Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dielo mesiaca august

Dielo mesiaca august

Dielom mesiaca august je obraz Milana Paštéku s názvom Stádo koní. Tento obraz dlhé roky skrášľoval kanceláriu riaditeľky trenčianskej galérie. Od 1. augusta ho môžu obdivovať už aj návštevníci. Rozbor tohto diela pripravila galerijná lektorka Radka Nedomová.
Trenčiansky rodák Milan Paštéka študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ľudovíta Fullu a Jána Želibského. Bol jedným zo zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá významným spôsobom ovplyvnila slovenské výtvarné umenie. "Milan Paštéka je považovaný za jedného z vrcholných predstaviteľov moderného výtvarného umenia na Slovensku," ozremuje Paštékovo postavenie Radka Nedomová.
Podstatnou charakteristikou jeho tvorby je ticho. Ticho figúr, krajín, izieb, predmetov i farby. Všetko, celú kompozíciu, necháva v tichosti pôsobiť na zmysly diváka. Radka Nedomová vybrala dielo z roku 1980 s názvom Stádo koní. "Námetu koní sa venuje hlavne v prvej polovici osemdesiatych rokov, no objavuje sa v ďalších polohách počas celej jeho tvorby," pripomína lektorka. Dielo „Stádo koní“ je príkladom tichej spomienky na minulosť, domov, čistotu prírody a vzťahov medzi človekom a zvieraťom. Stáda koní sa pre Paštéku stali symbolmi konca i začiatku. Pripomienkou sveta, ktorý dnes už takmer neexistuje.
Dielo Milana Paštéku - Stádo koní môžete vidieť v priestoroch galerijnej recepcie do 31.augusta počas otváracích hodín pre verejnosť.

Dielo mesiaca august 2014