Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dielom mesiaca december je "Kostolík" Vladimíra Kompánka

Dielom mesiaca december je "Kostolík" Vladimíra Kompánka

V cykle Dielo mesiaca siahla tentokrát Radka Nedomová po obraz Vladimíra Kompánka s názvom Kostolík. Dielo pochádza z roku 1978. Obraz tematicky patrí do veľkej skupiny malebných zimných vedút ľudovej architektúry. 
Vladimír Kompánek sa narodil 28. októbra 1927 v Rajci v rezbárskej rodine. V rokoch 1947 – 1949 študoval v Bratislave na Slovenskej vysokej škole technickej na oddelení kreslenia a maľovania (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol) a neskôr do roku 1954 na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení grafiky a na oddelení figurálneho sochárstva (prof. D. Milly, J. Kostka). V roku 1957 spolu s ďalšími výtvarníkmi založil Skupinu Mikuláša Galandu a v roku 1993 Spolok výtvarníkov Slovenska.
Vladimír Kompánek sa hneď od začiatku najdôslednejšie zo všetkých členov skupiny pridržiaval tohto programu modernej revitalizácie ľudovej a národnej tradície. Spisovateľ Dominik Tatarka, ktorý sa s Kompánkom poznal zo školských čias a myšlienkovo inklinoval k umeleckému hnutiu „galandovcov“, považoval uctievanie predkov za základnú otázku všetkých kultúr, nakoľko každá kultúra je zviazaná s predkami a kultúrnou pamäťou. Zomrel v Bratislave v roku 2011. 
Dielo „Kostolík“ je maľovaný technikou olej na sololite a pochádza z roku 1978. Obraz tematicky patrí do veľkej skupiny malebných zimných vedút ľudovej architektúry. Sedemdesiate a osemdesiate roky boli pre Kompánka charakterizované obdobím normalizácie a vlnami kritiky kvôli nerešpektovaniu zásad umenia socialistického realizmu a niekoľkým zákazom vystavovať. To ovplyvnilo príklon k maliarskej komornej tvorbe. „Atmosféra Kompánkových krajinárskych tém je meditatívna, o zmysle ľudského bytia sa tu uvažuje s pozoruhodným rešpektom k základným, teda aj veľmi tradičným myšlienkam o zmysle diela a umenia“ (J. Mojžiš, V. Kompánek, 2005).
Uplatňuje tu už zaužívané tvorivé princípy – priamočiare abstrahovanie, zdôraznenie plochosti i vnútorné vyžarovanie. Kostolík vďaka mäkkosti výrazu a sviežej príjemnej farebnosti v tichej až meditatívnej atmosfére pôsobí sviatočne i rozprávkovo. Harmonická symetrická kompozícia, tiché, intímne a snivé vyžarovanie nás vracia do svojich spomienok sviatočného vianočného obdobia, do obdobia pokoja, radosti, vzájomnej úcty a lásky.

Vladimír Kompánek: Kostolík