Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Debata u Miloša: Čo s kvalitou filmu?

Debata u Miloša: Čo s kvalitou filmu?
Pozývame Vás na sériu sprievodných programov organizovaných Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s názvom Debaty u Miloša. Udalosť sa bude konať naživo v priestoroch galérie.
sobota 11.09.2021   18.00
Tentokrát sa budeme rozprávať o filmoch a ich kvalite. Pre každého z nás môže totiž označenie dobrý film znamenať niečo úplne iné. Niekto svoju pozornosť zameriava na estetické hodnoty, iných zaujíma skôr samotný príbeh, psychológia postáv či herecké výkony. Subjektívny pohľad je nepochybne dôležitý. Svoju úlohu ale zohráva aj objektívne zhodnotenie. Nemožno preto opomenúť filmové festivaly a ich význam pri hodnotení filmov. Príďte teda zhodnotiť, čo znamená dobrý film.
foto
Debatujúcimi budú:
Pavol Múdry (GMAB) je externý spolupracovník Galérie Miloša Alexandra Bazovského, historik umenia zaoberajúci sa nielen samotnými dejinami umenia, ale aj významom umenia v dnešnej dobe, jeho uplatnením v súčasnej spoločnosti a dopadom umeleckej praxe na bežný život ľudí. V priebehu debaty bude viesť celý jej priebeh ako moderátor – spojka medzi oficiálne pozvanými hosťami a verejnosťou.
Martin Ciel (VŠMU) je popredným slovenským filmovým kritikom. Pôsobí na filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde sa venuje predovšetkým dejinám filmových teórií a žánrov a súčasnej problematike filmovej vedy. Spolupracoval na príprave niekoľkých medzinárodných filmových festivalov (Rotterdam, Krakow) a bol členom poroty nespočetného množstva filmových prehliadok poriadaných na Slovensku. V súčasnosti je taktiež programový poradca medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Okrem iného kurátoroval aj výstavy zamerané na tvorbu Aleša Votavu, Miloša Karáska či Igora Faška.
Branislav Hollý (Kino Metro) už niekoľko rokov prevádzkuje trenčianske Kino Metro na Mierovom námestí. Počas svojho pôsobenia sa tak stretol s nespočetným množstvom filmov. Aj tými, ktoré nie sú bežne prístupné vo filmových multiplexoch. Každoročne sa snaží v meste distribuovať aj snímky oceňované na filmových festivaloch. V minulosti sa spolu s kinom metro spolupodieľal aj na realizácii medzinárodného filmového Artfilm konaného v neďalekých Trenčianskych Tepliciach.
Projekt „Debaty u Miloša“ má ambíciu priniesť do prostredia mesta Trenčín zaujímavé témy z oblasti kultúry a umenia. Jeho cieľom je otvárať nové otázky medzi návštevníkmi galérie, ale aj širokou verejnosťou. Chce sa tak pokúsiť obohatiť ich návštevu galérie o hlbší zážitok a ponúknuť i nové informácie zo sveta umenia. Otvorené debaty, do ktorých sa môžu návštevníci sami zapojiť - spýtať sa vlastné otázky či vyjadriť svoj vlastný názor na danú tému, sú ideálnym formátom pre neformálne stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sa spolupodieľajú na utváraní lokálnej kultúry a verejného života. Na debaty sú totiž vždy pozvaní dvaja oficiálni hostia zaoberajúci sa danou témou. Jeden teoretik a jeden človek z praxe sa podelia o svoje skúsenosti a znalosti, a pokúsia sa tak rozprúdiť debatu, v ktorej je cenný i váš osobný názor.
Projekt je finančne podporený Mestom Trenčín.