Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

DIVOTVORBA Nikdy to tak nebude, umenie a kultúra okolo roku 1989

DIVOTVORBA   Nikdy to tak nebude, umenie a kultúra okolo roku 1989
DIVOTVORBA  
Nikdy to tak nebude, umenie a kultúra okolo roku 1989 


V rámci výstavy Nikdy to tak nebude, umenie a kultúra okolo roku 1989, sme pre vás v spolupráci s Divotvorbou pripravili čítanie z kníh, ktoré sú súčasťou samotnej výstavy a popri vizuálnom umení tak dotvárajú obraz danej doby. 
V období druhej polovice 80. rokov prešla slovenská literatúra výraznými zmenami a to najmä na základe politických a spoločenských pohnútkou. Najvýraznejšie zmeny sa prejavovali spočiatku na úrovni odborných diskusií, neskôr už aj v uvoľnenom a otvorenom priestore verejných literárnych a kultúrnych časopisov. Súbežne, so spoločenskými zmenami, sa v priebehu rokov 1988 a 1989 periodiká redakčne transformovali alebo vznikali nové, ktoré zastupovali a reprezentovali dovtedy netematizované kultúrne, spoločenské, teologické alebo alternatívne aktivity. Literárne časopisy a kultúrne periodiká zohrali významnú úlohu pri postupnej premene domácej literárnej scény. 
 

Podujatie sa uskutoční v sobotu 13.11.2021 o 16:00h.
 


Podujatie sa koná v režime OTP. 
 Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 Vážení hostia,
podľa aktuálneho Covid automatu je okres Trenčín od pondelka 8
.11.2021,
naďalej v II
. stupni OHROZENIA.

Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR, Galéria M.A. Bazovského
v Trenčíne umožní vstup do výstavných priestorov návštevníkom v režime
OTP (očkovanie, testovanie, po prekonaní). 

● individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 m²
● prekrytie horných dýchacích ciest

● dezinfekcia

Hromadné podujatia a sprievodné podujatia v režime
OTP - osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín,
Ag 48 hodín alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní)

● hromadné podujatia 25 % kapacity 
 povinný zoznam účastníkov
● prekrytie horných dýchacích ciest - respirátor FFP2
● dezinfekcia

Informácie budeme pravidelne aktualizovať.