Hlavná stránka / Výstavy a podujatia / Výstavné projekty

Výstavné projekty

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka pre výtvarníkov možnosť zrealizovať autorskú výstavu v roku 2015 vo svojich priestoroch. Registrácia projektov sa skončila. Výsledky budú známe po 30. septembri 2014.

Výstavné projekty Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
na rok 2015
Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Popis projektu Výsledok hodnotenia
01-2015 Hejlová Alena, PhDr. Michael Rittstein Zámerom projektu je predstaviť tvorbu významného českého maliara po prvý raz samostatne v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

25.9. - 1.11. 2015

02-2015 Hejlová Alena, PhDr. Karol Felix - maľba grafika, objekty Zámerom projektu je predstaviť tvorbu významného maliara a grafika Karola Felixa po prvý raz samostatne v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

15.5. - 28.6. 2015

03-2015 Hejlová Alena, PhDr. Robert Bielik Predstaviť tvorbu významného slovenského maliara Roberta Bielika po prvý raz samostatne v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

7.8. - 20.9. 2015

04-2015 Hejlová Alena, PhDr. Ivan Patúc Zámerom projektu je predstaviť tvorbu významného slovenského sochára Ivana Patúca po prvý raz samostatne v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

18.12.2015 - 31.1. 2016

05-2015 Porubänová Elena, PaedDr. Nové mosty 11:11 / New bridges 11:11 Predstaviť reprezentatívny výber tvorby slovenských a škótskych umelcov a poukázať na konfrontáciu a smerovanie domáceho a zahraničného výtvarného umenia.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

13.2. - 22.3. 2014

06-2015 Porubänová Elena, PaedDr. Jozef Kostka - výber z diela Priblížiť  tvorbu významného  sochára slovenskej moderny a znovuoživiť záujem verejnosti o klasické sochárstvo.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

27.3. - 10.5. 2015

07-2015 Porubänová Elena, PaedDr. Jozef Hobor - sochy Verejnosti priblížiť v samostatnej autorskej výstave osobitú sochársku tvorbu Jozefa Hobora a súčasne pokračovať v dlhodobej propagácii slovenského komorného sochárstva.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

25.9. - 1.11. 2015

08-2015 Porubänová Elena, PaedDr. Nikolaj Feďkovič - maľba Predstaviť v trenčianskej galérii súbornú výstavu autora pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea a po dvadsiatich rokoch pobytu v zahraničí.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

18.12.2015 - 31.1. 2016

09-2015 Mosný Igor, Akad. soch. Igor Mosný: IM55 Zámerom projektu je predstaviť trenčianskej verejnosti tvorbu sochára Igora Mosného pri príležitosti jeho životného jubilea.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

6.11. - 13.12. 2015

10-2015 Porubänová Elena, PaedDr. Rudo Prekop - Fotografie Predstaviť jedného  z najvýznamejších autorov novej vlny slovenskej fotografie a súčasne pokračovať v pravidelnej prezentácii fotografických diel pre verejnosť.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

6.11. - 13.12. 2015

11-2015 Markovičová Veronika, Mgr.art. Krasohľad Predstaviť domácemu publiku diplomový projekt Krasohľad v rámci ukončenia štúdia na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave, obohatený paralelnými denníkovými zápismi/kolážami z obdobia vzniku diplomovej práce a voľným pokračovaním tohto cyklu v lete po návrate do rodiska. 

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

6.11. - 13.12. 2015

12-2015 Združenie BRONZ, o.z. Kreatívna zóna POHODA 10 Vystaviť tvorbu súčasných aktívnych predstaviteľov maliarskej scény – účastníkov Kreatívnej zóny festivalu Pohoda v Trenčíne 2006 – 2015 a s ich tvorbou oboznámiť odbornú aj širokú verejnosť. Výstavou vytvoriť priame prepojenie, spoluprácu medzi fesivalom Pohoda a Galériou M. A. Bazovského.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015.

3.7. - 2.8. 2015 

13-2015 Horňáková Černayová Lucia DOMA II.

Tento projekt dotýka opisu vnútorných krajín, pamäte miesta a pamäte na miesta rodinného života. Projekt tiež nadväzuje na predchádzjúcu site-specific inštaláciu Doma, ktorú som realizovala v Nitrianskom Bunkri.
V nej som vychádzala zo svojej teoretickej diplomovej práce „Nikto nie je doma umelcom“, kde riešila pohľad príbuzných na seba ako mladú umelkyňu.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
14-2015 Horňáková Černayová Lucia DOM_STROM V projekte sa szaoberám témou neexistujúcich vecí (priestoru) prázdna a ich opisu, zhmotnením prostredníctvom vecí (priestoru) súcna, ktoré po nich zostávajú. Tiež sa dotýka opisu vnútorných krajín, pamäte miesta a pamäte na miesta rodinného života.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
15-2015 Brinzová Marianna Introspekcie (LMML) Samostatná oncepcia výstavy zahŕňa rôznorodé prístupy a metódy subjektívnych introspekcií a zobrazení osobnostno-mytologických tém cez médium maľby, kresby, fotografie inštalácie a intermediálnych presahov.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
16-2015 Balážová Mária, Doc. Mgr. art. Mária Balážová - Ženské a mužské čítanie Predstaviť verejnosti najnovší výskum prieniku dvoch fenoménov: postgeometrickej maľby a feministického čítania diskurzu posledného obdobia od autorky, ktorá tvorí kľúčovú osobnosť tejto časti slovenského výtvarného umenia, umenia postmoderny a transmoderny.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
17-2015 Cvik Peter, Hrčka Ján, Kopecká Andrea, Zlochová Lucia Black and White or Die! 

