Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dni európskeho kultúrneho dedičstva si pripomenie aj galéria

Dni európskeho kultúrneho dedičstva si pripomenie aj galéria

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa zaradí medzi kultúrne inštitúcie, ktoré si v nasledujúcich dňoch budú pripomínať európske kultúrne dedičstvo. Na štvrtok 18. septembra je pripravená možnosť pre všetkých školákov navštíviť stále expozície a krátkodobé výstavy úplne bezplatne. 
Počas tohto dňa budú pre školské skupiny pripravené komentované prehliadky priestorov galérie v sprievode odborných pracovníkov. Stála expozícia Miloša Alexandra Bazovského, výtvarníkov trenčianskeho regiónu, momentálne pripravovaná expozícia slovenského sochárstva zo zbierok trenčianskej galérie, ale aj aktuálne krátkodobé výstavy diel Kataríny Vavrovej či Petry Némethovej - to je ponuka, ktorou sa pracovníci galérie budú usilovať zaujať návštevníkov.
"Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, dávame školákom po prvýkrát možnosť prísť do galérie bezplatne," pripomína Ľuboš Hamaj, poverený riadením galérie. I toto je jedna z aktivít galérie, ktorou sa usiluje oživiť v mládeži záujem o kultúru a umenie. Dni európskeho kultúrneho dedičstva v regiónoch bývajú výsledkom dobrej spolupráce obecných samospráv, pracovísk pamiatkových úradov, múzeí, galérií, cirkví, združení a aktívnych občanov. Inšpiratívne podujatia a sprístupnené pamiatky boli v minulých rokoch usporiadané v desiatkach miest po celom Slovensku.