Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Debata u Miloša: Trenčín v strede Európy?

Debata u Miloša: Trenčín v strede Európy?

Debata u Miloša: Trenčín v strede Európy?
Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Čas konania: 24. 10. o 18:00

Srdečne Vás pozývame na nový formát sprievodných programov organizovaných Galériou Miloša
Alexandra Bazovského v Trenčíne pod názvom Debaty u Miloša. Vzhľadom na súčasný stav bude hneď
prvá z úvodných debát sprostredkovaná v online priestore, preto čítajte pozorne až do konca.


Aktuálna téma:
Trenčín. Mesto, ktoré každý jeho obyvateľ nepochybne pozná. Do akých detailov sa ale dá o meste
Trenčín rozprávať ako o jedinečnom mieste na zemi, či ako o centre priľahlého regiónu? O charaktere,
jeho vlastnej identite a o potenciáli mesta v Európskom prostredí sa spoločne porozprávame
s odborníčkou na tému globalizácie a internacionalizácie kultúry docentkou Zuzanou Slušnou a s Terezou
Barčákovou, členkou tímu Trenčín 2026.


Debatujúci:


Pavol Múdry (GMAB) je externý spolupracovník Galérie Miloša Alexandra Bazovského, historik umenia
zaoberajúci sa nielen samotnými dejinami umenia, ale aj významom umenia v dnešnej dobe, jeho
uplatnením v súčasnej spoločnosti a dopadom umeleckej praxe na bežný život ľudí. V priebehu debaty
bude viesť celý jej priebeh ako moderátor – spojka medzi oficiálne pozvanými hosťami a verejnosťou.
Zuzana Slušná (Univerzita Komenského) je slovenská kulturologička pôsobiaca ako docentka na
Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej práci sa zaoberá predovšetkým súčasnou kultúrou,
presnejšie jej teóriou a praxou. Okrem globalizácie kultúry sú ťažiskom jej výskumov témy ako kultúrne
trendy, kultúra a spoločnosť či uplatnenie samotného oboru v praxi.
Tereza Barčáková (Trenčín 2026) je členkou tímu Trenčín 2026, zakladateľkou a organizátorkou
úspešného lokálneho projektu Priestor, ktorý oživuje zabudnuté ale potenciálne využiteľné miesta
v meste Trenčín. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore Medzinárodný
management, z ktorého skúsenosti sa snaží uplatniť aj pri vlastných organizátorských aktivitách, a to
predovšetkým v oblasti kultúry. Okrem toho sa venuje i reklame a produkcii rôznych eventov (Gastro+).


Obsah projektu:
Projekt „Debaty u Miloša“ chce priniesť do prostredia mesta Trenčín zaujímavé témy z oblasti kultúry
a umenia. Jeho cieľom je otvárať nové otázky medzi návštevníkmi galérie, ale aj širokou verejnosťou.
Chce sa tak pokúsiť obohatiť ich návštevu galérie o hlbší zážitok a ponúknuť i nové informácie zo sveta
umenia. Otvorené debaty, do ktorých sa môžu sami zapojiť - spýtať sa vlastné otázky či vyjadriť svoj
vlastný názor na danú tému, sú ideálnym formátom pre neformálne stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sa
spolupodieľajú na utváraní lokálnej kultúry a verejného života. Na debaty sú totiž vždy prizvaní dvaja
oficiálni hostia zaoberajúci sa danou témou. Jeden teoretik a jeden človek z praxe sa podelia o svoje
skúsenosti a znalosti, a pokúsia sa tak rozprúdiť debatu, v ktorej je cenný i váš osobný názor.

Debata sa uskutoční prostredníctvom platformy Zoom, do ktorej bude možnosť pridať sa aj bez
predošlej registrácie a prihlásenia. Do otvorenej debaty sa tak budete môcť pridať aj vy. A to konkrétne
vašou priamou účasťou na videohovore, alebo pomocou správ v chate. Ten bude súčasťou nášho hovoru
v odkaze, ktorý zverejníme v deň konania našej debaty na našich webových stránkach, Facebooku a
Instagrame. Ďakujeme veľmi pekne za ústretovosť v tejto zložitej situácii. Tešíme sa na vás a na vaše
otázky.
Projekt podporilo Mesto Trenčín.
Autor Textu: Pavol Múdry
Organizátor projektu: Realizačný tím:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Pavol Múdry
Radka Nedomová

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jedinou galériou výtvarného umenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bohatá a plodná história presahujúca päťdesiat rokov
existencie sa prejavila na vyhranenej profilácii, ale i na vysokom odbornom kredite, ktorý prekračuje
nielen územie regiónu, ale i celej krajiny. Od počiatku existencie galérie bola stanovená i jej profilácia a
orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia (teraz už aj 21. storočia) a na výtvarné umenie
trenčianskeho regiónu. Zameranie na modernú výtvarnú kultúru sa najbezprostrednejšie premietlo do
štruktúry jej zbierkového fondu a následne i do charakteru expozičných súborov, výstavných i ďalších
odborných aktivít. 


Kontaktná osoba

Radka Nedomová

foto