Prostredníctvom výstavy chceme predstaviť  v novom prostredí  mladú generáciu výtvarníkov, pôsobiacich prevažne v Bratislave. Cieľom je tiež prezentovať ich najnovšie práce a rozšíriť tak povedomie o ich tvorbe.

Komisia rozhodla presunúť projekt do výstavného plánu na rok 2016. 
18-2015 Žovinec Jozef a Martin Lokálna preambula Participovaním na projekte "Lokálna preambula" chceme vo vizuálnej podobe poukázať na fakt, že celá naša spoločnosť, vrátane každého jednotlivca sa podieľa na stave krajiny.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
19-2015 Stručka Pavol, Mgr. art.  Klasická figúra v súčasnom umení Predstavenie mladých autorov venujúcich sa figuratívnemu zobrazovaniu vo výtvrnom umení. Prostredníctvom autorov Jozef Srna (1979), Pavol Stručka (1981), Vladislav Zabel (1975) a Robert Szittay (1972) stvárniť figúru v rôznych časových a spoločensko-sociálnych kontextoch.

Komisia rozhodla 
presunúť projekt do výstavného plánu na rok 2016. 
20-2015 Uvačíková Andrea Hommage a Flusser Prostredníctvom série tlačí priblížiť problematiku rozkladu  a manipulácie technického obrazu a videa.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015.

3.7. - 2.8. 2015 

21-2015 Branišová Zuzana, Mgr. et Mgr. art. "Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu" (Aristoteles) Cieľom projektu je prezentovať súčasnú umeleckú tendenciu obracajúcu sa k percipientovi priamo cez umelecký proces, do ktorého je aktívne  zapojený jednak ako médium a jednak ako spolutvorca.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
22-2015 Kudlík Vladimír Filozofia zmeny Cieľom realizácie projektu je predstaviť verejnosti prierez tvorbou Vladimíra Kudlíka, pri príležitosti jeho životného jubilea.

Komisia rozhodla nezaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 
23-2015 Porubänová Elena, PaedDr. Jana Ovšáková - Tiché maľby, maľby ticha V konfrontácii s dramtickým a expresívnym výtvarným umením, zaujať verejnosť nenápadnou a nevšednou poéziou jedinečnosti okamihu všedného dňa v pozoruhodných maľbách talentovanej autorky.

Komisia rozhodla zaradiť projekt do výstavného plánu na rok 2015. 

27.3. - 10.5. 2015 

Facebook

Stále expozície

Stála expozícia: Miloš Alexander Bazovský

expozicia

Stála expozícia slovenského sochárstva 20. st.

Virtuálna galéria

Google Art Project

web umenia

Pridajte si nás na Facebooku a Twitter

facebook

twitter

Pripravujeme

25.1.2018 - 04.3.2018 Marián Sučanský - Nepokoj v duši 25.1.2018 - 04.3.2018 Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny 01.3.2018 - 01.4.2018 Zoltán Agócs NAIVNÉ PUTO 08.3.2018 - 29.4.2018 ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ /ženy v zbierkach gmab/

viac>>

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v galérii.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1
Podujatia na deň 1.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

2
Podujatia na deň 2.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

3
Podujatia na deň 3.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

4
Podujatia na deň 4.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

5
Podujatia na deň 5.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

6
Podujatia na deň 6.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

7
Podujatia na deň 7.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

8
Podujatia na deň 8.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

9
Podujatia na deň 9.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

10
Podujatia na deň 10.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

11
Podujatia na deň 11.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

12
Podujatia na deň 12.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

13
Podujatia na deň 13.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

14
Podujatia na deň 14.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

15
Podujatia na deň 15.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

16
Podujatia na deň 16.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

17
Podujatia na deň 17.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

18
Podujatia na deň 18.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

19
Podujatia na deň 19.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

20
Podujatia na deň 20.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

21
Podujatia na deň 21.1.2018
Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

23.11.2017, 17:00 - 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga - Súkromný vesmír

23.11.2017,17:00 - 21.1.2018, 17:00

22 23 24 25
Podujatia na deň 25.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

26
Podujatia na deň 26.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

27
Podujatia na deň 27.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

28
Podujatia na deň 28.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

29
Podujatia na deň 29.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

30
Podujatia na deň 30.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

31
Podujatia na deň 31.1.2018
Ľudovít Bránsky - Metamorfózy Trenčína a krajiny

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

25.1.2018, 0:00 - 04.3.2018, 0:00