhová sa venuje tvorbe umeleckého a úžitkového skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo skla, maľbe na sklo, tvorbe sklenených šperkov a voľnej maľbe. Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na Slovensku i v zahraničí. Za svoje diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení. Petra Jureňová Vlhová, ktorá sa originalitou invenčného prejavu radí k pozoruhodným autorom najmladšej generácie sklárskeho umenia na Slovensku, sa profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej i umeleckej podobe venuje už od roku 1995. Pre mladú autorku nie je sklo neosobný a krehký materiál. Vždy ho považovala za živú, pulzujúcu a dynamickú hmotu, ktorá dýcha, rozlieva sa, mení tvary. Jej sklenené objekty majú živočíšny, biomorfný, tvarovo členitý a variabilný bunečný základ, v ktorom pulzuje život. Zaujali ju tajomstvá zrodu, vzniku a nekonečných metamorfóz života. V metaforách jej najnovších sklenených príbehov sa objavujú predovšetkým paralely svetla a tmy, dňa a noci, hybných síl večného kolobehu prírody. Sklenené objekty však ožívajú najmä prostredníctvom farieb, ktorými ich autorka maliarsky dotvára. Stenami farebného skla prenikajú vzájomne sa prelínajúce, svetelne pôsobivé vlásočnice kapilár, línií, štruktúr a sietí, ktoré spája v mnohorakej obraznosti. Akoby hmotu a matériu chcela pretaviť v nehmotné duchovno. V duchu vlastného presvedčenia, že umenie potrebuje okolo seba ľudí, aby mohlo existovať, sú mnohé z jej dizajnérskych solitérov i objektov voľnej tvorby určené na konkrétne použitie.