Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Flores Musarum

Flores Musarum

Umelci pôsobiaci v kultúrnej oblasti si svoje ocenenie prevzali v rámci podujatia Flores Musarum.

Dňa 20. 9.2021 sa na Trenčianskom hrade v priestoroch kasárne konal slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2020 a 2021 s názvom „Flores Musarum“.

Trenčiansky hrad bol po dlhšej prestávke opäť hostiteľom prestížneho oceňovania významných jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry v Trenčianskom kraji. Keramický kvet na drevenom podstavci a ďakovný list predsedu TSK si prevzali ocenení z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou.

Ocenení:

akad. maliarka Jarmila Dicová Ondrejková,

akad. sochár Milan Struhárik,

PaedDr. Elena Porubänová.

akad. maliar Mikuláš Dic, akad. sochár Ilja Holešovský

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/na-trencianskom-hrade-sa-po-prestavke-opat-ocenovalo.html?page_id=851811

foto