Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Akvizícia 2017

Akvizícia 2017

Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne získala vďaka Fondu na podporu umenia dielo M.A. Bazovskéhos názvom Turiansky mládenec do svojho zbierkového fondu. 

Dielo pochádza z raného obdobia štúdií a hľadania vlastného umeleckého názoru Bazovského v rozpätí rokov 1917 - 1928. Dielo pochádzajú z pozostalosti Jána Dušana Hlavatého, ktorý sa s umelcom osobne poznal. Dielo boli publikované v katalógu „Bazovský a Turany“, vydaného k 100. výročiu narodenia Miloša Alexandra Bazovského Miestnym múzeom Turany. Dielo sa akvizíciou galérie stalo súčasťou unikátnej kolekcie diela M. A. Bazovského a bude začlenené do odborných publikácií a expozícií, venujúcim sa zhodnoteniu tvorby autora.

Najcennejšiu časť zbierky GMAB predstavuje dielo Miloša Alexandra Bazovského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov a spoluzakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia. Zbierkový fond chronologicky približuje vývoj autorovho umeleckého názoru, prostredníctvom krajinárskych, figurálnych kompozícií a zátiší dokumentuje široký tematický okruh jeho diel. Zároveň definuje najpodstatnejšie vývojové medzníky jeho tvorby a sprítomňuje maliarovu životnú filozofiu a originálny pohľad nazerania na svet.

Bazovsky

FPU