Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria zaznamenala nárast návštevnosti

Galéria zaznamenala nárast návštevnosti
Cestu do Galérie Miloša Alexandra Bazovského si v I. polroku 2010 našlo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 360 návštevníkov viac. Celková návštevnosť dosiahla 7.206 návštevníkov. Z tohto množstva si expozície a výstavy prezrelo 5.284 návštevníkov. Koncerty a iné podujatia organizované v priestoroch galérie navštívilo 1.922 ľudí. Galéria v I. polroku roku 2010 usporiadala spolu trinásť výstav – z toho v sídle galérie sedem a šesť v iných kultúrnych inštitúciách. Do zahraničia nebola v I. polroku 2010 vyvezená žiadna výstava. Najúspešnejšími výstavnými projektmi za I. polrok bola výstava Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1969-2009, ktorú si začiatkom roku 2010 pozrelo 2148 návštevníkov (celkovo od začiatku výstavy, v decembri 2009, videlo výstavu celkom 2427 návštevníkov). Druhým najúspešnejším projektom boli výstavy Ateliér maľby Koceľova 23 (absolventi profesora Jána Bergera a výstava Život a dielo spisovateľa Karla Čapka, ktoré si prezrelo 2022 návštevníkov. V tomto období bola prístupná aj interaktívna detský výstava „Za dverami ateliéru“, ktorá sa tešila obľube najmä u detských návštevníkov. Výstavu videlo 1792 divákov.

Juraj Oravec (inštalácia výstavy v Tatranskej galérii v Poprade)

Odborní pracovníci pracovali aj na príprave a realizácii výstavných projektov v iných kultúrnych inštitúciách. Za I. polrok 2010 sa podarilo takto uskutočniť šesť výstavných podujatí. Spomenúť môžeme úspešné prezentácie trenčianskeho výtvarníka Juraja Oravca v Tatranskej galérii v Poprade, alebo na Bratislavskom hrade. Reprízy výstavy realizovanej v Trenčíne sa na pôde Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši dočkal sklársky výtvarník Miloš Balgavý. Ďalej pokračovala aktívna spolupráca s Galériou Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom. Z nej vzišla kolektívna výstava „Žena v tvorbe návratistov“, ako aj reprízy výstavy Mateja Lacka a Moniky Pavlechovej. Vrcholom však bola inštalácia najvýznamnejších diel M. A. Bazovského v priestoroch trnavskej Galérie Jána Koniarka.
V oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie sa za I. polrok 2010 uskutočnilo rekordných 121 podujatí, ktoré navštívilo 2708 návštevníkov. Ambíciou tejto oblasti činnosti galérie je rozširovať vedomostný, ale aj esteticko-výchovný horizont návštevníkov všetkých vekových kategórií. Táto oblasť činnosti galérie sa dočkala svojho rozšírenia v podobe malého bábkového divadla, ktorého ambíciou je prepájať literárno-dramatické s výtvarným umením.
Aj v tomto roku sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zapojila do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií (15. mája). Spoluorganizátorom podujatia bolo už po štvrtýkrát Trenčianske múzeum v Trenčíne. Podujatie si už našlo svojich stabilných návštevníkov a napriek nepriaznivému počasiu toho dňa sme zaznamenali vysokú návštevnosť. Brány galérie prekročilo 597 priaznivcov.

Noc múzeí a galérií

Galéria Miloša Alexandra Bazovského sa aj v roku 2010 uchádzala o viacero grantov. Mesto Trenčín podporilo aj v tomto roku tvorivé aktivity pre deti, dospelých i seniorov v Ateliéri Majstra Galerka. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo tri projekty. Okrem akvizičnej činnosti podporu získali aj projekty na vydanie publikácie mapujúcej históriu galérie a hravo-náučnej publikácie pre deti. Trenčianska nadácia podporila realizáciu štvrtého ročníka Noci múzeí a galérií.