Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Do galérie výhodnejšie aj v novom roku

Do galérie výhodnejšie aj v novom roku

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka svojim návštevníkom vstup do expozícií a na výstavy výhodnejšie aj v novom roku 2015. Samostatní návštevníci majú možnosť bezplatne navštíviť galériu vždy v prvú nedeľu v mesiaci, školské skupiny tretí štvrtok v mesiaci a pre rodiny platí aj naďalej zľavnené rodinné vstupné.
"Našim zámerom je otvárať galériu a sprostredkovávať tak súčasné výtvarné umenie verejnosti," pripomína Ľuboš Hamaj, ktorý je dočasne poverený riadením galérie. Od minulého roku platí výhodnejšie vstupné nielen pre samostatných návštevníkov, ale aj pre školské skupiny. Žiaci a študenti umeleckých škôl majú do galérie voľný vstup.
Celková návštevnosť galérie sa medziročne zvýšila približne o 1600 návštevníkov. Podľa Ľ. Hamaja je tento nárast čiastočne podmienený aj voľnými vstupmi pre školské skupiny. "Teší nás, že náš zámer sprístupniť galériu a súčsané výtvarné umenie väčšiemu okruhu návštevníkov sa darí napĺňať," vyjadruje spokojnosť dočasný riaditeľ. Zabudnúť nemožno ani na bohato rozvetvené kultúrno-vzdelávacie aktivity určené pre všetky vekové kategórie návštevníkov.
V prvom polroku 2015 budú mať školáci možnosť navštíviť bezplatne výstavy po prvýkrát už 15. januára, ďalšie termíny sú 19.2., 19.3., 16.4., 21.5. 18.6. 2015. V tento deň majú možnosť využiť aj ponuku komentovanej prehliadky.
Voľné vstupy pre verejnosť sú vždy v prvú nedeľu v mesiaci a rodičia s deťmi môžu využiť zvýhodnené rodinné vstupné kedykoľvek v priebehu roka.

Návštevníci