Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria predstaví svoje klenoty

Galéria predstaví svoje klenoty

Galéria Miloša Alexandra Bazovského si v tomto roku pripomína 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravila reprezentatívny výber najväčších klenotov zo svojho zbierkového fondu. Návštevníci v jedinečnej kolekcii uvidia množstvo zaujímavých diel podrobne mapujúcich vývoj zbierkotvornej činnosti galérie od roku 1969 po súčasnosť.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne patrí medzi dôležité slovenské múzeá výtvarného umenia, ktoré svojou činnosťou napĺňajú poslanie dané jej štatútom a zriaďovacou listinou. Teda popri výstavnej činnosti a populárno-náučnej práci s verejnosťou, základ činnosti galérie patrí práve budovaniu a ochraňovaniu zbierkového fondu. Galéria vznikla vo februári roku 1969. Svoje meno nesie po významnom slovenskom maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom, ktorý posledné roky svojho života prežil v Trenčíne. Od počiatku existencie galérie bola stanovená i jej profilácia a orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia (teraz už aj 21. storočia) a na výtvarné umenie trenčianskeho regiónu.

Návštevníci si na pripravovanej výstave môžu prezrieť reprezentatívnu kolekciu diel, ktoré pribudli do zbierkového fondu galérie od jej konštituovania až po dnešok. Zastúpená bude maľba, socha, grafika, kresba i fotografia, nielen v regionálnych, ale i celoslovenských kontextoch. Formovanie trenčianskeho výtvarného regiónu poznačili viaceré generácie výtvarníkov, ktorí svoje dielo buď bezprostredne v ikonografii spojili s mestom, či širším regiónom, alebo si Trenčín a okolie vybrali za svoje životné a umelecké pôsobisko. V zbierke sú zastúpené diela takých mien ako Ladislav Medňanský, Artur Lieszkovský, Herman Kasriel, Štefan Straka, Hugo Gross, Bedrich Hoffstädter, Jozef Holoubek, Ján Šándora, Ľudovít Bránsky, Svetozár Abel, Marián Sučanský, Jozef Fizel, Rudolf Moško, Milan Struhárik, Peter Lehocký, Juraj Oravec, Igor Mosný, Ivan Minárik, Eva Mišáková –Abelová, Jozef Vydrnák a ďalší.

Slávnostná vernisáž výstavy „Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 1969-2009“ sa uskutoční v piatok 11. decembra 2009 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch galérie.

Fotogaléria

16 fotografií