Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Čaro jesene

Čaro jesene

Únia žien Slovenska – krajská organizácia Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou Karola Pádivého v Trenčíne, Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pozývajú na jubilejný V. ročník umeleckého slova, spevu a hudby mladých umelcov trenčianskeho kraja pod názvom „Čaro jesene“, ktorý je venovaný 100. výročiu narodenia významnej slovenskej spisovateľky Margity Figuli.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 15. októbra 2009 o 17.00 hod. v koncertnej sieni Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Atmosféra vzácnych dní a tohto ročného obdobia bude sprítomnená v hudobných variáciách, speve a básnických reflexiách.