Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ateliér sochára Ladislava Šichmana sa navždy zatvoril

Ateliér sochára Ladislava Šichmana sa navždy zatvoril

Po dlhej chorobe, s ktorou zápasil už dlhší čas, odišla vo veku 81 rokov od nás významná osobnosť výtvarného umenia Trenčianskeho kraja - akademický sochár Ladislav Šichman. Jeho smrťou sa vytvorilo vákuum  po človeku vzácnom ľudskými hodnotami a po sochárovi, ktorého dielo a význam sme nie vždy plnohodnotne docenili. Ako svojimi ľudskými kvalitami, čestnosťou, priamosťou, priateľskosťou, dobrým srdcom, stále prítomnou ochotou pomôcť, získaval si ľudí i svojou tvorbou.
Neúprosná ťažká choroba až príliš rýchlo uzavrela mnohostránkovú knihu jeho života a urobila bodku za poslednou kapitolou tvorby. Stovky výtvarných diel, skíc a návrhov, početné výstavy, bohatá pedagogická práca, predstavujú bohatú žatvu Šichmanovej umeleckej i ľudskej dráhy.Teraz keď už zaschla modelárska hlina, sadra, v opustenom ateliéri nemá kto vziať do ruky ceruzu, či špachtľu a všetko to sochárske náradie, mysľou nám prebieha niekoľko základných údajov, ktoré bližšie určujú miesto i dosah Šichmanovho diela.
Autor sa venoval komornej plastike, sochárskom miniatúram, reliéfom, šperku, návrhom mincí i medailí, monumentálnym realizáciám. Jeho tvorivé úsilie vždy súviselo s pedagogickou činnosťou. Od Strednej umeleckopriemyslovej školy v Bratislave až po Akadémiu umení v Banskej Bystrici odborne pripravil na sochárske povolanie mnoho študentov. Komorné práca Ladislava Šichmana, zväčša s tematikou ženy a materstva nesú stopy výraznej citovej zaujatosti a snahy o realisticky podanú skutočnosť. Zaujímavé a verejnosťou obdivované boli vždy Šichmanove sochárske miniatúry, odliate v cíne alebo dokonca v striebre. Séria reliéfov, nazvaná „Rok na dedine“ pôsobí tichou pastorálnosťou a krásou. Šichman sa rád vracal do minulosti. Ona pre neho nepredstavovala len zobrazenie bežných žánrových výjavov. Naopak nahliadnutím do minulosti sa dotýkal otázok súvisiacich s históriou a kľúčových udalostí nášho národa.
Sochár Ladislav Šichman odišiel, ale jeho dielo tu zostalo. Zostalo ako trvalé dedičstvo, ako súčasť slovenského výtvarného umenia, ale aj ako nezabudnuteľná spomienka na umelca, ale predovšetkým vzácneho človeka.

Česť jeho pamiatke !

 Alena Hejlová

Fotogaléria

4 fotografie