Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Aj Trenčín bude čítať deťom

Aj Trenčín bude čítať deťom

Začiatok júna každoročne patrí deťom. V tomto roku bude ich sviatok u nás premiérovo doznievať až sedem dní. Týždeň od 1. do 7. júna je totiž venovaný čítaniu deťom v Slovenskej republike.
Motto projektu Celé Slovensko číta deťom znie: „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ Autorom myšlienky je občianske združenie Celé Slovensko číta deťom, ktoré vzniklo v roku 2009. Od roku 2011 realizuje čítania pre zdravé a choré deti po celom Slovensku. Cieľom je vrátiť ku knihám malých i dospelých, k ich kráse, nežnosti, farebným fantáziám, spoločne prežitým rodinným chvíľam, kde vzniká priestor na radosť a pohodu zo spoločne stráveného času. „Zaujali nás podobné projekty, ktoré už naplno fungujú niekoľko rokov v Poľsku i Česku. Prekvapili nás čistotou zámeru, potrebou oslovenia najmladšej generácie a tak trochu aj snahou podpichnúť rodičovské svedomie, koľko sme schopní, ochotní a disponovaní venovať našim deťom,“ priblížila koordinátorka projektu Ivana Janáková.
Ambíciou čítania deťom dvadsať minút denne je nájsť cestu, aby sme z detí vychovali duchovne a tvorivo bohatých ľudí a tiež ich inšpirovať ku komunikácii. Podľa Janákovej však hrdinami projektu nie sú knihy. „Tu sa nehovorí – choď a čítaj si!, ale – poď, budem ti čítať. Hrdinom projektu je rodina, jej atmosféra, prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého,“ doplnila.
Čaro projektu spočíva v tradičnej aktivite na netradičných miestach. Čítania sa po celom Slovensku konajú za aktívnej účasti významných osobností kultúrno-spoločenského života daného regiónu, vrátane politikov, umelcov, spisovateľov, hercov, či športovcov, ktorí sú ochotní verejne prečítať úryvok zo svojej obľúbenej detskej knihy. Trenčania sa do projektu zapoja vo štvrtok, 4. júna 2015 o 10.00 h na Mierovom námestí (v prípade nepriaznivého počasia v Galérii M. A. Bazovského) a popoludní o 14.00 h v miestnej fakultnej nemocnici. Čítajúcimi hosťami v Trenčíne budú predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, spisovateľka Ing. Margita Ivaničková, spisovateľka Silvia Havelková, herec, rozprávač, zabávač Tibor Hujdič alias Pán Mrkvička a prezidentka OZ CSČD, herečka, dramaturgička MgA. Viera Kučerová. V rámci sprievodného programu vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Moderuje: Mgr. Ivana Janáková.

(Zdroj: www.vkmr.sk)