Hlavná stránka / Výstavy a podujatia / 20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

Termín: od 14.6.2019, 17:00 do 25.8.2019, 17:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jedinou profesionálnou zbierkotvornou inštitúciou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Patrí medzi dôležité slovenské galérie, ktoré svojou činnosťou napĺňajú poslanie dané jej štatútom a zriaďovacou listinou. Galéria si od svojho založenia kladie za jednu z najdôležitejších úloh nadobúdanie umeleckých diel do svojho zbierkového fondu. V súčasnosti sa v depozitároch galérie nachádza viac ako 4900 zbierkových predmetov v piatich zaradeniach – maľba (O), socha (P), kresba (K), grafika (G) a fotografia (F), ktoré boli získané nákupom, darom alebo prevodom z iných inštitúcií. Na výstave je prezentovaný výber najvýznamnejších diel zo zbierkového fondu, nadobudnutých v posledných dvoch dekádach v období rokov 1999 – 2019, s výnimkou diel, ktoré sú začlenené v stálych expozíciách galérie – diel M. A. Bazovského a regionálnych výtvarníkov.

Výstava 20 rokov v depozitári mapuje akvizičnú činnosť galérie v posledných dvoch dekádach, pričom sa objektívne snaží zhodnotiť akvizičnú politiku, ktorá počas tohto obdobia prechádzala viacerými preferenciami, ovplyvnenými kurátorskými koncepciami a výstavnou činnosťou galérie. Z toho dôvodu je zbierkový fond galérie, vytváraný v tomto období, tvorený viac či menej kvalitnými dielami prevažne slovenských umelcov 20. a 21. storočia. Na výstave je tak prezentovaný výber diel, ktoré svojou kvalitou nesporne zhodnocujú zbierkový fond, ako aj diela menej zásadných autorov.

V danom období bolo do zbierkového fondu nadobudnutých celkom 264 diel (vrátane diel získaných v roku 2019, ktoré však ešte nie sú katalogizované), z toho 81 malieb, 112 grafík, 6 kresieb, 12 fotografií a 53 plastík. Z daného počtu bolo 159 diel darovaných, 80 zakúpených a 19 prevedených z majetku Ministerstva kultúry SR v roku 2000. Z hľadiska akvizície boli najúspešnejšie roky 2002 a 2003, kedy boli do zbierok nadobudnuté významné diela, prevažne grafické listy Jozefa Jankoviča, Svätopluka Mikytu, Ivana Csudaia či Rudolfa Sikoru, ako i viacerých regionálnych autorov, ktorých diela sú zastúpené v stálej expozícii umelcov trenčianskeho regiónu  „Trenčania - staršia a stredná generácia“ (Juraj Krajčo, Ján Šípka, Dana Krajčová – Hollá, Ladislav Moško...). V roku 2012 bolo do zbierok darovaných celkom 40 diel ukrajinských grafikov, Eduarda Ovčáčka, Igora Piačku a Ilju Holešovského, čo z hľadiska počtu predstavuje najvýznamnejšie akvizície nadobudnuté darom. V aktuálnom roku galéria postupne katalogizuje zatiaľ 8 diel a do konca roka očakáva začlenenie kolekcie diel predovšetkým Vincenta Hložníka zo získanej pozostalosti. V rokoch 1999 a 2004 v dôsledku sťahovania galérie do nových priestorov a nedostatočnému financovaniu nezískala inštitúcia žiadne nové zbierky.

Koncepcia budovania zbierkového fondu galérie sa už v priebehu vzniku galérie orientovala na vytváranie zbierky diela M. A. Bazovského, umenia 20. a 21. storočia a na regionálne umenie. Popri Bazovského dielach sa galéria sústreďuje predovšetkým na výtvarné umenie 20. a 21. storočia. Pestrá kolekcia diel má ambíciu podchytiť jednotlivé vývojové tendencie v slovenskej výtvarnej kultúre v rôznych umeleckých médiách, avšak s veľkou prevahou maliarskych diel. V období posledných dvoch dekád sa pozornosť kládla najmä na diela, ktorých autori boli začlenení do výstavného programu galérie, striedajúceho tematické či kolektívne výstavné projekty s individuálnymi prehliadkami. Vo veľkej miere tak výber diel do akvizičných komisií podliehal subjektívnemu názoru a vkusu zodpovedných interných kurátorov.

Zbierka plastiky v Galérii Miloša Alexandra Bazovského je svojím rozsahom, vzhľadom na povahu, rozmery a materiál exponátov najmenšia. V období novodobej histórie galéria načrtla smerovanie i k začleneniu zbierky sklených objektov, čo predurčila i prvá výstava Václava Ciglera v roku 2002 v nových priestoroch na Palackého ulici. Do roku 2011 sa galérii podarilo získať 13 sklených diel významných autorov tohto média, čím výrazne zhodnotila zbierkový fond.   

Popri ostatných akvizičných zámeroch od počiatku svojho vzniku galéria programovo buduje aj zbierku slovenskej grafiky. Zachytáva všetky tvorivé generácie - od zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia až po súčasnosť a významnú časť kolekcie máte teraz možnosť vidieť na výstave Grafická škola Albína Brunovského, kde sú zastúpené i akvizície z posledných rokov - grafické listy Igora Piačku či Kataríny Vavrovej.

