Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria predstaví maľbu i fotografiu

Galéria predstaví maľbu i fotografiu

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje dvojicu nových výstav. Pri príležitosti 110. výročia narodenia maliara Imra Weinera-Kráľa ponúkne svojim návštevníkom reprezentatívny prierez tvorbou tohto významného umelca. V tomto roku si pripomíname aj tridsať rokov od smrti trenčianskeho lekárnika a fotografa Jána Halašu. Jeho tvorba zachytená v zbierke Galérie M. A. Bazovského bude verejnosti predstavená na výstave s jednoduchým názvom: „Fotografie“. Umelecký fotograf, publicista a lekárnik Ján Halaša, ktorý patrí k hlavným predstaviteľom slovenskejImro Weiner-Kráľ amatérskej medzivojnovej a  povojnovej fotografie. Svojím pozoruhodným fotografickým  dielom a najmä pozitívnym životným postojom, zanechal v Trenčíne trvalú stopu. Viac ako polstoročie fotografoval a zaznamenával dnes už dávno zabudnutý dobový kolorit slovenskej krajiny, ale nezameniteľný obraz zanechal predovšetkým v lyrickom zobrazení prírody a vidieckeho života v trenčianskom kraji a jeho okolí. Vytvoril básnivý obraz  až impresionisticky rozostrených krajinárskych  a žánrových fotografií s motívmi starých ľudí a detí, často so sociálne – kritickým nábojom, ale aj prežiarený láskavým  porozumením. Vystavený súbor prezentuje diela od konca 20-tych rokov až po druhú polovicu 60-tych rokov 20. storočia, teda približuje takmer päťdesiat rokov tvorby vitálneho umelca, ktorý prežil svoj život s optimizmom a svojským humorom.Samotná výstava dokumentuje krásy letnej i zimnej slovenskej krajiny, ale predovšetkým prírodné scenérie Trenčína, najmä poetickú atmosféru neďalekých sihotí v okolí rieky Váh. Pôsobivý je aj jeho pohľad na beckovský a trenčiansky hrad. Najemotívnejšie však pôsobia zábery zo života na vidieku v rázovitých obciach Horná Súča, Vršatecké Podhradie,  Zliechov, či Čičmany z 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia. Tu v plnom porozumení a citovom zaujatí zaznamenával všedný, sviatočný  i zbožný  život dedinského obyvateľstva a prostredníctvom nesmierne citlivých záberov vytvoril oslavu  detstva a jeho bezstarostných hier, krásu mladosti, vrúcnosť materstva a napokon múdrosť staroby. Na malom priestore tak skomponoval humanistickú apoteózu života človeka, od počiatku po koniec, od svitania po súmrak.Svojím sociálnym cítením a poetickým vzťahom k slovenskému vidieku, mal tak blízko aj k významným slovenským fotografom Pavlovi Socháňovi a Karolovi Plickovi. V jeho tvorbe sa objavovali  aj  metaforické fotografické kompozície s filozofickým podtextom: Osamelý, 1933; Starosť kráča nad radosťou, 1938; Aj staroba pozná úsmev, 1942...Zámerom Galérie M. A. Bazovského Ján Halaša, Sestričkyv Trenčíne, ktorá  má vo svojich zbierkach viac ako 100 Halašových  umelecky hodnotných fotografií,  je priblížiť verejnosti tvorbu tohto známeho fotografa  a zároveň významného kultúrneho predstaviteľa trenčianskeho regiónu. V Galérii Miloša Alexandra Bazovského predstavujeme pri príležitosti 110. výročia narodenia Imra Weinera-Kráľa výber z jeho maliarskej tvorby rokov 1922 – 1975. Diela pochádzajú z viacerých slovenských galérií a súkromných zbierok. Počas celého umeleckého vývinu bolo výtvarné myslenie a umelecký prejav Imra Weinera-Kráľa poznamenaný úsilím spojiť lásku k Francúzsku s láskou k rodnému Slovensku. Zomknúť dva nezlučiteľné a nespojiteľné svety - francúzsku kultúru a slovenskú tradíciu. Chcel nájsť vzťah medzi snom a skutočnosťou, spomienkou a realitou, prírodou a človekom, spoločnosťou a národom. Narodil sa 26. októbra 1901 v Považskej Bystrici. V rokoch 1919 – 1922 študoval na Českom vysokom učení technickom architektúru a súbežne na Umelecko-priemyselnej škole maliarstvo v Prahe. O rok neskôr začal študovať maliarstvo na Akadémii výtvarných umení u profesora Rudolfa Döringa  a Ludwiga Heupela-Siegena v Düsseldorfe a na Akadémii výtvarných umení v Berlíne. Rozhodujúce však pre Imra Weinera-Kráľa bolo štúdium v roku 1924 na École des Beaux-Arts u Cormona a na Akadémii Colarossi v ateliéri maľby a kresby v Paríži. Jeho prvé výtvarné diela boli ovplyvnené expresionizmom a kubizmom. Patril k tým slovenským umelcom, ktorí v tridsiatych rokoch tvorili pod vplyvom surrealizmu, taktiež realizoval prvú surrealistickú výstavu na Slovensku.Vo svojej výtvarnej tvorbe rád vyjadroval vzťah medzi reálnom a ireálnom, zobrazoval príbehy odzrkadľujúce minulosť a súčasnosť, spojenia lásky a rozchodu.  Osobitou modifikáciou surrealizmu v maliarskom prejave Imra Weinera-Kráľa sa prelínajú rozličné perspektívy obrazového priestoru, časové roviny, zažité skúsenosti i snové predstavy. Už v období parížskeho pôsobenia (1939 - 1950) si vytvoril model asociatívne viazanej reality, v ktorej využíval simultaneitu pohľadov do krajiny, na človeka a ženu spätú s prírodou.Imro Weiner-Kráľ bol maliarom, kresliarom, grafikom, ilustrátorom a komentátorom kultúrneho, výtvarného a politického života. Zomrel 11.augusta 1978 v Bratislave.
Výstavy budú verejnosti prístupné od 22. októbra 2011.