Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria M. A. Bazovského ponúka nové výstavy

Galéria M. A. Bazovského ponúka nové výstavy

V piatok 20. júna sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, (v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) opäť po siedmych týždňoch stretli priaznivci výtvarného umenia, aby sa spoločne zúčastnili slávnostnej vernisáže dvoch nových výstav. Svoju tvorbu na nich prezentujú akademický sochár Peter Oriešek, rodák z obce Dolná Súča, v okrese Trenčín, aktuálne žijúci v Prahe a manželská dvojica Melita Gwerková a Marian Vida. Koncepciu oboch výstav pripravila kurátorka Alena Hejlová.
Na úvod prítomných hostí i vystavujúcich autorov privítal Ľuboš Hamaj, pracovník poverený riadením galérie: „Je mi veľkou cťou privítať na pôde Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne akademického sochára Petra Orieška". Autor, hoci pochádza z trenčianskeho regiónu žije a tvorí v Prahe a do rodného kraja sa vracia po dlhšom období. „Sochár Peter Oriešek sa do povedomia kultúrnej verejnosti zapísal ako brilantný kresliar a zdatný modelár, umelec patriaci k figuratívne orientovaným sochárom," pripomenula na slávnostnom otvorení výstavy kurátorka Alena Hejlová. Autor sa v priestoroch trenčianskej galérie predstavuje nielen plastikami, ale aj kresbami, ktoré tvorí pre verejnosť menej známou technikou americkej retuše. Myšlienka pripraviť výstavu rezonovala v Alene Hejlovej, ako sama priznáva, už dlhšiu dobu. „Zásluhou starostu obce Dolná Súča sa mi podarilo získať kontakt na Petra Orieška, čo bolo prvým krokom k tomu, aby sa mohla táto výstava uskutočniť," pripomína kurátorka. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj starosta Dolnej Súče Pavol Kvasnica, ktorý po zhliadnutí výstavy neskrýval svoju radosť. Vernisáž Orieškovej výstavy bola zároveň i miestom na mnohé osobné stretnutia dávnych priateľov. S Petrom Orieškom sa na pôde galérie stretli nielen jeho rodáci, ale i bývalí kolegovia z čias vysokoškolských štúdií - Peter Lehocký, Milan Struhárik alebo Ilja Holešovský. „Teší ma, že výstava Petra Orieška dostala i takýto ľudský rozmer," dodáva Ľuboš Hamaj.

Vystavujúci autori
Priaznivú odozvu si našla vo verejnosti aj výstava dvojice Melita Gwerková a Marian Vida. „Manželia Melita Gwerková a Marian Vida sa delia o čas a priestor nielen v maliarskej tvorbe i v rodinnom živote," pripomenula v slávnostnom príhovore kurátorka Alena Hejlová. Výstava s názvom „Paralelné svety“ predstavuje poslednú tvorbu oboch autorov. „Každý človek vo svojom vnútri ukrýva svoj tajný mikrosvet a pri výtvarníkoch máme to šťastie, že prostredníctvom svojich diel nás občas pozvú odhaliť ich skryté tajomstvá," pripomenul na otvorení výstavy Ľuboš Hamaj. Názov v sebe zároveň ukrýva viaceré odkazy - paralelné svety „ona verzus on“, paralely reálneho a fantazijného sveta, súčasnosť verzus minulosť. „Autorka vďaka svojmu introvertnému založeniu vníma obraz predovšetkým ako kúsok svojho sveta, prostriedok komunikácie so sebou i okolím," hovorí Alena Hejlová o tvorbe Melity Gwerkovej. Marian Vida inšpirovaný históriou a nadčasovosťou fragmentov starých civilizácií, nastupuje cestu od poznania starých kultúr, Sumerov, Perzie, Slovanov, cez ďalšie míľniky histórie až po súčasnosť. Obaja autori sú držiteľmi viacerých zahraničných ocenení a majú za sebou už mnohé výstavy doma ako i v zahraničí. Naposledy ich inšpirovala história starých Slovanov, ktorú pretvorili do obrazovej podoby na ich poslednej výstave „Slovanské orákulum“. Obe výstavy sú prístupné v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne od utorka do piatku v čase od 9.00 - do 17.00 hod. a počas víkendov od 11.00 hod. do 17.00 hod. až do 7. septembra.

Fotogaléria

76 fotografií