Pomerne početnou disciplínou zastúpenou v zbierkach Galérie Miloša Alexandra Bazovského sú kresby, najmä skice M. A. Bazovského. V poslednom období je akvizícia kresby skôr raritou, napriek jej nesporným kvalitám a technickej nenáročnosti. Kresba je využívaná skôr ako prvotný záznam kompozície na študijných skiciach, a nie ako svojbytné médium. Jedným z mála autorov, vyjadrujúcim sa vo svojej tvorbe najmä kresbou, bol Igor Kalný, ktorého tri diela boli zakúpené v roku 2010.

Najmladšou akvizičnou činnosťou galérie je budovanie zbierky fotografie. Počas existencie galérie boli do zbierkového fondu nadobudnuté fotografické diela skôr regionálneho významu (početne zastúpené sú diela významných regionálnych fotografov Jána Halašu a Antona Štubňu), no systematickejšie budovanie kolekcie predovšetkým autorov skupiny Slovenská nová vlna začalo len približne pred 10 rokmi, kedy Galéria Miloša Alexandra Bazovského postupne po autorských výstavách do svojich zbierok získala fotografické diela výrazných predstaviteľov Vasila Stanka, Ruda Prekopa či Kamila Vargu. V roku 2019 sa podarilo z dotácie Fondu na podporu umenia zakúpiť ďalšie fotografické diela Petra Župníka.

V nadchádzajúcom období akvizičnej činnosti je cieľom galérie obohacovať zbierkový fond o diela mladšej a strednej generácie úspešných umelcov a začleniť i diela súčasne využívaných médií – intermédií, site specific inštalácií, videoinštalácií či digitálneho umenia, pre ktoré zatiaľ galéria nemá vytvorenú kategóriu. „Prvou“ intermediálnou inštaláciou (s označením I – 1 ako možnej názvovej alternatívy novej kategórie) sa tak stáva nástenná veľkoformátová dokumentačná karta (vo všeobecnosti slúžiaca na rýchlu identifikáciu a ďalšiu prácu s dielom) s integrovaným zrkadlom, vďaka čomu sa každý návštevník stáva súčasťou „zbierkového predmetu“.

 

Mgr. Radka Nedomová

 

Prezentovaní autori:

Augustín, Martin / Bajus, Jozef / Balgavý ml., Miloš / Balgavý st., Miloš / Bojňanský, Vít / Brunovský, Daniel / Cigler, Václav / Csudai, Ivan / Drahoš, Alojz / Hološka, Ľudovít / Chihuly, Dale / Jankovič, Jozef / Kalný, Igor / Krivoš, Juraj / Lettrich, Martin / Lukáč, Milan / Mikyta, Svätopluk / Ovčáček, Eduard / Piačka, Igor / Polák, Štefan / Pollág, Peter / Porubän, Štefan / Prekop, Rudo / Pribiš, Miroslav / Sadovská, Dorota / Sikora, Rudolf / Srna st., Jozef / Stanko, Vasil / Stručka, Pavol / Szittay, Robert / Šichman, Ladislav / Varga, Kamil / Zoričák, Ján / Žilinčanová, Viera

plagat_20 rokov


Zabezpečuje

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne


 

Prihláste sa do nášho mailinglistu

Facebook

Virtuálna galéria

Google Art Project

web umenia

Pridajte si nás na Facebooku a Twitter

facebook

twitter

Pripravujeme

03.12.2020 BIO ILLUSION 27.10.2020 Roman Rembovský Medzi obrazmi 24.9.2020 - 22.11.2020 Erika Miklóšová Abstract landscapes 24.9.2020 - 22.11.2020 Døkument 20 20

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v galérii.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

2
Podujatia na deň 2.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

3
Podujatia na deň 3.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

4
Podujatia na deň 4.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

5
Podujatia na deň 5.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

6
Podujatia na deň 6.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

7
Podujatia na deň 7.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

8
Podujatia na deň 8.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

9
Podujatia na deň 9.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

10
Podujatia na deň 10.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

11
Podujatia na deň 11.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

12
Podujatia na deň 12.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

13
Podujatia na deň 13.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

14
Podujatia na deň 14.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

15
Podujatia na deň 15.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

16
Podujatia na deň 16.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

17
Podujatia na deň 17.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

18
Podujatia na deň 18.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

19
Podujatia na deň 19.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

20
Podujatia na deň 20.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

21
Podujatia na deň 21.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

22
Podujatia na deň 22.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

23
Podujatia na deň 23.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

24
Podujatia na deň 24.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

25
Podujatia na deň 25.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

26
Podujatia na deň 26.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

27
Podujatia na deň 27.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

28
Podujatia na deň 28.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

29
Podujatia na deň 29.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Lenka Lukačovičová (Ne)rozhodujúce okamihy

16.6.2020, 0:00 - 29.8.2020, 0:00

30
Podujatia na deň 30.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

31
Podujatia na deň 31.8.2020
Symposium Šperk

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00

Dobrá zostava 2 /DOBRAZOSTÁVA/ Pedagóg a absolventi

02.7.2020, 0:00 - 13.9.2020, 0:00