Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ateliér maľby - Koceľova 23 (absolventi prof. Jána Bergera)

Ateliér maľby - Koceľova 23 (absolventi prof. Jána Bergera)
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje novú výstavu, na ktorej sa od 7. mája 2010 budú prezentovať absolventi ateliéru maľby prof. Jána Bergera. Na spoločnej výstave, ktorú kurátorsky pripravuje Xénia Lettrichová predstaví svoju tvorbu dovedna 41 autorov.
Výstava „Ateliér maľby“ predstavuje súhrnne absolventov rovnomenného ateliéru Vysokej školy výtvarných umení na Kocelovej ul. 23 v Bratislave pod vedením profesora Jána Bergera z rokov 1987–2008. Generáciu mladých maliarov, ktorí majú spoločný základ, názorové východiská a z tohto uhla predstavuje dimenziu danú ich následným vývojom a súčasnou tvorbou. Bergerova metodika sa neviazala na módne trendy, ale cieľavedome kládla dôraz na techniku maľby a rozvíjanie individuálneho tvorivého potenciálu. Na budovanie výživného základu nevyhnutného pre rozvoj autentických prejavov a výtvarných programov. Spravidla náročných. Možno nie omračujúcich, ale vo svojej pôvodnosti veľmi cenných, oveľa cennejších ako regionálne deriváty aktuálnych zahraničných tendencií.
Výstava „Ateliér maľby“ a tvorba 41 absolventov pripomenie v poslednom čase opomínané kvality komornej maľby formálnom i v obsahovom zmysle slova, v autorskej osobitosti a kultúre maliarskeho poňatia.

  Chlieb náš každodenný