Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Expozícia Trenčín vo výtvarnom umení je znovu prístupná

Expozícia Trenčín vo výtvarnom umení je znovu prístupná
Návštevníci Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne si môžu opäť po dlšej dobe prezrieť aj stálu expozíciu Trenčín vo výtvarnom umení. Obnovená expozícia na prízemí galérie je prístupná od utorka do nedele v čase od 9.00 do 17.00 hod.

 

Expozičný celok tvoria diela výtvarníkov staršej generačnej vrstvy výtvarníkov trenčianskeho regiónu. Medzi vystavenými dielami sú práce známych maliarov, medzi inými i Jozefa Holoubka, Huga Grossa, Ľudovíta Bránskeho, Jána Šandoru, Hermana Kasriela, Ladislava Medňanského a Ladislava Zdvíhala. Ich námetovo rozvrstvená tvorba je bohato orientovaná predovšetkým na umelecké stvárnenie mesta - jeho architektonických dominát, intímnych zákutí, ako aj okolitého prírodného prostredia zachytávaného vo všetkých ročných i denných metamorfózach. Tematické obohatenie predstavujú svieže kvetinové, komorne ladené zátišia Ireny Slavinskej. Spoločnou črtou maliarskej tvorby príslušníkov staršej generácie je dôsledne realistický prístup ku skutočnosti prejavujúci sa tak v obsahovej rovine diel, ako aj v tvarovo-kompozične-farebnej organizácii obrazovej plochy. Individualizáciou svojich výpovedí dosahujú tvorivým rozvíjaním základných princípov impresionizmu (Gross) alebo riešením jeho čiastkových problémov (Slavinská - dôraz na vzťah svetla a farby, Bránsky - úsilie vyjadriť náladu), či rozdielnou mierou uplatneného temperamentu, spontánnosti alebo senzibility. Osobitné postavenie v expozičnom súbore má maliarske dielo trenčianskeho rodáka Bedricha . Hoci jeho tvorba presahuje rámec regiónu (žil zväčša mimo hraníc Trenčína - vytvoril viacero závažných prác, pôsobivých reminiscencií na svoje rodisko. V nich rezonuje výsostne subjektívna nôta a sú citlivým záznamom charakteristických mestských dominánt, vystihnutých v neopakovateľnej atmosfére jedinečného okamihu.