Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dnes si pripomíname 55. výročie úmrtia Miloša Alexandra Bazovského

Dnes si pripomíname 55. výročie úmrtia Miloša Alexandra Bazovského

Dnes si pripomíname 55. výročie úmrtia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského
výtvarného umenia 20. storočia, osobnosti, ktorej meno nesie aj naša galéria.
Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. januára 1899 v Turanoch. Na Vysokej škole výtvarných
umení v Budapešti zložil skúšku (prof. I. Réti), no po vzniku Československej republiky sa rozhodol pre
štúdium na AVU v Prahe (prof. J. Loukota, V. Bukovac, M. Pirner, J. Obrovský, M. Švabinský). Okrem
toho navštevoval súkromnú školu profesora Deluga vo Viedni. V roku 1930 absolvoval študijný pobyt
v Paríži, kde študoval na súkromnej škole Grand Chaumière. Po návrate do rodných Turian a neskôr
sťahovaní do neďalekého Martina, spolupracoval s Jankom Alexym a Zolom Palugyayom. Cestoval po
Slovensku i Európe. Vo svojej tvorbe sa zameriaval na vyobrazenie typického slovenského človeka
a oslavu prírody. V 50. rokoch 20. storočia sa dostal do rozporu so socialistickým režimom, čo viedlo
k jeho uzavretiu sa do „vnútorného“ azylu. K opätovnému uznaniu jeho tvorby došlo až pred
polovicou 60. rokov 20. storočia. Miloš Alexander Bazovský zomrel 15. decembra v Trenčíne, kde je aj
pochovaný.

M.A. Bazovský, Ticho, olej, 1952-53