Pre jednotlivcov

Galeria ponúka rôzne typy vzdelávacích programov pre verejnosť. Od detí, cez študentov, dospelých až po seniorov. Cieľom kultúrno-vzdelávacej činnosti je približovať výtvarné umenie, čo možno najširšiemu spektru návštevníkov.

16.6.2009

 

Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov a ich rodičov.


16.6.2009

 

Farebná nedeľa je tradičné nedeľné tvorivé podujatie pre všetky deti a ich rodičov. Podujatie je určené pre všetky deti, ktoré radi tvoria, vymýšľajú a hrajú sa s výtvarným umením.


16.6.2009

 

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvorivé stretnutia pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia. Na jednotlivých stretnutiach sa bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.


16.6.2009

 

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám.