Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria Bazovského prijíma kultúrne poukazy

Galéria Bazovského prijíma kultúrne poukazy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne oznamuje svojím návštevníkom školám i jednotlivcom, že prijíma Kultúrne poukazy na rok 2014. Vstupné na výstavy a tvorivé dielne je možné uhradiť i týmto spôsobom, ktorí je pre majiteľov poukazov obzvlášť výhodný. Z ponuky galérie si môžete vybrať prehliadku aktuálnych, premenných výstav i stálych expozícií. Dávame do pozornosti aj možnosť odborného lektorského sprievodu výstavami. Táto služba je na vyžiadanie a je potrebné objednať sa vopred. Rovnako Kultúrnymi poukazmi je možné zaplatiť vstupné za tvorivé aktivity v Ateliéri Majstra Galerka. Vybrať si môžete zo širokej ponuky aktivít nielen pre individuálnych návštevníkov, ale aj školské skupiny. Ponúkame tvorivé dielne, hry v galérii, prednášky, či videoprojekcie. Informácie o ponuke Ateliéru Majstra Galerka vám poskytne galerijný pedagóg Mgr. Monika Drocárová .

Kultúrne poukazy je možné uplatniť do 11. novembra 2014.

Tvorivé dielne