Hlavná stránka / Príbeh galérie

Príbeh galérie

Videoprezentácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

O galérii

06.10.2009
Videoprezentácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Úvodná časť približuje vznik, poslanie a v stručných súvislostiach načrtáva i jednotlivé oblasti činnosti galérie.

História galérie

06.10.2009
Podľa dobového zápisu z kroniky Galéria Miloša Alexandra Bazovského vznikla 19. januára 1968. Svoju činnosť oficiálne začala vymenovaním prvého riaditeľa do funkcie, vo februári 1969.

Sídlo galérie

06.10.2009
Pôvodným sídlom galérie bol barokový kláštorný komplex na Mierovom námestí. Od roku 2002 sídli galéria v nových priestoroch - na Palackého ulici č. 27 v Trenčíne.

Výstavné priestory galérie

06.10.2009
Galéria Miloša Alexandra Bazovského ponúka svojim návštevníkom prehliadku stálych expozícií i krátkodobých výstav na troch nadzemných podlažiach a v jednom suterénnom výstavnom priestore.

Miloš Alexander Bazovský

06.10.2009
Miloš Alexander Bazovský patrí k najvýznamnejším a najznámejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Svojou tvorbou, obsahovo spätou so Slovenskom a výrazovo orientovanou na širšie európske kontexty, sa rozhodujúcou mierou podieľal na konštituovaní slovenskej výtvarnej moderny.

Zbierkový fond

06.10.2009
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčín spravuje v súčasnosti zbierkový fond, ktorý tvorí viac ako 4700 maliarskych, sochárskych diel, grafík, kresieb a fotografií.

Expozície a výstavy

06.10.2009
V priestoroch galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sú nainštalované dve stále expozície. Expozícia Miloša Alexandra Bazovského a prezentácia významných maliarskych osobností trenčianskeho regiónu od konca 19. Storočia do roku 1920.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť

06.10.2009
Kultúrno-vzdelávacia činnosť patrí medzi dôležité aktivity galérie. Pomáha pri vytváraní a skvalitňovaní vzťahu ľudí k výtvarnému umeniu a kultúrnemu dedičstvu a posilňuje spoluprácu galérie s verejnosťou. Prostredníctvom rôznych podujatí sa usilujeme sprostredkovať moderné a súčasné umenie návštevníkom, aby lepšie a efektívnejšie porozumeli jeho odkazom. Výtvarné umenie sa tak priblíži všetkým generáciám a stane sa im bližším. Galéria zároveň získava priamy kontakt s návštevníkmi a cenné informácie o správnosti smerovania jej činnosti.


<< < | 1 | > >>