Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria pripravuje nové výstavy

Galéria pripravuje nové výstavy

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje nové výstavné projekty. V piatok 23. októbra 2009 pripravujeme pre našich návštevníkov slávnostnú vernisáž trojice nových výstav. Tentokrát bude dominantným médiom maľba. Viac informácií k pripravovaným projektom nájdetete na našich stránkach.

 

 

Michal Uher - dieloRudolf Uher, Michal Uher – „Post Scriptum – záverečný akord“

Autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Spoločná výstava oboch umelcov s názvom „Post Scriptum"– záverečný akord“, je treťou zo série, v ktorej syn spolu s otcovým dielom nachádza vzájomnú rodinnú súdržnosť a duchovnú a tvorivú spriaznenosť. Práve návrat do miest detstva a mladosti je zavŕšením poznania a pripomenutím si, odkiaľ vzišli korene umenia oboch umelcov. viac>>

 

 

Juraj Krajčo - dieloJuraj Krajčo – MAĽBA 1999 – 2009

Autorská koncepcia: PhDr. Danica Lovišková

Juraj Krajčo sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne individuálne prezentuje svojou maliarskou tvorbou po prvý raz. Ako reštaurátor, často sa vo svojej práci pohybujúci v toku dejín, v transcendentálne orientovaných námetoch a priestoroch, premieta Juraj Krajčo túto skutočnosť, i keď nepriamo, najmä do ikonografie svojich obrazov. viac>>

 

 

DieloPavla Pádivá: Z denníka č.651; Lucia Černayová: Diery

Autorská koncepcia: PaedDr. Elena Porubänová

Pod týmto názvom výstava predstaví maliarske diela dvoch reprezentantiek najmladšej generácie výtvarných umelcov Trenčianskeho kraja, ktorých tvorba popri maľbe je otvorená aj iným médiám a ich vzájomným presahom – priestorovým inštaláciám, videoinštaláciám a ďalším tvorivým experimentom. viac>>