Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dicovci na Trenčianskom hrade

Dicovci na Trenčianskom hrade

 

Jarmila Dicová Ondrejková

Niko Dic

Spolu v živote i v umení

 

 

10.6. 2022  –  4.9. 2022

Trenčiansky hrad

 

vernisáž : piatok 10. júna 2022 o 17,00                                                                         

vo výstavných priestoroch

na Trenčianskom hrade v budove kasárne na prízemí

kurátorka výstavy: Ela Porubänová

foto

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila spolu s Trenčianskym múzeom počas letných mesiacov výstavu dvom známym umelcom dlhodobo pôsobiacim a prezentujúcim svoju maliarsku aj ilustrátorskú tvorbu predovšetkým  v Trenčianskom regióne.

Výstava predstavuje výber z tvorby manželov, ktorí popri Bratislave pôsobia aj v Brunovciach pri Trenčíne, kde v roku 2013 vybudovali a otvorili pozoruhodnú vlastnú galériu. Obaja umelci sa kultúrnej verejnosti prezentujú dlhoročnou umeleckou aj  výstavnou činnosťou. Počas svojej desaťročia trvajúcej výtvarnej aktivity vytvorili mnoho umeleckých diel -  malieb, tapisérií, grafík, ilustrácií, ale známi sú aj svojou monumentálnou tvorbou pre architektúru po celom Slovensku – keramickými realizáciami na vonkajších stenách budov.  Výstava pri príležitosti ich nedávnych životných jubileí na Trenčianskom hrade predstavuje nemenej významnú  komornú maliarsku a ilustrátorskú tvorbu umelcov. Svoju dlhoročnú celoživotnú tvorbu  prezentujú aj v dvoch  rozsiahlych monografických publikáciách, ktoré autori nedávno vydali.

Akademický maliar Niko Dic (nar. 1931, Jarabina, okres Stará Ľubovňa) je maliarom, ktorého významnú časť tvorby predstavujú najmä historické výjavy našich  slovenských dejín v monumentálnom stvárnení. Oslovuje ho  naša história,  príchod Slovanov, čo znamenalo nástup kultúry a rozvoj sakrálneho a neskôr aj civilného umenia. Popri historických výjavoch z našich  dejín vytvoril sériu portrétov  významných historických osobností. Medzi inými  Matúša Čáka Trenčianskeho, kardinála a arcibiskupa Alexandra Rudnaya  ale aj štúrovcov -  Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, či generála  Milana Rastislava Štefánika. Návštevníci uvidia   portréty aj  ďalších  významných osobností, ktorí pohli našimi dejinami. Ďalej budú vystavené jeho, takmer v barokovom šerosvite namaľované nádherné, a určite obdivované kytice a zátišia. 

Akademická maliarka Jarmila Dicová - Ondrejková  (nar. 1940, Brunovce pri Novom Meste nad Váhom) ilustruje nielen pôvabné detské knižky ale tvorí aj zaujímavé grafiky a maľby. Vo svojej tvorbe najčastejšie využíva techniku akrylu a pastelu, do ktorých v symboloch ukrýva osudy nielen prírody, ale aj človeka v poeticko – meditatívnom stvárnení. Jarmila Dicová Ondrejková na výstave predstavuje v zaujímavej kombinovanej technike vskutku viac alebo menej realistické portréty žien, ktorým prisudzuje významnú úlohu nielen v našich historických súvislostiach  ale vyzdvihuje aj ženskú krásu a nežnosť. V jej dielach sa prelínajú realistické zobrazenia s náznakom a štylizáciou. Popri maľbách vystavuje aj originály detských, krásne farebných a realistických ilustrácií, za ktoré bola viackrát ocenená. Autorka doteraz ilustrovala  viac ako 60 kníh pre deti a mládež. Výstava je doplnená aj o veľké metrové mnohofarebné  ilustrácie, dobre viditeľné aj z diaľky. Súčasťou výstavy sú knižky jej detských ilustrácií, desaťročia v školách  používané šlabikáre aj bohato ilustrované  detské jazykovedné učebnice. Autorka, ktorá je absolventkou prestížnej Grafickej školy Vincenta Hložníka na VŠVU v Bratislave, vo svojej tvorbe uplatňuje vlastný kreatívny rukopis i originálny pohľad na svet detí, fantastických príbehov i rozprávok.                                                                   

                                                                                                           Ela Porubänová