Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria pre školy

Galéria pre školy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka pre školy a školské skupiny prehliadku aktuálnych výstav nainštalovaných vo svojich priestoroch. V podkroví si školáci môžu prezrieť prezentáciu venovanú spisovateľovi Karlovi Čapkovi. Výstavu s názvom Život a doba spisovateľa Karla Čapka videli návštevníci už v v mnohých krajinách sveta. V týchto dňoch tento unikátny súbor môžete zhliadnuť v priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Expozícia pozostávajúca z veľkoplošných panelov informujúcich o živote a diele tejto významnej osobnosti literatúry, je doplnená niektorými osobnými vecami. Ozvláštnením výstavy je aj kostýmová tvorba študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí pri tejto príležitosti vytvorili kostýmy inšpirované divadelnými hrami bratov Čapkovcov.
Život a doba spisovateľa Karla Čapka

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka aj výstavu, na ktorej sa od 7. mája 2010 prezentujú absolventi ateliéru maľby prof. Jána Bergera. Koncepciu výstavy pripravila Xénia Lettrichová. Výstava „Ateliér maľby“ predstavuje súhrnne absolventov rovnomenného ateliéru Vysokej školy výtvarných umení na Kocelovej ul. 23 v Bratislave pod vedením profesora Jána Bergera z rokov 1987–2008. Generáciu mladých maliarov, ktorí majú spoločný základ, názorové východiská a z tohto uhla predstavuje dimenziu danú ich následným vývojom a súčasnou tvorbou.
Ateliér maľby

Od 15. mája sme sa svojim návštevníkom rozhodli odkryť tajomný tvorivý svet umelcov. Cieľom výstavy „Za dverami ateliéru“ je priblížiť hlavne najmenším návštevníkom galérie prácu jednotlivých výtvarníkov. Prostredníctvom nej navštívia ateliér maliara, fotografa, počítačového grafika, sochára a grafika. Aspoň na chvíľu môžu na vlastnej koži skúsiť ako sa maľuje obraz, modeluje socha, alebo ako pracuje fotograf, či grafik. Deti sa oboznamujú s jednotlivými umeleckými pomôckami a materiálmi, ktoré výtvarníci pri svojej tvorbe používajú. Výstava je určená individuálnym detským návštevníkom, ale predovšetkým žiakom a pedagógom materských a prvého stupňa základných škôl.
Za dvermi ateliéru

Mladí pracovníci Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne pripravili pre detských návštevníkov bábkové divadlo. Vytvorili si kulisy, scénografiu, bábky a napísali scenáre podľa príbehov v knižkách alebo ich vymysleli. Chceli, aby sa deti popri hravých prehliadkach výstav, tvorivých dielňach aj takýmto spôsobom stretli s umením, aby sa nebáli galérie a vedeli, že návšteva galérie môže byt aj veselá. Ponúkame známy prevzatý príbeh z pera Josefa Čapka o psíčkovi a mačičke, ale aj pôvodnú inscenáciu O víle Dúhe – o ceste Dúhy a maliara Krasomila za farebným závojom, aby vrátili svetu stratené farby.
Teatro Galerio

Prepojenie vystavených diel a vlastnej tvorivej práce detí, na základe porozumenia a kreatívnej interpretácie videného diela pri spoločnej prehliadke výstavy, expozície. Deti sú v priamom spojení s umeleckým dielom a svoje asociácie z neho slovom i vlastnou tvorbou interpretujú. Samotná výtvarná tvorba je s dielami spojená buď obsahovo alebo formovo. Prebieha vo výstavných priestoroch pri dielach alebo v ateliéri. Na každú aktuálnu výstavu je vytvorená tvorivá dielna. Samozrejmosťou je aj veku primeraný lektorský sprievod k aktuálnym výstavám, alebo možnosť zahrať sa priamo vo výstavných priestoroch galérie.

Ak vás naša ponuka zaujala kontaktujte nás prostredníctvom telefónu: 032/743 68 58 (Monika Drocárová ).