Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Debata u Miloša: Verejný priestor a život v ňom

Debata u Miloša: Verejný priestor a život v ňom
Srdečne Vás pozývame na nový formát sprievodných programov organizovaných Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s názvom Debaty u Miloša. Aj vzhľadom na súčasný pandemický stav sme radi, že môžeme akciu tentokrát realizovať priamo v galérii a osobnejšie ako doteraz. Budeme sa preto na Vás tešiť, aj keď len v limitovanom počte (na základe aktuálnych pandemických opatrení).
Témou tentokrát bude verejný priestor z pohľadu architektonického rozvoja a spoločenských nárokov. V poslednom období sa totiž v Trenčíne začalo s premenou niektorých častí, a nás zaujíma, do akej miery tieto zmeny vnímajú samotní obyvatelia a odborníci. Verejný priestor by mal byť určený pre verejnosť a jeho potreby. Po architektonickej stránke by tak mal byť prispôsobený práve pre tieto účely. Či je tomu naozaj tak aj v prípade Trenčína, a v akej konkrétnej podobe, aj o tom sa porozprávame v najbližšej debate.
sobota 12.06.2021 18.00 v priestoroch gmab
Prizvanými hosťami budú:
Pavol Múdry (GMAB) je externý spolupracovník Galérie Miloša Alexandra Bazovského, historik umenia zaoberajúci sa nielen samotnými dejinami umenia, ale aj významom umenia v dnešnej dobe, jeho uplatnením v súčasnej spoločnosti a dopadom umeleckej praxe na bežný život ľudí. V priebehu debaty bude viesť celý jej priebeh ako moderátor – spojka medzi oficiálne pozvanými hosťami a verejnosťou.
Marek Guga (EMAGE.IN) je architektom a členom niekoľkých architektonických zoskupení pôsobiacich v Trenčíne. Spolu so svojim otcom sa spolupodieľal na vzniku niekoľkých architektonicky-urbanistických projektov. Okrem nedávno dokončeného návrhu na revitalizáciu átria pod Mestskou vežou momentálne pracuje v spolupráci s mestom na ďalších projektoch pre verejný priestor.
Katarína Smatanová (FAD STU) je odborníčkou v oblasti urbanistickej tvorby a územného plánovania. Vo svojej práci sa momentálne venuje predovšetkým aktuálnym otázkam urbanistickej tvorby a sociálneho navrhovania. Okrem pôsobenia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave vedie viacero neziskových projektov, v ktorých architektúra a tvorba priestoru presahujú aj do roviny integrácie sociálnych skupín (Obnovme Gemer, n.o., Projekt DOM.ov, n.o).
Projekt „Debaty u Miloša“ má ambíciu priniesť do prostredia mesta Trenčín zaujímavé témy z oblasti kultúry a umenia. Jeho cieľom je otvárať nové otázky medzi návštevníkmi galérie, ale aj širokou verejnosťou. Chce sa tak pokúsiť obohatiť ich návštevu galérie o hlbší zážitok a ponúknuť i nové informácie zo sveta umenia. Otvorené debaty, do ktorých sa môžu návštevníci sami zapojiť - spýtať sa vlastné otázky či vyjadriť svoj vlastný názor na danú tému, sú ideálnym formátom pre neformálne stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sa spolupodieľajú na utváraní lokálnej kultúry a verejného života. Na debaty sú totiž vždy pozvaní dvaja oficiálni hostia zaoberajúci sa danou témou. Jeden teoretik a jeden človek z praxe sa podelia o svoje skúsenosti a znalosti, a pokúsia sa tak rozprúdiť debatu, v ktorej je cenný i váš osobný názor.
Projekt je finančne podporený Mestom Trenčín.
plagat