Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria dala zreštaurovať tri diela M. A. Bazovského

Galéria dala zreštaurovať tri diela M. A. Bazovského

V priebehu októbra 2018 - marca 2019 bolo vykonané odborné reštaurovanie troch diel M. A. Bazovského, nadobudnutých v roku 2018. Reštaurátorský výskum spolu so samotným reštaurovaním sa vykonal vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Reštaurátorským výskumom bol zhodnotený stav diel, určené a spresnené deštrukcie ako i celkový charakter malieb. Reštaurátorský výskum priniesol nové poznatky potrebné k samotnej realizácii reštaurovania. Na základe reštaurátorského výskumu bolo zistené : Najzávažnejším poškodením diel je spomínaná degradácia podložky, ktorú tvorí lepenka, je zvlnená, so zalomenými rohami. Pozorovanie diela pri dennom svetle, razantnom bočnom osvetlení ako i pod stereolupou ďalej prinieslo poznatky o charaktere, stratigrafii, hrúbke a poškodeniach farebnej vrstvy, ktorá bola zanesená depozitom a nečistotami. Tieto menia celkový kolorit diel. Vo farebnej vrstve sa nachádzali početné výpadky, praskliny a poškodenia. Farebná vrstva bola tenšia nanesená priamo na podložke bez podkladu. Pozorovanie diel v UV luminiscencii, prinieslo poznatky rozsahu a o povahe fľakov nachádzajúcich sa na reverznej strane diel. Všetky diela bolo potrebné preventívne sterilizovať v plynovej komore s obsahom etylenoxidu. Reštaurovanie vrátane komplexného výskumu realizovala reštaurátorka Mgr.art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. v jej ateliéri v Poprade.

fpu

restaurovanie