Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Bez rozdielov 1#

Bez rozdielov 1#
1# ročník Bez rozdielov

Výtvarné podujatie pre deti na spektre autizmu a výsledná výstava obrázkov je úžasnou iniciatívou, ktorá môže poskytnúť deťom a ich rodinám jedinečný umelecký zážitok.

Iniciatíva projektu Bez rozdielov má za cieľ začleniť deti na spektre autizmu a ich rodiny do tvorivých aktivít galérie. Vytvoriť im jedinečné prostredie prispôsobené ich potrebám a zároveň zvýšiť povedomie o autizme.

Projekt je rozdelený do troch jednotlivých podujatí. Dva tvorivé workshopy a tvorivé dielne na nádvorí galérie, ktoré vyvrcholia slávnostnou vernisážou vytvorených diel. Podujatie je zamerané nielen na výtvarné aktivity a kreatívne poňatie danej témy – tento rok Hasiči. Ale do popredia dávame aj vzdelávacie aktivity, prednášky s cieľom šírenia informácii o danej problematike.

Workshop:     
24. jún 2023         14.00 - 17.00 na nádvorí galérie
15. júl  2023         14.00 - 17.00 na nádvorí galérie
05. august 2023    od 10.00   vernisáž
Po úspešnom nultom ročníku pokračujeme v projekte Bez rozdielov 1#!
Príďte s nami stráviť tvorivé popoludnie a vychutnať si priateľskú atmosféru pri tvorbe nových výtvarných diel.
Tento rok bude výtvarná tvorba zameraná na hasičskú tematiku.
Projekt je určený pre všetky deti. Bez rozdielov!
Prihlasovanie na 0902 720 833, Mgr. Lucia Moravanská

Fotogaléria

32 fotografií