Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Arteterapia v galérii

Arteterapia v galérii

Každé výtvarné tvorenie obsahuje v sebe aj časti arteterapie, o ktorých často ani nevieme, alebo si neuvedomujeme. A práve tejto terapeutickej časti sa chceme v galérii venovať viac a hlbšie. Chceme tak pomôcť ľuďom pri nachádzaní pokoja, harmónie a radosti v ich živote. Cieľom galerijnej arteterapie je prostredníctvom umenia, jeho obrazovej reči komunikovať viac s ľuďmi a dať priestor aj ich komunikácii so svojim "Ja". Prostredníctvom tvorivého procesu dať ľuďom možnosť tvorivej ventilácie, vnútorného očistenia a naplnenia. Vrátiť umenie, tvorivosť do života človeka a prispieť tak k pomoci prekonávať osobné zložité problémy a situácie. Do každého diela umelec vkladá časť seba a my to pri interpretácii jeho diel vnímame, spoznávame cez obrazy a symboly. A preto každý z nás môže tiež prostredníctvom tvorivej práce nielen zanechávať odkaz, ale aj liečiť svoju dušu a ducha.

Tvorivé dielne

Umelecké aktivity i samotné vnímanie výtvarného diela môže veľmi prispieť k osobnosti jedinca, k jeho fyzickému, psychickému, emocionálnemu, sociálnemu, kreatívnemu rastu i rastu jeho vnímania (percepcie). Má dôležitú úlohu aj v medziľudských vzťahoch. Cieľom arteterapie je uvoľnenie, sebaprežívanie, sebavnímanie, motivácia, sloboda, sebahodnotenie, rozvoj fantázie, osobnosti, vnímanie a prijímanie druhých, ich ocenenie, komunikácia, nadväzovanie kontaktov, vytváranie vzájomnej podpory a mnoho ďalších aspektov. Arteterapia má veľmi dobrý ohlas u detí, u adolescencentov, dospelých i seniorov. Nemusí ísť priamo o emotívne chorých či telesne postihnutých ľudí. Každý z nás v sebe nesie určité bloky, emócie, starosti, zranenia.
Galéria je vhodným prostredím pre arteterapiu, pretože výtvarné umenie je významné pre terapiu umením. Má v sebe metaforičnosť - obrazotvornosť, schopnosť podporovať, zjednodušovať. Svojimi prostriedkami je ľahko vyjadriteľné, je ventiláciou emócií či katarzie. Arteterapia v galérii zahŕňa v sebe dve polohy – receptívnu - vnímanie vystaveného diela, alebo produktívnu – samotná tvorba diela. Pri interpretácií prezentovaných diel, tieto na nás pôsobia svojim obsahom i zážitkom. Na druhej strane cez dielo vyjadrujeme naše pocity, náladu. Nemusíme pri tom vedieť teórie umenia ani výtvarné techniky. Len nechať voľne plynúť naše emócie v tvorení, bez zábran, strachu z neúspechu či nesplnenia úloh.
Preto vytvárame v galérií priestor pre terapiu umením, ktoré v tomto uponáhľanom svete, plného konfliktov, stresu, emočných situácií, by pre človeka znamenala uvoľnenie, relax a dobitie. V prípade galerijnej arteterapie, nejde o terapiu z odborného hľadiska psychológie, jej diagnostikovania, ale o terapiu umením. Tvorivé a relaxačné stretnutia. Tak ak Vás naša nová ponuka oslovila a mali by ste aj vy chuť spoločne sa s nami uvoľniť, dobiť, tvorivo relaxovať a zároveň objaviť svoje vnútorne Ja budeme sa na vás tešiť.

Tvorivé dielne

Tvorivé arteterapeutické stretnutia budú cca dvojhodinové. Témy stretnutí by boli zamerané na možnosť svojho vyjadrenia, uvoľnenia s využitím rôznych výtvarných techník – napr. klasická maľba, prstová maľba, techniky africkej batiky – maľba blatom, koláž, kresba, moje JA, symbol – obraz, práca s hlinou, mandala, gestická maľba, abstrakcia, práca s telom, sen, vzťah a rodina...
Počet ľudí na jednotlivé stretnutia je limitovaný - 10 ľudí v skupine. Podľa záujmu vytvoríme jednotlivé skupiny. Ak by ste mali záujem, je potreba sa prihlásiť!
Prihlásenia a bližšie informácie na tel.čísle 032 743 68 58 alebo na mailovej adrese majster.galerko@gmail.com u Mgr. Moniky Drocárovej. Prvé plánované stretnutie je utorok 20.9.2011 o 9.00 a o 16.00h. v priestoroch galérie. Všetky pomôcky zabezpečuje galéria. Pohodlné oblečenie je prínosom. Cena stretnutí je 1,30 Eur.