Hlavná stránka / Výstavy a podujatia / Peter Oriešek: Súkromná mytológia

Peter Oriešek: Súkromná mytológia

Termín: od 20.6.2014, 17:00 do 07.9.2014, 17:00
denne okrem pondelka

Peter Oriešek: Súkromná mytológia

Peter Oriešek patrí k popredným osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby. Do povedomia kultúrnej verejnosti sa zapísal ako brilantný kresliar, a zdatný modelár, umelec patriaci do rodu figuratívne orientovaných sochárov, nesúci vo svojom expresívno – dramatickom umení odozvu neskororenesančnej dramatickej hybnosti.
Vyvážená monumentalita majúca korene v gréckej a rímskej antike sa uOrieška snúbi so starostlivo tvarovanými figurálnymi výjavmi, aké poznáme od talianských renesančných majstrov, u ktorých aj kreslená figúra pôsobí plasticky ako vymodelovaná bytosť.
Z jeho tvorby vyžaruje úcta k tradičným hodnotám, zmysel pre sochárske remeslo a jeho podriadenie vlatným predstavám. Premieta sa do nich postupne dozrievajúci životný aj umelecký názor , ktorý sa zlieva v jednoliaty celok, tok myšlienok, nápadov a vízií. Aby následne otvoril stavidlá nevyčerpatelného rezervoáru svojej výtvarnej predstavivosti.
Výsledkom tejto sochárskej podvojnej skúsenosti je neprekonateľné a mnohovrstevné napätie a ambivalencie, ktorá dáva jeho sochám život niečoho znepokojujúceho, vyzývajúceho, burcujúceho.
Sformulovanie a definovanie od intuitívneho začiatku až po konečnú vizuálnu definíciu má podobu kompozície zložitého, výlučného a myšlienkovo mnohoznačného.
Oriešek má dar videnia a cit, v ktorom v pravý okamih nájde patričnú mieru a váhu tak, aby jednotlivé sochy mali svoj správny vnútorný rytmus, tektoniku a skladbu hmôt.
Na domácu výtvarnú scénu peter Oriešek vstúpil v dobe, kedy končila nadvláda abstraktného umenia a nastupujúca generácia sa formovala v širokom rámci pop- artu, hyperrealizmu ale predovšetkým novej figurácie.
Už počiatočná tvorba Petra Orieška od polovice 60. rokov 20. storočia je inšpirovaná jeho záujmom o telesnosť človeka či zvieraťa. Nová figurácia bola reakciou tvorcov na prevládajúcu abstrakciu, ktorá sa usídlila vo výtvarnom umení.
Orieškova obraznosť , siahajúca po gréckej mytológii s ľahkosťou zoskupuje bájnosť s realitou a parafrázami aj symbolmi. Zachytáva a definuje veci a udalosti, ktoré sa mu vynárajú z pamäti. Vychádza z realistického tvaroslovia, či z pohybu ľudského tela, prípadne sa prikláňa k inotajovým alegóriám a náznakom, kde účinkuje stále rovnaký nahý človek.
Svojich vízií, variovaných ľudskou figúrou sa Oriešek zmocňuje v chvate tvorivej spontaneity , ktoré odkrývajú hĺbky jeho duše.
Hmota sa mu rozpúšťa v plameni fantázie ako včelí vosk, ktorý sa podriaduje vôli zverejniť, čo je skryté v sochárovom podvedomí. Základné ľudské otázky si autor premieta do súčasných súvislostí a posúva ich do symbolickej roviny.
Figúry – ľudia, zvieratá anatomicky dokonale poznané a zvládnuté sú pretavené sochárovou predstavivosťou. Modeluje telá s vypätou muskulatúrou, naplnené fyziologickými pochodmi pod šokujúco nahým povrchom. Animálne figurácie vzbudzujú úžas svojou exaltovanosťou, pripomínajúcou klamlivú premenlivosť nášho sveta, sveta, ktorému vládne agresia, hnev, psychický nátlak a bezmocný vzdor.
Orieškove výjavy vášne a skazy upútavajú diváka svojou naratívnosťou, príbehmi, ktoré sú blízke snovým predstavám. Snáď chcel vyjadriť svoje počínajúce sa odcudzenie svojmu okoliu, absurditu existecionalisticky ponímaného bytia a vnútornou skľúčenosťou živenú úzkosť. Protagonistami sú muž, žena zviera. Ktoje obeťou , kto je útočník a kto si len hovie v póze nekončiaceho roztúženia ? Zamyslime sa nad tým, aké odlišné tieto polohy figúr môžu byť.
Z rytmizovaných línií tu povstáva figúra muža, číhajúca a strašná v zúfalej osamelosti, či brániaca sa agresii vo vzájomnom zápase s ľudskou alebo zvieracou bytosťou.
Zmyselnosť kompozícií žien očarí diváka dynamicky pojatými pózami, pri ktorých vyniknú pôvabné krivky, so zvodne obnaženým telom.
Zviera podané s brutálnou sebaistotou razantného gesta, nás vydesí viac hrozivým znamením svojho druhu, než bytosťou reálnej podstaty. 
Obzvlášť dôležité miesto v Orieškovej tvorbe zaujímajú kresby. Sú základným stavebným kameňom celej jeho výtvarnej práce. Nielen ako prípravné koncepty sochárskeho vyvrcholenia, ale ako ich autonómne a plnohodnotné výtvarné pandanty. Výtvarný prejav v kresbe autor umocňuje používaním techniky americkej retuše a sépiovej farby. Sprostredkovávajú divákovi priamy kontakt s vnútorným svetom umelca. Viac ako inšpiráciou z okolitého sveta sú sugestívnym pohľadom do priestoru sochárovho osobitého intímneho sveta, Jeho kresby, neobyčajne živé, plné neočakávaných tvarov, fascinácií, hovoria o vypätej fantázii, ktorá je esenciou snových predstáv. Ako v soche tak aj v kresbe umelcove fantastické vízie vynikajú vnútorným videním.
Váha Orieškovho sochárskeho vyjadrenia je teda v jeho jedinečných modelačných schopnostiach, a to v práci s hlinou, voskom, umelou živicou a následne vo finálnej podobe v bronze.
Vnímame rozsah umelcovej modelačnej schopnosti, uplatňovanie zmyslu pre sochárske prvky a pre expresívnu dynamičnosť, ktorú s neobyčajnou ľahkosťou uvoľňuje a rozvíja z tvárnych vlastností hmôt. Majster pracuje s tvarovou alchýmiou, pozostávajúcou z procesu narastania a miznutia objemov. Konkávne objemy sú kombinované s pozitívnymi konvexnými prvkami, aby vytvorili rytmicky zložité – bohaté dielo.
Výsledok tejto sochárskej skúsenosti je iluzívnym zobrazením skutočnosti, ale tiež transplantáciou pocitu, priamou autoprojekciou a kreatívnou premenou subjektívnej obraznosti do objektívne jestvujúceho sochárskeho diela.


Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Alena Hejlová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na výstavu HORIZONTY SÚČASNOSTI V. - Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja /28. november 2019 - 16. február 2020/

gmab 

Prihláste sa do nášho mailinglistu

Facebook

Virtuálna galéria

Google Art Project

web umenia

Pridajte si nás na Facebooku a Twitter

facebook

twitter

Pripravujeme

28.11.2019 - 12.2.2020 Horizonty súčasnosti V. 05.9.2019 - 17.11.2019 V kocke

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v galérii.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

2
Podujatia na deň 2.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

3
Podujatia na deň 3.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

4
Podujatia na deň 4.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

5
Podujatia na deň 5.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

6
Podujatia na deň 6.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

7
Podujatia na deň 7.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

8
Podujatia na deň 8.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

9
Podujatia na deň 9.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

Príbeh začína v roku 1969 ...

11.4.2019, 0:00 - 09.6.2019, 0:00

10
Podujatia na deň 10.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

11
Podujatia na deň 11.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

12
Podujatia na deň 12.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

13
Podujatia na deň 13.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

14
Podujatia na deň 14.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

15
Podujatia na deň 15.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

16
Podujatia na deň 16.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

17
Podujatia na deň 17.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

18
Podujatia na deň 18.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

19
Podujatia na deň 19.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

20
Podujatia na deň 20.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

21
Podujatia na deň 21.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

22
Podujatia na deň 22.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

23
Podujatia na deň 23.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

24
Podujatia na deň 24.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

25
Podujatia na deň 25.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

26
Podujatia na deň 26.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

27
Podujatia na deň 27.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

28
Podujatia na deň 28.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

29
Podujatia na deň 29.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

30
Podujatia na deň 30.6.2019
NOVÁ EXPOZÍCIA: TRENČANIA – STARŠIA A STREDNÁ GENERÁCIA

02.2.2019, 17:00 - 31.12.2019, 0:00

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

10.1.2019, 0:00 - 31.12.2019, 0:00

20 rokov v depozitári / akvizičná činnosť GMAB 1999 – 2019

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00

Grafická škola Albína Brunovského

14.6.2019, 17:00 - 25.8.2019, 17:00