Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Cena Andreja Kmeťa pre Danicu Loviškovú

Cena Andreja Kmeťa pre  Danicu Loviškovú

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič udelil 22. mája v rámci osláv Medzinárodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa riaditeľke Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Danici Loviškovej za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení.
Cena zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa sa udeľuje významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a etnografie za celoživotnú, dlhoročnú odbornú prácu pre rozvoj múzeí a galérií na Slovensku, za významné vedecké počiny a aktivity prispievajúce k ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

(zdroj: http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000026345/Info06wm.pdf)