Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria je otvorená pre všetkých

Galéria je otvorená pre všetkých

Vážení návštevníci,

 

podľa aktuálneho Covid automatu je okres Trenčín v stupni MONITORINGU. Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobúda účinnosť dňa 16.8.2021, Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov galérie aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným.

 

 „ZÁKLAD“ - všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia.

 

Informácie budeme pravidelne aktualizovať.

foto